Ιασώ: Αγορά 349.450 μετοχών από τον κ. Εμμανουήλ Δουλγεράκη

Ιασώ: Αγορά 349.450 μετοχών από τον κ. Εμμανουήλ Δουλγεράκη
Την αγορά - εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση 349.450 κοινών ονομαστικών μετοχών από τον κ. Εμμανουήλ Δουλγεράκη, διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, ανακοίνωσε η Ιασώ
Την αγορά - εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση 349.450 κοινών ονομαστικών μετοχών από τον κ. Εμμανουήλ Δουλγεράκη, διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, ανακοίνωσε σήμερα (2/8/2019) η Ιασώ.
Ειδικότερα, η εταιρεία ΙΑΣΩ ΑΕ, με βάση το Ν. 3556/2007 ( άρθρο 3 (ιστ ), ( ββ ) και άρθρο (21) σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/3-07-2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, γνωστοποιεί ότι ο μέτοχος κος. Δουλγεράκης Εμμανουήλ του Φωτίου Δ/νων Σύμβουλος της εταιρείας (Υπόχρεο Πρόσωπο βάση του άρθρου 13 του Ν. 3340/2005) προέβη την 01.08.2019 σε αγορά – εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση 349.450 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΙΑΣΩ Α.Ε συνολικής καθαρής αξίας ευρώ 484.337,70.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS