«Πράσινα» κριτήρια στη χρηματοδότηση projects θα θέτει το τραπεζικό σύστημα

«Πράσινα» κριτήρια στη χρηματοδότηση projects θα θέτει το τραπεζικό σύστημα
Ο μετασχηματισμός της ΕΤΕπ σε Τράπεζα Κλίματος σημαίνει ότι θα χρηματοδοτεί μόνον επενδύσεις που είναι συμβατές με τους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού
Την αναθεώρηση των κριτηρίων κινδύνου σε ότι αφορά τη δανειακή έκθεση των τραπεζών επιβάλλουν σταδιακά τα μέτρα που λαμβάνονται για την επίτευξη του στόχου της Συμφωνίας του Παρισιού για το Κλίμα.
Οι δανειοδοτήσεις σε εταιρίες με ρυπογόνες δραστηριότητες έχουν ήδη αρχίσει να θεωρούνται ότι αυξάνουν τον παράγοντα κινδύνου, ενώ πολλές από τις μεγάλες διεθνείς τράπεζες έχουν περιορίσει σημαντικά ή ακόμα και διακόψει τις χορηγήσεις σε εταιρίες που δραστηριοποιούνται σε ρυπογόνους, φθίνοντες κλάδους όπως π.χ. τα ορυχεία άνθρακα, η ηλεκτροπαραγωγή από άνθρακα κλπ.
Το θέμα απασχολεί τις εποπτικές αρχές των τραπεζών με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και άλλες 34 εθνικές κεντρικές τράπεζες να έχουν συστήσει Δίκτυο για ένα Πράσινο Χρηματοοικονομικό Σύστημα, το NGFS. 
Σε σχετική έκθεση,  η NGFS αναγνωρίζει ως ισχυρό ενδεχόμενο τον χρηματοοικονομικό κίνδυνο που σχετίζεται με το Κλίμα, εκτιμώντας ότι σήμερα δεν αντανακλάται πλήρως στις αξιολογήσεις ενεργητικού.
Προς το παρόν η NGFS, ως συνασπισμός των προθύμων, δεν έχει προχωρήσει σε υποχρεωτικά μέτρα και περιορίζεται σε συστάσεις.
Είναι όμως θέμα χρόνου, όπως εκτιμούν οι περισσότεροι αναλυτές, οι συστάσεις αυτές να γίνουν υποχρεωτικές.
Πρέπει να σημειωθεί ότι η Ούρσουλα φον ντε Λάιεν στην ομιλία της στο Ευρωκοινοβούλιο εν όψει της ψηφοφορίας για την έγκριση της ανάληψης της προεδρίας της Κομισιόν δεσμεύτηκε ότι ένα μεγάλο μέρος της δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων θα μετασχηματιστεί σε Τράπεζα για το Κλίμα.
Ο μετασχηματισμός της ΕΤΕπ σε Τράπεζα Κλίματος, που σημαίνει ότι θα χρηματοδοτεί μόνον τις επενδύσεις που είναι συμβατές με τους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού, ήταν πρόταση που είχε τεθεί στο τραπέζι επί θητείας Γιούνκερ.

Αλλάζει ο τρόπος επιλογής έργων για χρηματοδότηση

Η ενσωμάτωση του κριτηρίου του Κλίματος αλλάζει εκ βάθρων το προφίλ της τραπεζικής χρηματοδότησης, καθώς πολλές από τις παραδοσιακές οικονομικές δραστηριότητες του περασμένου αιώνα δεν θα είναι πια επιλέξιμες για χρηματοδότηση αλλά και όποτε γίνονται επιλέξιμες θα επιβαρύνονται με υψηλά επιτόκια ή ασφάλιστρα κινδύνου, λόγω της έκθεσης της ίδιας της τράπεζας στον κίνδυνο Κλίματος.
Μέχρι σήμερα το κριτήριο του κινδύνου εφαρμόζεται εθελοντικά από ορισμένους χρηματοοικονομικούς φορείς, όμως η παγκόσμια τάση δείχνει πως σε λίγα χρόνια θα είναι ένα από τα υποχρεωτικά κριτήρια αξιολόγησης.
Στις ΗΠΑ, η Boston Common που εκπροσωπεί καλεί τις μεγαλύτερες τράπεζες παγκοσμίως, όπως την HSBC,  τη Lloyds Bank, τη Bank of America, τη  JPMorgan Chase, τη Morgan Stanley και τη Deutsche Bank να αποκαλύπτουν περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά την έκθεσή τους σε κινδύνους που σχετίζονται με το Κλίμα και να δίνουν στοιχεία για το  πώς τα διοικητικά τους συμβούλια και τα ανώτατα στελέχη τους διαχειρίζονται τους κινδύνους αυτούς.
Θέτει δε συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ζητώντας από τις τράπεζες να δίνουν στοιχεία στους επενδυτές για τέσσερις τομείς-κλειδιά: Τη στρατηγική τους για το Κλίμα και πώς την εφαρμόζουν, την αξιολόγηση του κλιματικού κινδύνου και τη διαχείριση, τα τραπεζικά προϊόντα  και υπηρεσίες χαμηλού άνθρακα που παρέχουν, καθώς και τη συνεργασία τους με άλλους παίκτες για την κλιματική αλλαγή.
Ο βρετανικός οίκος Standard Chartered, που εξειδικεύεται στις υψηλού επιπέδου τραπεζικές υπηρεσίες, έχει εισάγει νέα κριτήρια αξιολόγησης με βάση το Κλίμα όσον αφορά στις εταιρίες - πελάτες που δραστηριοποιούνται στον ενεργειακό τομέα με στόχο την ευθυγράμμιση με το κεντρικό σενάριο της Συμφωνίας του Παρισιού για το Κλίμα, που είναι ο περιορισμός της υπερθέρμανσης του πλανήτη στους 1,5 βαθμούς Κελσίου ως το 2050.
Η γαλλική επενδυτική τράπεζα Natixis έχει δεσμευτεί ότι δεν πρόκειται να χορηγήσει δάνεια σε ανθρακικές ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες ή σε ορυχεία άνθρακα, ενώ η ING έχει εξαιρέσει από τις δραστηριότητές της τη χρηματοδότηση που συνδέεται άμεσα με την εξόρυξη, την εκμετάλλευση, την μεταφορά και την επεξεργασία αμμοδών γεωλογικών σχηματισμών με πετρέλαιο (oil sands).

πηγή: www.worldenergynews.gr
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS