Πλαστικά Κρήτης: Ο κ. Γεώργιος Βαλεργάκης νέος υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων

Πλαστικά Κρήτης: Ο κ. Γεώργιος Βαλεργάκης νέος υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων
Τον ορισμό του κ. Γεωργίου Βαλεργάκη ως υπεύθυνου εξυπηρέτησης μετόχων, αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της Πλαστικά Κρήτης
Τον ορισμό του κ. Γεωργίου Βαλεργάκη ως υπεύθυνου εξυπηρέτησης μετόχων, αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της Πλαστικά Κρήτης, όπως ανακοίνωσε σήμερα (9/8/2019) η εισηγμένη.
Ειδικότερα, η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "Πλαστικά Κρήτης ΑΒΕΕ" ανακοινώνει ότι μετά από συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας στην οποία παρέστη η πλειοψηφία των μελών του, ήτοι:
1) Ιωάννης Λεμπιδάκης, Πρόεδρος (μη εκτελεστικό μέλος),
2) Κατίνα Άννα Λεμπιδάκη, Αντιπρόεδρος (εκτελεστικό μέλος),
3) Εμμανουήλ Λεμπιδάκης, Διευθύνων Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος),
4) Μιχαήλ Λεμπιδάκης, Διευθύνων Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος),
5) Ιωάννης Μελάς, Μέλος (εκτελεστικό μέλος),
6) Γεώργιος Βαλεργάκης, Μέλος ( εκτελεστικό μέλος),
7) Γεώργιος Κόρκακας, Μέλος (εκτελεστικό μέλος),
8) Εμμανουήλ Κυκριλής , Μέλος ( μη εκτελεστικό μέλος),
αποφάσισε ομόφωνα τον ορισμό του Βαλεργάκη Γεώργιου (τηλέφωνο επικοινωνίας: 2810 308526), ως υπεύθυνου εξυπηρέτησης μετόχων.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS