Μικρή αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής τον Ιούνιο του 2019

Μικρή αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής τον Ιούνιο του 2019
Αύξηση 0,3% σημείωσε η βιομηχανική παραγωγή στη χώρα τον Ιούνιο του 2019
Αύξηση 0,3% σημείωσε η βιομηχανική παραγωγή στη χώρα τον Ιούνιο του 2019, ενώ ειδικά η παραγωγή των μεταποιητικών βιομηχανιών αυξήθηκε 1%.
Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο γενικός δείκτης βιομηχανικής παραγωγής παρουσίασε αύξηση 0,3% τον Ιούνιο 2019 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2018, έναντι αύξησης 1,3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2018 με το 2017.
Η εξέλιξη αυτή προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:
1. Από την αύξηση:
- Κατά 1% του δείκτη μεταποίησης. Στην άνοδο αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι αυξήσεις στην παραγωγή προϊόντων καπνού (40,3%), βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων (11,9%), καθώς και στην κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων (34,8%), και λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (18,6%).
- Κατά 0,6% του δείκτη παροχής νερού.
2. Από την μείωση:
- Κατά 0,4% του δείκτη ορυχείων- λατομείων.
- Κατά 2,2% του δείκτη παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.
Σε μέσα επίπεδα το α' εξάμηνο, ο γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 1,2% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου- Ιουνίου 2018.
Ενώ, ο εποχικά διορθωμένος γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 1,3% τον Ιούνιο 2019 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2019.
Αύξηση 1,4% σημείωσε ο γενικός δείκτης τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία τον Ιούνιο
Αύξηση 1,4% σημείωσε ο γενικός δείκτης τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία τον Ιούνιο εφέτος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2018, έναντι αύξησης 11,6% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών το 2018 με το 2017.
Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η εξέλιξη αυτή στον λεγόμενο «εισαγόμενο πληθωρισμό» οφείλεται:
α. Στην αύξηση του δείκτη τιμών εισαγωγών από χώρες ευρωζώνης κατά 1,4%, και
β. Στη μείωση του δείκτη τιμών εισαγωγών από χώρες εκτός ευρωζώνης κατά 0,7%.
Παράλληλα, ο γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 0,2% τον Ιούνιο 2019 σε σύγκριση με τον δείκτη του Μαΐου 2019, έναντι αύξησης 0,6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών το 2018.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS