Creta Farms: Στις 4 Σεπτεμβρίου 2019 η Τακτική Γ.Σ. για μη διανομή μερίσματος

Creta Farms: Στις 4 Σεπτεμβρίου 2019 η Τακτική Γ.Σ. για μη διανομή μερίσματος
Τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2018 θα κληθούν να εγκρίνουν οι μέτοχοι της Creta Farms κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 4ης Σεπτεμβρίου 2019
Τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2018 θα κληθούν να εγκρίνουν οι μέτοχοι της Creta Farms κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 4ης Σεπτεμβρίου 2019, όπως ανακοίνωσε σήμερα (9/8/2019) η εισηγμένη.
Ειδικότερα, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο, καλεί τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας την 4 η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00, στο οίκημα των γραφείων της έδρας της Εταιρείας, στο 15ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου – Ηρακλείου, περιοχή Πρίνου (θέση Λατζιμάς), Δήμου Ρεθύμνης, Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διάταξης:
Θέματα ημερησίας διάταξης:
ΘΕΜΑ 1: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και ενοποιημένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2018 έως 31.12.2018, των σχετικών εκθέσεων του διοικητικού συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης.
ΘΕΜΑ 2: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 1/1/2018 έως 31/12/2018 και λήψη απόφασης για τη μη διανομή μερίσματος από τα αποτελέσματα της χρήσης από 1/1/2018 έως 31/12/2018.
ΘΕΜΑ 3: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Νόμιμου Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2018 (1/1/2018 – 31/12/2018).
ΘΕΜΑ 4: Εκλογή Νόμιμων Ελεγκτών (τακτικού και αναπληρωματικού) για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης από 1/1/2019 έως 31/12/2019, της επισκόπησης των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της περιόδου από 1/1/2019 έως 30/6/2019, καθώς επίσης και του ελέγχου της φορολογικής συμμόρφωσης της εταιρείας και της χορήγησης της «Ειδικής Έκθεσης Ελέγχου Φορολογικής Συμμόρφωσης» σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 82 Ν. 2238/94 για την χρήση από 1/1/2019-31/12/2019 και καθορισμός των αμοιβών αυτών.
ΘΕΜΑ 5: Έγκριση της αμοιβής των Νόμιμων Ελεγκτών για τη χορήγηση της «Ειδικής Έκθεσης Ελέγχου Φορολογικής Συμμόρφωσης» σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 82 Ν. 2238/94 για τη χρήση από 1/1/2018 έως 31/12/2018.
ΘΕΜΑ 6: ‘Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2018 (1.1.2018 – 31.12.2018).
Προέγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2019 (1.1.2019 – 31.12.2019) και για το α΄ εξάμηνο της εταιρικής χρήσης 2020 (1.1.2020 – 31.12.2020).
ΘΕΜΑ 7: Παροχή αδείας για κατάρτιση κι έγκριση ήδη κατηρτισμένων συμβάσεων α) με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και β) με συνδεδεμένες, κατ’ άρθρο 42ε παρ. 5 κ.ν. 2190/1920, επιχειρήσεις, δυνάμει του άρθρου 23α Κ.Ν. 2190/1920 και κατ’ άρθρο 99 επ. Ν. 4548/2018
ΘΕΜΑ 8: Χορήγηση στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στους Διευθυντές αυτής άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 Ν. 4548/2018, συμμετοχής σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου της Εταιρείας, που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς.
ΘΕΜΑ 9: Έγκριση συναλλαγών με συνδεδεμένες εταιρείες, όπως απεικονίζονται στις ετήσιες ατομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.
ΘΕΜΑ 10: Διάφορες Ανακοινώσεις και Εγκρίσεις, Θέματα γενικού ενδιαφέροντος.
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης κατά το νόμο απαρτίας για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι καλούνται κατ’ άρθρο 130 παρ. 2:
Σε επαναληπτική γενική συνέλευση την 19η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, στον ίδιο τόπο και στην οποία δικαιούνται κατ’ άρθρο 124 παρ. 6 σε συν. με άρθρο 130 παρ.2 να συμμετέχουν τα πρόσωπα που εμφανίζονταν ως μέτοχοι της Εταιρείας στο αρχείο των Άυλων Τίτλων της Εταιρείας κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας που προηγείτο της πρώτης συνεδρίασης, κατά την οποία δεν επιτεύχθηκε απαρτία, ήτοι της 30ης Αυγούστου 2019 (ημερομηνία καταγραφής).
Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την επαναληπτική γενική συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 130 παρ. 2 Ν. 4548/2018 όπως ισχύει. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης θα είναι τα ως άνω αναφερόμενα

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS