Τροποποίηση του βόρειου ορίου του ΒΙΠΑ Μαγούλας, με απόφαση του υπ. Περιβάλλοντος

Τροποποίηση του βόρειου ορίου του ΒΙΠΑ Μαγούλας, με απόφαση του υπ. Περιβάλλοντος
Τροποποίηση του βόρειου ορίου του ΒΙΠΑ Μαγούλας
Περιορισμένη τροποποίηση του εγκεκριμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) του Δήμου Μαγούλας-Ελευσίνας, αποφασίστηκε από το υπουργείο Περιβάλλοντος.
Αφορά την επέκταση του υφιστάμενου Βιομηχανικού Πάρκου (ΒΙΠΑ) στο βόρειο όριό του, κατά 18,5 στρέμματα.
Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, για την απόφαση ελήφθησαν υπ΄ όψιν:
α) ότι η προτεινόμενη επέκταση του ΓΠΣ Μαγούλας - Ελευσίνας συνάδει με τις κατευθύνσεις του Νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας - Αττικής και των δράσεων της πόλης της Ελευσίνας ως Πολιτιστικής Πρωτεύουσας για το έτος 2021
β) ότι η ένταξη της περιοχής στο ΓΠΣ με τις ίδιες χρήσεις που έχει σήμερα, δεν επιφέρει καμία μεταβολή στις χρήσεις γης στην άμεση αλλά και ευρύτερη περιοχή, καθώς στην προτεινόμενη περιοχή επέκτασης του ΒΙΠΑ υφίστανται βιομηχανίες, βιοτεχνίες και αποθηκευτικοί χώροι σε λειτουργία ή μη.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS