Όργιο απομειώσεων στην Ελτράκ – Πουλάει το παλιό εργοστάσιο της BIC στο Μπουρνάζι

Όργιο απομειώσεων στην Ελτράκ – Πουλάει το παλιό εργοστάσιο της BIC στο Μπουρνάζι
Μαζί με την αποεπένδυση της Ελτρέκκα τα αποτελέσματα θα επιβαρυνθούν με το ποσό των 11 εκατ. ευρώ, χωρίς να έχει προσμετρηθεί το αποτέλεσμα της επιχειρηματικής δραστηριότητας
Μία ακόμη απομείωση που θα στοιχίσει 4 εκατ. ευρώ στην τελική γραμμή των αποτελεσμάτων πρώτου εξαμήνου 2019 θα κάνει η Ελτράκ.
Η εισηγμένη ανακοίνωσε πως σκοπεύει να πουλήσει ακίνητο που κατέχει και μετά από εκτίμηση που έγινε από ανεξάρτητο εκτιμητή θα αναγνωρίσει απομείωση 5,24 εκατ. ευρώ προ φόρων ή 4 εκατ. ευρώ μετά από φόρους.
Τα αποτελέσματα εξαμήνου θα μειωθούν κατά το ποσό αυτό, ενώ υπενθυμίζεται πως ήδη έχει ανακοινώσει πως θα εγγράψει  ζημιά 7 εκατ. ευρώ από την αποεπένδυση στην ΕΛΤΡΕΚΚΑ.
Επομένως τα αποτελέσματα θα είναι επιβαρυμένα κατά 11 εκατ. ευρώ, χωρίς να έχει προστεθεί το αποτέλεσμα της επιχειρηματικής δραστηριότητας, το οποίο αν είναι θετικό θα μειώσει τη ζημία.
Στο πρώτο εξάμηνο του 2018 ο όμιλος είχε εμφανίσει κέρδη 1,8 εκατ. ευρώ και η μητρική 28 χιλ. ευρώ.
Σύμφωνα με την εταιρεία πρόκειται για το ακίνητο στη Λεωφόρο Κωνσταντινουπόλεως που στέγαζε το παλιό εργοστάσιο της BIC και βρίσκεται κοντά στην πλατεία Μπουρναζίου.
Σε ερώτηση του Bankingnews γιατί υπάρχει τέτοια μεγάλη απομείωση την ώρα που στις λογιστικές καταστάσεις του 2018 αναγράφεται πως έγινε επανεκτίμηση των κτιρίων και των γηπέδων του ομίλου, η εταιρεία απάντηση πως μέχρι σήμερα το ακίνητο το χρησιμοποιούσε η ίδια ενώ τώρα θα πουληθεί άρα έχει διαφορετική αξία.
Στην ενοποιημένη λογιστική κατάσταση 2018 από επανεκτίμηση γηπέδων υπάρχει απομείωση 3 εκατ. ευρώ, από επανεκτίμηση κτηρίων 9,1 εκατ. ευρώ, από πωλήσεις ή διαγραφές μηχανολογικού και τεχνολογικών εγκαταστάσεων και εξοπλισμών 2,9 εκατ. ευρώ.
Έτσι ενώ την 1η Ιανουαρίου 2018 η αξία τους ήταν 77,6 εκατ. ευρώ, στις 31/12/18 μειώθηκε στα 64,3 εκατ. ευρώ, ενώ η αναπόσβεστη αξία στο τέλος του 2018 ήταν στα 54 εκατ. ευρώ.
Έτσι τα αποτελέσματα του ομίλου επιβαρύνθηκαν με το ποσό των 5,9 εκατ. ευρώ με αποτέλεσμα ο όμιλος ενώ αύξησε τις πωλήσεις του κατά 17,9 εκατ. ευρώ και στα 110 εκατ. ευρώ, τα καθαρά κέρδη μειώθηκαν στα 1,8 εκατ. ευρώ από 4,9 εκατ. ευρώ το 2017.
Τα EBITDA είχαν ενισχυθεί στα 9,7 εκατ. ευρώ το 2018 από 9,04 εκατ. ευρώ το 2017.
Ο καθαρός δανεισμός ήταν χαμηλός και στα 15,7 εκατ. ευρώ και η καθαρή θέση ήταν στα 54,7 εκατ. ευρώ.
Στα επενδυτικά ακίνητα του ομίλου, τα οποία αποτιμώνται στο ιστορικό κόστος μείον τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και τις τυχόν απομειώσεις, η καθαρή αξία τους μειώθηκε λόγω επανεκτίμησης από 452 χιλ. ευρώ στις 240 χιλ. ευρώ και στην εταιρεία από 6,4 εκατ. ευρώ σε 3,8 εκατ. ευρώ.
Σημειώνεται πως σύμφωνα με την εταιρεία δεν έχει γίνει ακόμα η πώληση του ακινήτου και δεν υπάρχει τίμημα που θα μπορούσε να ανακοινωθεί ώστε να φανεί αν θα πουληθεί στην αξία εκτίμησης ή σε διαφορετική.
Τέλος, τονίζεται πως η αγορά αναμένει δημόσια πρόταση μετά την αγορά του 66% του μετοχικού κεφαλαίου από την ELTRAK CP LTD στα 3,288 ευρώ ανά μετοχή.
 
Image

Γιώργος Κατικάς
george.katikas@gmail.com
www.bankingnews.gr

Γιώργος Κατικάς

BREAKING NEWS