Ευρωζώνη: Κατά 0,2% αναπτύχθηκε η οικονομία το β΄ 3μηνο 2019 - Επιβεβαιώθηκαν οι προκαταρκτικές εκτιμήσεις

Ευρωζώνη: Κατά 0,2% αναπτύχθηκε η οικονομία το β΄ 3μηνο 2019 - Επιβεβαιώθηκαν οι προκαταρκτικές εκτιμήσεις
Σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2018, το ΑΕΠ της Ευρωζώνης αυξήθηκε κατά 1,1%
Επιβράδυνση κατέγραψε η ανάπτυξη στην οικονομία της Ευρωζώνης για το δεύτερο τρίμηνο του 2019, σύμφωνα με τα σημερινά (14/8) στοιχεία της Eurostat, τα οποία επιβεβαίωσαν τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις που είχαν δημοσιευθεί στα τέλη του προηγούμενου μήνα.
Ειδικότερα, το ΑΕΠ της ενιαίας νομισματικής ένωσης αυξήθηκε κατά 0,2% έναντι 0,4% το πρώτο τρίμηνο του 2019, ενώ σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,1%.
Παράλληλα, η τριμηνιαία άνοδος για το ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαμορφώθηκε επίσης στο 0,2% έναντι 0,5% το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ η ετήσια άνοδος διαμορφώθηκε στο 1,3%.
Σημειώνεται ότι η ετήσια άνοδος για το ΑΕΠ της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης το πρώτο τρίμηνο του 2019 είχε διαμορφωθεί στο 1,2% και 1,6% αντίστοιχα.
Σε ξεχωριστά στοιχεία που δημοσίσευσε η Eurostat, το ποσοστό απασχόλησης τόσο στην Ευρωζώνη όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατέγραψε άνοδο της τάξεως του +0,2% για το δεύτερο τρίμηνο του 2019, έναντι ανόδου +0,4% το προηγούμενο τρίμηνο.
Επιπλέον, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, η απασχόληση κατέγραψε άνοδο της τάξεως του +1,1% στην Ευρωζώνης, ενώ η αντίστοιχη άνοδος για την Ευρωπαϊκη Ένωση διαμορφώθηκε στο +1%.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS