Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Εβροφάρμα: Στις 5 Σεπτεμβρίου 2019 η Τακτική Γ.Σ για μη διανομή μερίσματος

Εβροφάρμα: Στις 5 Σεπτεμβρίου 2019 η Τακτική Γ.Σ για μη διανομή μερίσματος
Η μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2018 θα βρεθεί στο επίκεντρο της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εβροφάρμα, στις 5 Σεπτεμβρίου 2019
Η λήψη απόφασης για μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2018 θα βρεθεί στο επίκεντρο της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εβροφάρμα, που θα διεξαχθεί στις 5 Σεπτεμβρίου 2019, όπως γνωστοποίησε σήμερα (14/8/2019) η εισηγμένη.
Ειδικότερα, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 5η Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 08.30 το πρωί στο Διδυμότειχο, στην έδρα της εταιρείας στο 1ο χλμ. Ε.Ο. Διδυμοτείχου - Ορεστιάδος για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα κατωτέρω θέματα:
Θέματα ημερησίας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων σε Ενοποιημένη και Ατομική βάση της εταιρικής χρήσης από 1.1.2018 έως 31.12.2018 μετά από ανάγνωση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Λήψη απόφασης για μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2018.
3 Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2018.
4. Διορισμός ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2019 και καθορισμός αμοιβής τους.
5. Προέγκριση αμοιβών προς μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2019.
6. Έγκριση υποβολής αιτήματος υπαγωγής στον Αναπτυξιακό Νόμο Ν.4399/2016, του τελικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου καθώς και του τρόπου χρηματοδότησης αυτού.
7. Έγκριση συμμετοχής μελών Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντικών στελεχών στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διεύθυνση άλλων εταιρειών. 8. Διάφορες ανακοινώσεις.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης