Η σύγκριση της Ελτράκ με ομοειδείς του εξωτερικού και η έκθεση αποτίμησης της KPMG

Η σύγκριση της Ελτράκ με ομοειδείς του εξωτερικού και η έκθεση αποτίμησης της KPMG
Σε όρους EV/EBITDA η εισηγμένη πουλήθηκε σε αποτίμηση σημαντικά φθηνότερη των αντίστοιχων εταιρειών μηχανημάτων του εξωτερικού
Αρκετές πιθανότητες επιτυχίας φαίνεται πως θα έχει η δημόσια πρόταση της Ελτράκ η οποία κατατέθηκε στις 19/8 και περίπου ενάμιση μήνα μετά τη συναλλαγή.
Ο όμιλος Ελτράκ είχε από την δραστηριότητα των μηχανημάτων το 2018 τζίρο 77,4 εκατ. ευρώ και EBITDA 77,8 εκατ. ευρώ, ενώ από τη δραστηριότητα των ελαστικών τζίρο 32,5 εκατ. ευρώ και EBITDA 1,3 εκατ. ευρώ.
Όπως δείχνει ο ισολογισμός χρήσης ο κλάδος των ελαστικών είχε απαιτήσεις 13,7 εκατ. ευρώ, ενώ το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων του κλάδου των μηχανημάτων ήταν στα 102, 7 εκατ. ευρώ.
Οι υποχρεώσεις στα ελαστικά ήταν 7 εκατ. ευρώ και στα μηχανήματα στα 52 εκατ. ευρώ.
Τα μηχανήματα επομένως είναι ο κλάδος που δίνει κέρδη και αξία στην εισηγμένη.
Σύμφωνα με την KPMG, η οποία συνέταξε την έκθεση αποτίμησης από την ανάλυση συγκρίσιμων εταιρειών προκύπτει πως ο μέσος όρος EV/EBITDA ομοειδών εταιρειών του κλάδου μηχανημάτων είναι στις 10,6 φορές για το 2018 και στις 6,9 φορές για το 2019.
Με αποτίμηση 46,3 εκατ. ευρώ στην τιμή της δημόσιας πρότασης, ήτοι 3,30 ευρώ η εταιρική αξία της Ελτράκ (αποτίμηση συν καθαρός δανεισμός) είναι στα 62,1 εκατ. ευρώ.
Με υπολογισμό του EBITDA μόνο του κλάδου των μηχανημάτων, ήτοι 8,3 εκατ. ευρώ, βγαίνει EV/EBITDA 7,5 φορές για το 2018, ήτοι σημαντικά χαμηλότερο από το μέσο όρο του κλάδου στον κόσμο, ενώ η δραστηριότητα στα ελαστικά… παρέχεται ως έξτρα μπόνους!   
Image
Η δημόσια πρόταση γίνεται κατά 8,5 εκατ. ευρώ χαμηλότερα από την καθαρή θέση της 31/12/18 που ήταν στα 54,8 εκατ. ευρώ.
Όμως η ζημιά από αποτίμηση ακινήτου και η αποχώρηση από την ΕΛΤΡΕΚΚΑ θα δώσουν ζημιά 11 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο η οποία δύναται να μειωθεί από τα κέρδη που θα προκύψουν από την επιχειρηματική δραστηριότητα.
Η KPMG χρησιμοποιεί στην ανάλυσή τη μέθοδο της αναπροσαρμοσμένης καθαρής θέσης.
Η μέθοδος αυτή έχει ως αφετηρία την καθαρή θέση της εταιρείας και ο αποτιμητής ενισωματώνει στην ανάλυσή του μια σειρά από διαδοχικές διαδικασίες αποτίμησης στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού.
Το αποτέλεσμα δίνει μία τρέχουσα εκτίμηση αναφορικά με την αξία των ιδίων κεφαλαίων και τα στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεων έχουν αναπροσαρμοστεί από λογιστικές αξίες σε εύλογες αξίες.
Βάσει της μεθόδου η αναπροσαρμοσμένη καθαρή θέση είναι στα 43,7 εκατ. ευρώ περίπου 11 εκατ. ευρώ χαμηλότερα από τη δημοσιευμένη στον ισολογισμό του 2018 και περίπου στα επίπεδα που αναμένεται στο εξάμηνο χωρίς τον υπολογισμό των αποτελεσμάτων από λειτουργική δραστηριότητα της περιόδου.
Η πρώτη μέρα διαπραγμάτευσης της μετοχής με την εντολή του προτείνοντος στα 3,30 ευρώ έδειξε πως δεν υπάρχει διάθεση από κάποιον να τη «μπλοκάρει».
Σημειώνεται πως οι εγχώριοι θεσμικοί έχουν περίπου 1,1 εκατ. τεμάχια, ήτοι ένα σημαντικό ποσοστό και οι οποίοι όπως γίνεται στις περισσότερες ανάλογες περιπτώσεις πουλώντας για να αποκομίσουν ρευστότητα, θα δώσουν ένα σημαντικό ποσοστό στο βασικό μέτοχο και θα αυξήσουν τις πιθανότητες επιτυχίες της δημόσιας πρότασης με δικαίωμα εξόδου από το ταμπλό.

Γιώργος Κατικάς
george.katikas@gmail.com
www.bankingnews.gr

Γιώργος Κατικάς

BREAKING NEWS