Με το μοντέλο ΟΓΑ το νέο Επικουρικό Ταμείο που σχεδιάζει ο Νότης Μηταράκης

Με το μοντέλο ΟΓΑ το νέο Επικουρικό Ταμείο που σχεδιάζει ο Νότης Μηταράκης
Σε ότι αφορά το νέο επικουρικό Ταμείο οι νέοι ασφαλισμένοι από 1-1-2021 θα μπορούν να επιλέγουν την επικουρική τους  ασφάλιση εντός του  ΕΤΕΑΕΠ
Αντιγραφή του μοντέλου που έχει ακολουθηθεί στον ΟΓΑ –νέοι ασφαλισμένοι σε  ασφαλιστικές εταιρίες, τράπεζες, άλλους επενδυτικούς φορείς και Επαγγελματικά Ταμεία από το 2021- ώστε να μειώνονται οι χρόνο με το χρόνο οι αμιγώς ασφαλισμένοι στο ΕΤΕΑΕΠ και ως εκ τούτου να ελαφρύνεται το ΑΕΠ από την χρηματοδότηση, είναι το περίγραμμα του νέου μοντέλου που σχεδιάζει η κυβέρνηση για την επικουρική σύνταξη του μέλλοντος.
Το σχετικό μοντέλο περιέγραψε χθες στη συνάντηση που είχε με το προεδρείο του ΕΔΟΕΑΠ (επικουρικό δημοσιογράφων), ο υφυπουργός Κοινωνικής ασφάλισης Νότης Μηταράκης, ο οποίος απέφυγε να δεσμευτεί για οτιδήποτε σε σχέση με τη χρηματοδότηση του ταμείου των δημοσιογράφων, αναμένοντας όπως είπε την απόφαση του ΣτΕ για την σύνομη απόδοση του 2% επί του τζίρου του Τύπου, μετά την προσφυγή των εκδοτών.
Με βάση τις πρώτες εκτιμήσεις, το κόστος για το ασφαλιστικό σύστημα την πρώτη χρονιά μετατροπής θα ανέλθει στα 100 εκατ. ευρώ και στα 40 χρόνια για την πλήρη ανάπτυξη του συστήματος το σωρευτικό κόστος μετάβασης δεν θα ξεπεράσει το 0,5% του σωρευτικού ΑΕΠ (300 εκ. ευρώ). Κάτι ανάλογο συμβαίνει και με τον ΟΓΑ-όπου οι αγρότες μέχρι το 1988 δεν πλήρωναν εισφορές, με αποτέλεσμα έκτοτε και ειδικότερα από το 2003 που έγινε υποχρεωτικό το μοντέλο των εισφορών, τα χρήματα του προϋπολογισμού για τη χρηματοδότηση του ΟΓΑ έχουν μειωθεί κατά 80%.
Στο νέο επικουρικό οι σημερινοί συνταξιούχοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν τις σημερινές τους παροχές και οι σημερινοί ασφαλισμένοι θα παραμένουν στο σύστημα που ισχύει ήδη.  
Σε ότι αφορά το νέο επικουρικό Ταμείο οι νέοι ασφαλισμένοι από 1-1-2021 θα μπορούν να επιλέγουν την επικουρική τους  ασφάλιση εντός του  ΕΤΕΑΕΠ ( Ενιαίο Επικουρικό Ασφαλιστικό Ταμείο) που θα αναμορφωθεί, έτσι ώστε να λειτουργεί ως «δορυφόρος», σε συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος και την Εθνική Αναλογιστική Αρχή, σε προγράμματα «ατομικών λογαριασμών» ασφάλισης και στα Επαγγελματικά Ταμεία.
Ο ασφαλισμένος με ατομική  του αίτηση θα μπορεί να επιλέξει άλλο επενδυτικό φορέα, μεταξύ λίστας αδειοδοτημένων και πιστοποιημένων φορέων και επαγγελματικών ταμείων, ενώ θα έχει και μείγμα παροχής, όπως, για παράδειγμα, εφάπαξ καταβολή ή μηνιαία σύνταξη, καθώς και την ηλικία λήψης της νέας επικουρικής. Η νέα επικουρική είναι υποχρεωτική για όλους.
Οι εισφορές παραμένουν στα σημερινά επίπεδα 3% Η αλλαγή θα οδηγήσει σε μεσοσταθμική αύξηση των μελλοντικών συντάξεων για τις επόμενες γενιές έως και 30%.
Με το νέο σύστημα, οι επικουρικές θα υπολογίζονται με τις ίδιες παραμέτρους, αλλά η διαφορά είναι ότι οι εισφορές του ασφαλισμένου θα επενδύονται ή δεν θα επενδύονται με δική του απόφαση
Κάθε ασφαλισμένος έχει τον ατομικό του λογαριασμό στο ΕΤΕΑΕΠ.
Το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών θα αναμορφωθεί και θα αναβαθμιστεί, προκειμένου να διαχειρίζεται τη νέα επικουρική, όντας ταυτόχρονα και ο δημόσιος πάροχος επενδυτικής στρατηγικής.
Εναλλακτικά, οι ασφαλισμένοι, με ατομική τους δήλωση, θα μπορούν να επιλέξουν άλλο επενδυτικό φορέα, μεταξύ λίστας αδειοδοτημένων και πιστοποιημένων φορέων και επαγγελματικών ταμείων.
Για πρώτη φορά θα δοθεί η δυνατότητα στον ασφαλισμένο να επιλέξει τον επενδυτικό φορέα αλλά και το μείγμα της παροχής, όπως, για παράδειγμα, εφάπαξ καταβολή ή μηνιαία σύνταξη, την ηλικία λήψης της νέας επικουρικής, αλλά και την επενδυτική στρατηγική που θα ακολουθήσει.
Το ΕΤΕΑΕΠ θα είναι ο διαχειριστής των λογαριασμών. Η εποπτεία και ο έλεγχος του συστήματος ανατίθενται στην Τράπεζα της Ελλάδος και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Αντώνης Βασιλόπουλος
antonpaper@yahoo.com

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS