Σφακιανάκης: Αγορά 1.800 μετοχών από τον κ. Σταύρο Τάκη στο πλαίσιο της δημόσιας πρότασης

Σφακιανάκης: Αγορά 1.800 μετοχών από τον κ. Σταύρο Τάκη στο πλαίσιο της δημόσιας πρότασης
Στην αγορά 1.800 μετοχών της Σφακιανάκης, προέβη o κ. Σταύρος Τάκη, στο πλαίσιο της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης που έχει υποβάλει
Στην αγορά 1.800 μετοχών της Σφακιανάκης, προέβη o κ. Σταύρος Τάκη, στο πλαίσιο της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης που έχει υποβάλει, όπως αναφέρεται σε σημερινή (21/8/2019) ανακοίνωση.
Ειδικότερα, η Εταιρεία Σφακιανάκης Α.Ε.Β.Ε., σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3556/2007, σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης της Ε.Κ. 1/434/3.7.2007 και του άρθρου 19 του Κανονισμού 596/2014, ανακοινώνει ότι o κ. Σταύρος Τάκη του Παναγιώτη στα πλαίσια της Υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης που έχει υποβάλει, προέβη την 20.08.2019 σε αγορά 1.800 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας έναντι 0,34 Ευρώ ανά μετοχή μέσω χρηματιστηριακών συναλλαγών οι οποίες θα εκκαθαριστούν την 22.08.2019.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS