Τέρνα Ενεργειακή: Αγορά 476.097 μετοχών από τον κ. Γεώργιο Περιστέρη

Τέρνα Ενεργειακή: Αγορά 476.097 μετοχών από τον κ. Γεώργιο Περιστέρη
Στην αγορά 476.097 μετοχών της Τέρνα Ενεργειακή, συνολικής αξίας 3.370.766,76 ευρώ, προέβη ο κ. Γεώργιος Περιστέρης, μέτοχος και πρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρείας
Στην αγορά 476.097 μετοχών της Τέρνα Ενεργειακή, συνολικής αξίας 3.370.766,76 ευρώ, προέβη ο κ. Γεώργιος Περιστέρης, μέτοχος και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, όπως ανακοίνωσε σήμερα (21/8/2019) η εισηγμένη.
Ειδικότερα, η εταιρεία «Τέρνα Ενεργειακή Α.Β.Ε.Τ.Ε.» ανακοινώνει με βάση το άρθρο 21 του Ν.3556/2007 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης της ΕΚ 1/434/3.7.2007 ότι ο κ. Γεώργιος Περιστέρης, μέτοχος και πρόεδρος του Δ.Σ. (Υπόχρεο Πρόσωπο βάσει του Κανονισμού (EΕ) 596/2014), προέβη στις 20/08/2019 σε αγορά 476.097 κοινών ονομαστικών μετοχών συνολικής αξίας 3.370.766,76 Ευρώ.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS