Μετά τα stress tests του Ιουλίου 2020 ενεργοποιούνται τα σχέδια πώλησης με placement 660 εκατ μετοχών ελληνικών τραπεζών

Μετά τα stress tests του Ιουλίου 2020 ενεργοποιούνται τα σχέδια πώλησης με placement 660 εκατ μετοχών ελληνικών τραπεζών
Η τρέχουσα αξία των 660 εκατ μετοχών που κατέχει το ελληνικό δημόσιο στις τράπεζες – μέσω του ΤΧΣ – ανέρχεται σε 1,83 δισεκ. ευρώ.
Μετά τα stress tests του Ιουλίου του 2020 θα ενεργοποιηθούν τα σχέδια της ελληνικής κυβέρνησης για πώληση των 660 εκατ μετοχών που κατέχει στις ελληνικές τράπεζες μέσω του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ).
Ο σχεδιασμός είναι να υλοποιηθούν placement με προσυμφωνημένες συναλλαγές με στρατηγικούς επενδυτές ή σχήματα διεθνών επενδυτών.
Προφανώς και λύσεις διάθεσης 660 εκατ μετοχών στο ευρύ επενδυτικό κοινό δεν υπάρχουν ούτε ως απλό σενάριο εάν δεν έχουν βρεθεί οι στρατηγικοί επενδυτές ή σχήματα μετόχων.
Η ελληνική αγορά δεν μπορεί να απορροφήσει 660 εκατ μετοχές οπότε απαιτείται πολύ καλός σχεδιασμός από τον πωλητή το ΤΧΣ και τις τράπεζες που είναι άμεσα ενδιαφερόμενες.
Η τρέχουσα αξία των 660 εκατ μετοχών που κατέχει το ελληνικό δημόσιο στις τράπεζες – μέσω του ΤΧΣ – ανέρχεται σε 1,83 δισεκ. ευρώ.
Τα περιθώρια βελτίωσης δεν είναι μεγάλα, ακόμη και εάν η αξία αυτών των μετοχών φθάσει στα 2,2 ή 2,3 δισεκ. θα υπολείπεται των 44 δισεκ. που έχουν επενδυθεί από το 2012 έως και σήμερα στις ελληνικές τράπεζες.
Να τονιστεί ότι το ΤΧΣ κατέχει
-Το 40,3% της Εθνικής τράπεζας ή 365 εκατ μετοχές
-Το 26% της Πειραιώς ή 113 εκατ μετοχές
-Το 11% της Alpha bank ή 169 εκατ μετοχές
-Το 1,4% της Eurobank ή 52 εκατ μετοχές.

Για να μπορέσουν να διατεθούν 660 εκατ μετοχές τραπεζών μέσω placement σε διεθνείς επενδυτές με έμφαση σε στρατηγικούς επενδυτές που θα μπορούσαν να αποκτήσουν τον έλεγχο των ελληνικών τραπεζών θα πρέπει
-Να περάσουν τα stress tests του Ιουλίου 2020 χωρίς να προκύψουν κεφαλαιακές ανάγκες
-Να προχωρήσουν με αποτελεσματικότητα στην μείωση των προβληματικών ανοιγμάτων
-Να παρουσιάσουν νέα business plan που θα παρουσιάζουν τα αναπτυξιακά τους σχέδια.
Το βασικό ερώτημα βέβαια είναι… ποιο είναι το ιδανικό σενάριο για τις τράπεζες, placement από το ελληνικό δημόσιο ή αυξήσεις κεφαλαίου με παραίτηση του ελληνικού δημοσίου από τις αυξήσεις ώστε να μπουν κεφάλαια στις τράπεζες.
Με placement τα κεφάλαια τα παίρνει το κράτος, με τις αυξήσεις κεφαλαίου τα κεφάλαια ενισχύουν τους ισολογισμούς των τραπεζών.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS