ΔΕΗ: Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο - Πρόεδρος ο κ. Γεώργιος Στάσσης

ΔΕΗ: Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο - Πρόεδρος ο κ. Γεώργιος Στάσσης
Τη συγκρότηση σε σώμα του νέου της Διοικητικού Συμβουλίου ανακοίνωσε η ΔΕΗ
Τη συγκρότηση σε σώμα του νέου της Διοικητικού Συμβουλίου ανακοίνωσε σήμερα (23/8/2019) η ΔΕΗ.
Ειδικότερα, η ΔΕΗ Α.Ε. ανακοινώνει ότι, το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση του την Πέμπτη 22 Αυγούστου 2019, και ώρα 14:30, αποφάσισε την εκλογή:
1. Ως Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, του Διευθύνοντος Συμβούλου κου. Γεωργίου Στάσση με την ιδιότητα του Εκτελεστικού Μέλους,
2. Ως Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 14, παράγρ. 1 του ισχύοντος Καταστατικού της Εταιρείας, κου. Πύρρου Παπαδημητρίου με την ιδιότητα του Μη Εκτελεστικού Μέλους,
καθώς και τη συγκρότησή του σε Σώμα.
H σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν των ανωτέρω, με την Ιδιότητα εκάστου Μέλους του παρατιθέμενη αντιστοίχως, έχει ως εξής:
• Στάσσης Γεώργιος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος με θητεία έως και τις 21.8.2022.
• Παπαδημητρίου Πύρρος, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος με θητεία έως και τις 21.8.2022.
• Βενιέρης Γεώργιος, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος με θητεία έως και τις 16.12.2021.
• Βλασσόπουλος Αναστάσιος, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος με θητεία έως και τις 21.8.2022.
• Δοξάκη Δέσποινα, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος με θητεία έως και τις 26.6.2022.
• Θεοδωρίδης Στέφανος, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος με θητεία έως και τις 21.8.2022
• Καραλευθέρης Παντελής, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος, Εκπρόσωπος των Εργαζομένων μη θητεία έως και τις 6.6.2022.
• Καρδαμάκης Στέφανος, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος με θητεία έως και τις 21.8.2022.
• Πατεράκης Αλέξανδρος, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος με θητεία έως και τις 21.8.2022.
• Τζαννίνης Δημήτριος, Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος με θητεία έως και τις 16.12.2021.
• Φωτόπουλος Νικόλαος, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος - Εκπρόσωπος των Εργαζομένων με θητεία έως και τις 6.6.2022.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS