Τέρνα Ενεργειακή: Στις 29 Αυγούστου 2019 η δημοσίευση των αποτελεσμάτων α’ 6μήνου 2019

Τέρνα Ενεργειακή: Στις 29 Αυγούστου 2019 η δημοσίευση των αποτελεσμάτων α’ 6μήνου 2019
Την Πέμπτη, 29 Αυγούστου 2019, θα δημοσιεύσει η Τέρνα Ενεργειακή τα αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου 2019
Την Πέμπτη, 29 Αυγούστου 2019, θα δημοσιεύσει η Τέρνα Ενεργειακή τα αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου 2019, όπως γνωστοποίησε σήμερα (26/8/2019) η εισηγμένη.
Ειδικότερα, η Τέρνα Ενεργειακή ΑΒΕΤΕ ενημερώνει το Επενδυτικό Κοινό ότι η ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων του 1ου εξαμήνου του 2019 καθώς και η ανάρτηση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της περιόδου 1/1– 30/6/2019 στις ιστοσελίδες της Εταιρείας (www.terna‐energy.com) και του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr) θα γίνει την Πέμπτη 29 Αυγούστου 2019, μετά το κλείσιμο της Συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS