Πτώση 2,7% βλέπει στα προ προβλέψεων κέρδη των ελληνικών τραπεζών η Deutsche Bank για β' 3μηνο του 2019 – Τι εκτιμά για NPEs, NII

Πτώση 2,7% βλέπει στα προ προβλέψεων κέρδη των ελληνικών τραπεζών η Deutsche Bank για β' 3μηνο του 2019 – Τι εκτιμά για NPEs, NII
Τα βασικά μεγέθη που έχουν μεγάλο ενδιαφέρον για τις ελληνικές τράπεζες είναι τα προ προβλέψεων κέρδη και η πορεία μείωσης των NPEs, σύμφωνα με την Deutsche Bank
Πτώση 2,7% σε επίπεδο τριμήνου και άνοδο 4,3% σε επίπεδο έτους εκτιμά ότι θα είναι η διαμόρφωση των προ προβλέψεων κερδών των ελληνικών τραπεζών το β’ 3μηνο του 2019 η Deutsche Bank, εν αναμονή της έναρξης των ανακοινώσεων αύριο 29 Αυγούστου 2019.
Ειδικότερα, στην σημερινή, 28 Αυγούστου 2019, 20σέλιδη ανάλυσή της υπό τον τίτλο «On the mark, get set - 2Q19 previews», που σας παρουσιάζει το bankingnews.gr, η Deutsche Bank ανακοινώνει τις εκτιμήσεις της για το πώς θα διαμορφωθούν τα αποτελέσματα τριμήνου των ελληνικών τραπεζών, τα οποία θα ανακοινωθούν αύριο 29/8 από την Alpha Bank και θα ολοκληρωθούν με την Eurobank στις 30 Αυγούστου.
Image
Τα βασικά μεγέθη που έχουν μεγάλο ενδιαφέρον είναι τα προ προβλέψεων κέρδη και η πορεία μείωσης των NPEs.
Συνολικά εκτιμά ότι ο δείκτης PPIs θα μειωθεί κατά 2,7% σε επίπεδο τριμήνου και θα αυξηθεί κατά 4,3% σε επίπεδο έτους.
Image
Οι καταλύτες των επιδόσεων είναι η πίεση που δέχονται τα καθαρά επιτοκιακά έσοδα (ΝΙΙ), η οποία εξουδετερώνει την ενίσχυση που παρατηρείται στην παραγωγή εσόδων από προμήθειες (14% QoQ).
Image
Η γερμανική τράπεζα επίσης εκτιμά ότι υπήρξε αύξηση του λειτουργικού κόστους κατά 7% σε επίπεδο τριμήνου.
Στη βάση των τραπεζών, οι βασικές επισημάνσεις είναι οι εξής:
-Η Eurobank θα ανακοινώσει τα καλύτερα αποτελέσματα σε σχέση με τις υπόλοιπες τράπεζες (PPI: +15% QoQ), εξαιτίας των συναλλαγών που αφορούν τη Grivalia και άλλα, οι οποίες θα υπερκεράσουν την αύξηση του κόστους (+3.9% QoQ).
-Η Alpha Bank θα ανακοινώσει αύξηση 11% στον PPI, σε σχέση με το α’ 3μηνο του 2019, εξαιτίας της αύξησης των εσόδων από προμήθειες ως αποτέλεσμα της αύξησης της εμπορικής δραστηριότητας και των εκταμιεύσεων δανείων, καθώς και τα «κέρδη από χρηματοοικονομικές συναλλαγές» που θα πρέπει να αντισταθμίσουν την αδυναμία που παρατηρήθηκε στα στο NII (-1,2% QoQ) και την αύξηση του συνολικού κόστους (+ 6,6% QoQ λόγω υψηλότερων τελών διαβούλευσης και τέλη εμπορίας που είναι εποχιακά).
-Στο άλλο άκρο του φάσματος, η Εθνική θα έχει μείωση 29% στα PPI της, η οποίο βασικά αντανακλά τα ασθενέστερα έσοδα από συναλλαγές σε σύγκριση με τα έκτακτα κέρδη του α' τριμήνου του 1919 (ενσωματώθηκε 59 εκατ. ευρώ εφάπαξ κέρδος κεφαλαίου που σχετίζεται με την ανταλλαγή IRS του Ελληνικού Δημοσίου με ΟΕΔ) και υψηλότερο κόστος (+ 6% QoQ).
-Η Τράπεζα Πειραιώς θα εμφανίσει μείωση κατά 7% του PPI, καθώς τα υψηλότερα καθαρά έσοδα από τέλη (+ 9% QoQ) και τα ελαφρώς καλύτερα έσοδα από συναλλαγές απέτυχαν να αντισταθμίσουν την αύξηση του κόστους (+ 10% QoQ κυρίως λόγω του κόστους προσωπικού).
Image
Image

Η μείωση των NPE θα είναι οργανική

Η μείωση του NPE στο τρίμηνο θα πρέπει να οδηγείται κυρίως από φυσικές εξόδους και υψηλότερες ανακτήσεις, καθώς και εκκαθαρίσεις.
Η Duetsche Bank προβλέπει μείωση NPE για τον τομέα σε 2,4% σε επίπεδο τριμήνου ή 13% σε ετήσια βάση.
Το μεγαλύτερο μέρος της μείωσης του NPE θα είναι μέσω πωλήσεων χαρτοφυλακίου.
Image

Αποτίμηση και κίνδυνοι

Η Deutsche Bank αξιολογεί την Alpha Bank με σύσταση buy και την θεωρεί ως κορυφαία επιλογή μεταξύ των ελληνικών τραπεζών.
Οι ελληνικές τράπεζες διαπραγματεύονται με 8,9x με όρους EPS και P/TNAV 0,34x για RoTE 3,8% με βάση τις εκτιμήσεις του 2020.
Βασικοί κίνδυνοι περιλαμβάνουν μια δυνητικά αυστηρότερη κανονιστική στάση όσον αφορά την ταχύτερη μείωση των NPEs, τον αυξημένο πολιτικό κίνδυνο και μια μακροοικονομική υποβάθμιση.
Image

Τι περιμένει η Deutsche Bank ανά τράπεζα
Image
Image
Image
Image
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS