Εισηγμένες αντλούν ρευστότητα από βασικούς μετόχους και… ωφελούνται όλοι

Εισηγμένες αντλούν ρευστότητα από βασικούς μετόχους και… ωφελούνται όλοι
Η περίοδος μηδενικών επιτοκίων δίνει την ευκαιρία στους μετόχους να δανείσουν την εταιρεία τους με επωφελές επιτόκιο και για τους ίδιους και για την εταιρεία
Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου σε δύσκολες εποχές οι βασικοί μέτοχοι έβαλαν το χέρι στην τσέπη και χρηματοδότησαν την εταιρεία τους, όταν οι τράπεζες δεν παρείχαν ρευστότητα.
Αρκετοί από αυτούς μετέτρεψαν την υποχρέωση σε μετοχές, αλλά οι περισσότεροι εισπράττουν ένα καλύτερο επιτόκιο σε σύγκριση με αυτό που δίνουν ή έδιναν οι τράπεζες.
Στην τρέχουσα οικονομική συγκυρία στελέχη της αγοράς σημειώνουν πως αποτελεί μία καλή επιλογή απόδοσης η χρηματοδότηση της εταιρείας, αφού τα τραπεζικά επιτόκια είναι μηδενικά.
Αρκετοί έχουν στραφεί στα εταιρικά ομόλογα που δίνουν καλή απόδοση και υψηλότερη από τα ομόλογα ελληνικού δημοσίου.
Επιπλέον οι εισηγμένες είναι απαλλαγμένες από τον πονοκέφαλο της λήξης του δανείου, καθώς συχνά ο βασικός μέτοχος τροποποιεί τους όρους επιμηκύνοντας τη λήξη ή τις ημερομηνίες καταβολής των τόκων, εξυπηρετώντας τα συμφέροντα της εταιρείας.
Πρόσφατα η Αρετή Κυριακοπούλου πούλησε μετοχές της Κυριακούλης σε ξένο fund εισπράττοντας 1 εκατ. ευρώ, ποσό το οποίο έδωσε με τη μορφή δανείου στην εισηγμένη με σταθερό επιτόκιο 3%.
Το επιτόκιο αυτό είναι αρκετά ελκυστικό τόσο για την ίδια όσο και για την εταιρεία.
Η Κρι-Κρι τον Δεκέμβριο του 2016 είχε τροποποιήσει τη σύμβαση ομολογιακού δανείου των βασικών μετόχων, ώστε να επιμηκυνθούν χρονικά οι ημερομηνίες λήξης ορισμένων δόσεων και να μειωθεί το επιτόκιο.
Όπως αναφέρεται στις λογιστικές καταστάσεις 2016 το ομολογιακό ήταν ύψους 5 εκατ. ευρώ χωρίς εξασφαλίσεις και με τους συνήθεις όρους της τραπεζικής αγοράς.
Στο τέλος της χρήσης 2018 εμφανιζόταν το ομολογιακό να είναι ύψους 5 εκατ. ευρώ και μαζί με δάνειο της Alpha Bank έχουν μέσο σταθμικό κόστος δανεισμού 2,72%.
Οι βασικοί μέτοχοι της Τζιρακιάν είχαν δανείσει 8,1 εκατ. ευρώ την εισηγμένη και μετέτρεψαν την υποχρέωση σε μετοχές και μάλιστα στην τιμή των 32 ευρώ όταν η τιμή της μετοχής ήταν στα 0,03 ευρώ!
Η Λεβεντέρης εμφανίζει στη χρήση 2017 αλλά και στη χρήση 2018 υποχρέωση προς τους βασικούς μετόχους ύψους 1,55 εκατ. ευρώ και όπως αναφέρεται στον ισολογισμό ο δανεισμός είναι με τους συνήθεις εμπορικούς όρους.
Στη χρήση 2018 εμφανίζεται καταβολή τόκων ύψους 93 χιλ. ευρώ, χωρίς όμως να είναι ξεκάθαρο αν αφορούν τους τόκους του συγκεκριμένου δανείου.
Ο βασικός μέτοχος της Frigoglass είχε δανείσει 30 εκατ. ευρώ την εισηγμένη στα πλαίσια της αναδιάρθρωσης των υποχρεώσεων του ομίλου.
Στην Intertech, η εταιρεία Αμοιρίδης-Σαββίδης έχει δανείσει την εισηγμένη 350 χιλ. ευρώ με επιτόκιο 4,75%.
Υπάρχουν ωστόσο και οι περιπτώσεις όπου οι βασικοί μέτοχοι έχασαν τα χρήματα που έβαλαν, προκειμένου να σωθεί η εταιρεία και να βάλει κεφάλαια άλλος επενδυτής.
Στην Βαράγκης ο βασικός μέτοχος διαγράφει δάνεια ύψους 7,4 εκατ. ευρώ.

Γιώργος Κατικάς
george.katikas@gmail.com
www.bankingnews.gr

Γιώργος Κατικάς

BREAKING NEWS