Με ατομικό «κουμπαρά» και νωρίτερα από τα 67 έτη οι νέες επικουρικές - Όλες οι αλλαγές

Με ατομικό «κουμπαρά» και νωρίτερα από τα 67 έτη οι νέες επικουρικές - Όλες οι αλλαγές
Στις 4 Οκτώβρη το πόρισμα για τις νέες Επικουρικές συντάξεις
Μέχρι τις 4 Οκτωβρίου η επιτροπή για την αναθεώρηση του Επικουρικού συστήματος ασφάλισης θα πρέπει να έχει παραδώσει το πόρισμα με τις αλλαγές που προτείνει για τους νέους, από 1-1-2021 ασφαλισμένους το οποίο θα στηρίζεται στο Κεφαλαιοποιητικό σύστημα και θα αποτελεί μείγμα του 2ου και 3ου πυλώνα ασφάλισης με «ατομικό κουμπαρά» για τον κάθε ασφαλισμένο.
Το χρονοδιάγραμμα των αλλαγών αυτών τέθηκε χτες από τον υφυπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης Νότη Μηταράκη στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής εμπειρογνωμόνων που εισηγηθεί και τις σχετικές αλλαγές.  
Το κόστος για το ασφαλιστικό σύστημα την πρώτη χρονιά μετατροπής θα ανέλθει στα 100 εκατ. ευρώ και στα 40 χρόνια για την πλήρη ανάπτυξη του συστήματος το σωρευτικό κόστος μετάβασης δεν θα ξεπεράσει το 0,5% του σωρευτικού ΑΕΠ (300 εκ. ευρώ).
Στο νέο επικουρικό οι σημερινοί συνταξιούχοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν τις σημερινές τους παροχές και οι σημερινοί ασφαλισμένοι θα παραμένουν στο σύστημα που ισχύει ήδη.  
Σε ότι αφορά το νέο επικουρικό Ταμείο οι νέοι ασφαλισμένοι από 1-1-2021 θα μπορούν να επιλέγουν την επικουρική τους  ασφάλιση εντός του  ΕΤΕΑΕΠ ( Ενιαίο Επικουρικό Ασφαλιστικό Ταμείο) που θα αναμορφωθεί, έτσι ώστε να λειτουργεί ως «δορυφόρος», σε συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος και την Εθνική Αναλογιστική Αρχή, σε προγράμματα «ατομικών λογαριασμών» ασφάλισης και στα Επαγγελματικά Ταμεία.
Ο ασφαλισμένος με ατομική  του αίτηση θα μπορεί να επιλέξει άλλο επενδυτικό φορέα, μεταξύ λίστας αδειοδοτημένων και πιστοποιημένων φορέων και επαγγελματικών ταμείων, ενώ θα έχει και μείγμα παροχής, όπως, για παράδειγμα, εφάπαξ καταβολή ή μηνιαία σύνταξη, καθώς και την ηλικία λήψης της νέας επικουρικής. Η νέα επικουρική είναι υποχρεωτική για όλους.
Οι εισφορές παραμένουν στα σημερινά επίπεδα 3% Η αλλαγή θα οδηγήσει σε μεσοσταθμική αύξηση των μελλοντικών συντάξεων για τις επόμενες γενιές έως και 30%.
Με το νέο σύστημα, οι επικουρικές θα υπολογίζονται με τις ίδιες παραμέτρους, αλλά η διαφορά είναι ότι οι εισφορές του ασφαλισμένου θα επενδύονται ή δεν θα επενδύονται με δική του απόφαση
Κάθε ασφαλισμένος έχει τον ατομικό του λογαριασμό στο ΕΤΕΑΕΠ.
Το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών θα αναμορφωθεί και θα αναβαθμιστεί, προκειμένου να διαχειρίζεται τη νέα επικουρική, όντας ταυτόχρονα και ο δημόσιος πάροχος επενδυτικής στρατηγικής.
Εναλλακτικά, οι ασφαλισμένοι, με ατομική τους δήλωση, θα μπορούν να επιλέξουν άλλο επενδυτικό φορέα, μεταξύ λίστας αδειοδοτημένων και πιστοποιημένων φορέων και επαγγελματικών ταμείων.
Για πρώτη φορά θα δοθεί η δυνατότητα στον ασφαλισμένο να επιλέξει τον επενδυτικό φορέα αλλά και το μείγμα της παροχής, όπως, για παράδειγμα, εφάπαξ καταβολή ή μηνιαία σύνταξη, την ηλικία λήψης της νέας επικουρικής, αλλά και την επενδυτική στρατηγική που θα ακολουθήσει.
Το ΕΤΕΑΕΠ θα είναι ο διαχειριστής των λογαριασμών. Η εποπτεία και ο έλεγχος του συστήματος ανατίθενται στην Τράπεζα της Ελλάδος και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
 Δυνατότητα επιλογής δίνεται και στην επενδυτική στρατηγική που θα ακολουθήσει ο ασφαλισμένος. Η κυβέρνηση πάντως εκτιμά πως ο τελικός λογαριασμός, θα βγάζει επικουρικές συντάξεις σημαντικά υψηλότερες από τις σημερινές.
Επίσης, το νέο σύστημα θα δίνει δυνατότητα επιλογής όσον αφορά το είδος της παροχής, όπως, για παράδειγμα, αν θα είναι εφάπαξ καταβολή ή μηνιαία σύνταξη ή ακόμη και ένα μείγμα μεταξύ εφάπαξ (π.χ. κατά 25% του συσσωρευμένου κεφαλαίου) και σύνταξης (το υπόλοιπο 75%). Αντίστοιχη ευελιξία θα υπάρχει και στην ηλικία λήψης της νέας επικουρικής, καθώς ζητήθηκε από τους ειδικούς να εξετάσουν το ενδεχόμενο να αποσυνδεθεί η προϋπόθεση λήψης κύριας σύνταξης από τη δυνατότητα λήψης επικουρικής.

Αντώνης Βασιλόπουλος
antonpaper@yahoo.com
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS