Ουδέτερη παραμένει η Citigroup στις ελληνικές τράπεζες μετά τα αποτελέσματα β' 3μηνου 2019 - Αμετάβλητες οι τιμές στόχοι

Ουδέτερη παραμένει η Citigroup στις ελληνικές τράπεζες μετά τα αποτελέσματα β' 3μηνου 2019 - Αμετάβλητες οι τιμές στόχοι
Η εστίαση παραμένει στα NPEs των ελληνικών τραπεζών, σύμφωνα με τη Citigroup
Μπορεί τα αποτελέσματα της Alpha Bank και της Εθνικής να χαρακτηρίστηκαν "ισχυρά" από τη Citigroup, εντούτοις η αμερικανική επενδυτική τράπεζα διατηρεί τη σύσταση neutral (ουδετερότητα) με high risk (υψηλό κίνδυνο) για τις ελληνικές τράπεζες.
Μάλιστα, δεν κάνει κάποια αλλαγή στις τιμές στόχους, με εκείνη της Alpha Bank να είναι στα 1,9 ευρώ, της Εθνικής στα 2,8 ευρώ και της Πειραιώς στα 3,2 ευρώ.

Τράπεζα Πειραιώς

Η Πειραιώς ανέφερε καθαρά κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ύψους 18 εκατ. ευρώ το δεύτερο τρίμηνο του 2019 (+ 33% σε τριμηνιαία βάση).
Ο δείκτης PPI μειώθηκε κατά 5%, ενώ οι ζημίες των δανείων μειώθηκαν κατά 22% και το κόστος κινδύνου (στα καθαρά δάνεια) διαμορφώθηκε στις 149 μ.β. το β' 3μηνο του 2019(174bps το α' 6μηνο του 2019).

Guidance

Η διοίκηση επανέλαβε τους στόχους της για το 2019 με εκταμιεύσεις δανείων ύψους 4 δισ. ευρώ.
Ο NII θα παραμείνει αμετάβλητος στα 1,4 δισ. ευρώ λόγω εκταμιεύσεων και χαμηλότερου κόστους καταθέσεων.
Τα έσοδα από προμήθειες θα είναι περίπου 0,34 δισ. ευρώ, ενώ οι δαπάνες θα μειωθούν κάτω από 1 δισ ευρώ και το κόστος κινδύνου (σε καθαρά δάνεια) στο 1,5-1,8%.

Ρευστότητα και δανεισμός

Η χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα μειώθηκε κατά 0,7 δισ. ευρώ σε 1,0 δισ. ευρώ (2% του ενεργητικού).
Οι εγχώριες καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 1,1 δισ. ευρώ σε 44,7 δισ. ευρώ το 2ο τρίμηνο.
Οι νέες εκταμιεύσεις δανείων ανήλθαν σε 0,8 δισ. ευρώ το 2ο τρίμηνο του 2019 και τα δάνεια στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 2%.
Τα μικτά δάνεια του ομίλου μειώθηκαν κατά 2% σε ετήσια βάση και τα καθαρά δάνεια ήταν κατά 1% χαμηλότερα.

Ποιότητα ενεργητικού

Τα εγχώρια NPEs μειώθηκαν κατά 0,7 δισ. ευρώ, λόγω του αρνητικού σχηματισμού NPE (€ 0,3 δισ.) και των διαγραφών (€ 0,4 δισ.).
Ο σχηματισμός NPE βελτιώθηκε σε τριμηνιαία βάση.
Σύμφωνα με τη διοίκηση, η Πειραιώς βρίσκεται σε καλό δρόμο για να επιτύχει τη μείωση του NPE κατά 3,5 δισ. ευρώ αυτό το έτος με πώληση ναυτιλιακών δανείων ύψους 0,5 δισ.
Για το 2020, η τράπεζα προετοιμάζει πωλήσεις ύψους 3,5 δισ. με συνολική μείωση του στόχου NPE ύψους 6,4 δισ. ευρώ.
Ο λόγος NPE μειώθηκε κατά 0,7% σε τριμηνιαία βάση στο 51,4% και η κάλυψη των NPEs μειώθηκε κατά 0,5% σε 48,2% το 2ο τρίμηνο.

Κεφάλαιο

Η πρόοδος της αναλογίας CET1 μετά τις πωλήσεις NPE αυξήθηκε από 13,7% στο 14,8% το 2ο τρίμηνο του 2019.
Η διοίκηση αναμένει ότι επιπλέον 40 ποσοστιαίες μονάδες θα προστεθούν στο κεφάλαιο τα προσεχή τρίμηνα.

Alpha Bank

Η Alpha παρουσίασε καθαρά έσοδα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ύψους 59 εκατ. ευρώ το δεύτερο τρίμηνο του 2019 (+116% σε ετήσια βάση).
Ο βασικός δείκτης PPI σημείωσε αύξηση 1% υψηλότερα, καθώς τα αρνητικά NII αντισταθμίζονται από τη θετική επίδραση από το χαμηλότερο κόστος καταθέσεων και το κόστος χρηματοδότησης χονδρικής, αλλά και τα υψηλότερα έσοδα από προμήηθειες (+ 16% qoq) και νέες εκταμιεύσεις δανείων.
Οι ζημίες από δάνεια, συμπεριλαμβανομένων και άλλων απομειώσεων που σχετίζονταν με ζημίες μετατροπής κατά την αναδιάρθρωση, ήταν αυξημένες κατά 1%.

Guidance

Ο NII αναμένεται να παραμείνει περίπου στα επίπεδα του πρώτου εξαμήνου του 2019, γεγονός που συνεπάγεται μείωση κατά 12% του NII για ολόκληρο το έτος.
Η αύξηση των προμηθειών αναμένεται να βελτιωθεί, λόγω των υψηλότερων εκταμιεύσεων δανείων (1,8-2 δισ. έναντι 1,5 δισ. κατά το πρώτο εξάμηνο), υψηλότερης χρήσης πιστωτικών καρτών και υψηλότερων τελών διαχείρησης περιουσιακών στοιχείων και τραπεζοασφαλίσεων.
Τα επαναλαμβανόμενα έξοδα εμφανίζονται κατά 2% χαμηλότερα σε επίπεδο Ομίλου.
Η διοίκηση εργάζεται για ένα νέο επιχειρησιακό σχέδιο το οποίο αναμένεται να παρουσιαστεί το 4ο τρίμηνο του 2019 για την αντιμετώπιση ζητημάτων παλαιού τύπου και την αποκατάσταση της κερδοφορίας.

Ρευστότητα

Η χρηματοδότηση του Ευρωσυστήματος αυξήθηκε κατά 1 δισ. ευρώ σε 4,1 δισ. ευρώ (7% του ενεργητικού), με την αύξηση της προσφοράς αποδεκτών ασφαλειών της ΕΚΤ.
Οι εγχώριες καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 0,3 δισ. στα 33,3 δισ..

Ποιότητα ενεργητικού

Το απόθεμα NPEs στην Ελλάδα υποχώρησε κατά 0,4 δισ., λόγω του αρνητικού σχηματισμού NPE από χαμηλότερες προεπιλογές και αυξανόμενων ρευστοποιήσεων.
Ο εσωτερικός σχηματισμός NPE κατέστη αρνητικός στο εταιρικό τμήμα και παρέμεινε αρνητικός στο λιανικό εμπόριο.
Το 2ο εξάμηνο του 2019 η Alpha στοχεύει να επιτύχει μείωση της NPE κατά 4,8 δισ. με πωλήσεις 3,7 δισ. (που έχουν ήδη ξεκινήσει).
Η κάλυψη των NPEs από 47,3% έφτασε στο 46,7% σε τριμηνιαία βάση.

Κεφάλαιο

Ο δείκτης CET1 αυξήθηκε από 17% σε 17,8% σε σχέση με το τρίμηνο.

Εθνική Τράπεζα

Η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε καθαρά κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ύψους 122 εκατ. το τρίτο τρίμηνο του έτους.
Ο βασικός δείκτης PPI αυξήθηκε κατά 14% έναντι του ισχυρότερου NII (+6%) υποστηριζόμενο από την επίδραση των ελληνικών κρατικών ομολόγων (ετήσια επίδραση 113 εκατ. Ευρώ), ισχυρότερων χρεώσεων (+4% σταθερό κόστος).
Οι ζημίες από δάνεια ήταν κατά 1% χαμηλότερα και το κόστος κινδύνου στα καθαρά δάνεια διαμορφώθηκε στις 135 μ.β.

Guidance

Ο NII και ο CoR αναμένεται να παραμείνουν περίπου στα επίπεδα του πρώτου εξαμήνου, γεγονός που συνεπάγεται αύξηση κατά 7% του NII και του CoR σε 130-140 μ.β. για ολόκληρο το έτος.
Τα έσοδα από προμήθειες εμφανίζονται σημαντικά καλύτερα και το κόστος χαμηλότερο.

Ρευστότητα

Η χρηματοδότηση του Ευρωσυστήματος παρέμεινε στα 2,25 δισ. (3% του ενεργητικού).
Οι εγχώριες καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 0,4 δισ. σε 41,6 δισ. το 2ο τρίμηνο.

Δανεισμός

Οι εκταμιεύσεις πιστώσεων προς τις ελληνικές εταιρείες αυξήθηκαν από 0,6 δισ. και τα εταιρικά δάνεια αυξήθηκαν κατά 3%.
Τα ακαθάριστα δάνεια μειώθηκαν κατά 3% σε σχέση με τα καθαρά δάνεια και τα καθαρά δάνεια σημείωσαν πτώση 0,4%.

Ποιότητα ενεργητικού

Ο σχηματισμός NPE ήταν αρνητικός στο 2ο τρίμηνο του 2019, λόγω της πώλησης μη εγγυημένου χαρτοφυλακίου πιστωτικών καρτών, καταναλωτικών δανείων, SBL και μικρών ΜΜΕ (1 δισ. Ευρώ), αρνητικών σχηματισμών (0,4 δισ.) και διαγραφών.
Η Εθνική Τράπεζα στοχεύει να επιτύχει μείωση του NPE κατά 2,8 δισ. μέσω της πώλησης ενός εξασφαλισμένου εταιρικού χαρτοφυλακίου (0,9 δισ. ευρώ), ενός ναυτιλιακού χαρτοφυλακίου (0,3 δισ.) και των δανείων της Κύπρου και της Ρουμανίας (0,6 δισ.).
Ο λόγος NPE στην Ελλάδα μειώθηκε κατά 2,5% στο 36,5% το 2ο τρίμηνο.

Κεφάλαιο

Ο δείκτης CET1 μειώθηκε από 15,7% σε 14,8% λόγω της μετάβασης στο τυποποιημένο μοντέλο (-1,2%).

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS