Με τροπολογία fast truck αποζημιώσεις στους ζημιωθέντες της ΑΣΠΙΣ Ασφαλιστική

Με τροπολογία fast truck αποζημιώσεις στους ζημιωθέντες της ΑΣΠΙΣ Ασφαλιστική
Η κυβέρνηση θα καταθέσει τροπολογία για την τακτοποίηση των εκκρεμών αποζημιώσεων όσων ζημιώθηκαν από την ΑΣΠΙΣ Ασφαλιστική
Στην «τακτοποίηση» των εκκρεμών αποζημιώσεων των ζημιωθέντων από την ΑΣΠΙΣ ασφαλιστική, πρόκειται να προχωρήσει η κυβέρνηση, με τροπολογία που θα καταθέσει στη Βουλή ώστε να κλείσουν» με fast truck τρόπο όλα τα ζητήματα.
Σύμφωνα με την πρόεδρο της Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης Ιωάννα Μελάκη, το θέμα που απασχολεί την Κυβέρνηση, στρέφεται στο ρόλο του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής και στη δυνατότητα δανεισμού του από συστημικές τράπεζες, διότι οι απαιτήσεις των δικαιούχων είναι πολύ μεγαλύτερες από το υπάρχον Κεφάλαιο της υπό εκκαθάριση εδώ και μια δεκαετία ΑΠΙΣ.
Με βάση το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο, θα πρέπει οι δικαιούχοι της ΑΣΠΙΣ πρώτα να αποζημιωθούν από τον εκκαθαριστή της εταιρείας και μόνο όταν ολοκληρωθεί η εκκαθάριση (άγνωστο το πόσα χρόνια ακόμη θα διαρκέσει) θα μπορούν να απευθυνθούν στο Εγγυητικό Κεφάλαιο του κλάδου Ζωή.
Με βάση τη συζητούμενη τροπολογία, θα δίδεται η δυνατότητα παράλληλης αποζημίωσης των δικαιούχων της ΑΣΠΙΣ , τόσο από τον εκκαθαριστή όσο και από το Εγγυητικό Κεφάλαιο.
Ακόμη όμως και αν ψηφιστεί αυτή η τροπολογία, το Εγγυητικό Κεφάλαιο ,δεν διαθέτει σήμερα τη δυνατότητα να καταβάλει άμεσα τα συνολικά ποσά στους δικαιούχους. Ειδικότερα, με βάση υπολογισμούς παραγόντων της αγοράς, το συνολικό ποσό που θα πρέπει να δοθεί στους δικαιούχους υπολογίζεται γύρω στα 350 εκατ. ευρώ, όταν η περιουσία της ΑΣΠΙΣ εκτιμάται περίπου στα 70 εκατ. ευρώ. Άρα, το Εγγυητικό Κεφάλαιο θα πρέπει να καταβάλει το 70% της διαφοράς, δηλαδή γύρω στα 190-200 εκατ. ευρώ.

Α. Βασιλόπουλος
antonpaper@yahoo.com

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS