Πρόεδρος Συνεταιριστικής Τράπεζας δεν πλήρωνε το δάνειο του - Έρχονται stress tests

Πρόεδρος Συνεταιριστικής Τράπεζας δεν πλήρωνε το δάνειο του - Έρχονται stress tests
Τι αποκάλυψε ο έλεγχος της Τράπεζας της Ελλάδος
Τάξη στα κακώς κείμενα  των Συνεταιριστικών Τραπεζών βάζουν οι αρμόδιες διευθύνσεις της Τράπεζας της Ελλάδος επιβάλλοντος stress tests με χρονικό ορίζοντα  μέχρι το τέλος του 2019. 
Αν και ορισμένες συνεταιριστικές τράπεζες όπως της Κρήτης έχουν σημειώσει σημαντικά βήματα προόδου, ορισμένες άλλες στην υπόλοιπη Ελλάδα συνεχίζουν να έχουν προβλήματα.

Η αφορμή δόθηκε από το πόρισμα των επιθεωρητών της Τράπεζας της Ελλάδος που έβγαλε λαυράκια  χάρη στους ελέγχους που πραγματοποίησαν στην Ηπειρωτική Ελλάδα αποκαλύπτοντας ότι μερικές  λειτουργούν ως …οικογενειακές  επιχειρήσεις.  
Σύμφωνα με πληροφορίες στο δίχτυ του ελέγχου πιάστηκε πρόεδρος Συνεταιριστικής Τράπεζας  να μη καταβάλει τη δόση του δανείου που είχε λάβει από την ίδια τράπεζα με  αποτέλεσμα το δάνειο  να είχε «κοκκινίσει»  καθώς δεν είχαν  καταβληθεί οι μηνιαίες  δόσεις για διάστημα μεγαλύτερο των 90  ημερών.
Με βάση την έρευνα  εντοπίστηκαν και μέλη διοικητικού συμβουλίου που είχαν  εκκρεμότητες με την αποπληρωμή των δανείων  τους.
Η Τράπεζα της Ελλάδος  …τράβηξε το αυτί όσων πιάστηκαν στο δίχτυ των ελέγχων  και υποχρέωσε να αλλάξει η διαδικασία αμοιβών απαιτώντας την παρακράτηση των χρημάτων  για την αποπληρωμή του δανείου.
Τα φαινόμενα αυτά δεν  έχουν  λάβει έκταση και θεωρήθηκαν μεμονωμένα αλλά  αποκαλύπτουν  ένα μέρος του προβλήματος.
Οι Συνεταιριστικές Τράπεζες  έχουν μετόχους, καταθέτες και δανειολήπτες. Ένα  μεριδιούχος- μέτοχος ως φυσικό πρόσωπο εμφανίζει και τις τρείς ιδιότητες με αποτέλεσμα  να  δημιουργείται μια αρρυθμία στην κανονικότητα της τράπεζας.  
Πάντως αυτό που ανησύχησε περισσότερο την εποπτεύουσα Αρχή  ήταν ότι αυξήθηκαν  τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στο πρώτο τρίμηνο του έτους θέτοντας σε εγρήγορση  τις  υπηρεσίες για την αναζήτηση λύσεων.
Μέχρι σήμερα αρκετές Συνεταιριστικές Τράπεζες  είχαν αδρανήσει  στην αντιμετώπιση   του προβλήματος.
Η Τράπεζα της Ελλάδος έθεσε χρονοδιάγραμμα  για να βρεθούν  λύσεις και μία εξ αυτών ήταν η μεταφορά των κόκκινων  δανείων  σε εξοδευμένες εταιρείες που αναλαμβάνουν  τη διαχείρισή τους.
Το ύψος των μη εξυπηρετούμενων δανείων  εκτιμάται  περίπου  στα 4 δις. ευρώ.   
Στην αυγή  του 2020  αναμένονται εξελίξεις  στις Συνεταιριστικές Τράπεζες και ο κλάδος  να εισέλθει σε νέα φάση αναδιοργάνωσης  αναδεικνύοντας τις ικανές και αυτές  που πράγματι  μπορούν  να ηγηθούν σε έναν απαιτητικό οικονομικό περιβάλλον.
Οι τράπεζες  που δεν θα περάσουν τα stress test θα λάβουν πίστωση χρόνου για να   βρουν  κεφάλαια και  στην περίπτωση  που οι  προσπάθειες  δεν ευωδούν, πιθανόν  να προκαλέσουν  νέο γύρο συγχωνεύσεων στον κλάδο.
Οι βασικές  απαιτήσεις  της Τράπεζας  της Ελλάδος  είναι τα ίδια κεφάλαια  να διαμορφώνονται στο 8%  και  το capital buffer να διαμορφώνεται  στο 11,5%.
 
Νίκος  Θεοδωρόπουλος
ntheo@bankingnews.gr  
www.bankingnews.gr

Νίκος Θεοδωρόπουλος

BREAKING NEWS