Αύξηση στην παραγωγή ασφαλίστρων 3,8% το 5μηνο Ιανουαρίου - Μαΐου 2019

Αύξηση στην παραγωγή ασφαλίστρων 3,8% το 5μηνο Ιανουαρίου - Μαΐου 2019
Ποιες είναι οι τάσεις ασφάλισης σύμφωνα με την έρευνα της ΕΑΕΕ
Αυξητική τάση παρουσιάζουν τα ασφαλιστήρια συμβόλαια και όπως προκύπτει από τα πεντάμηνα στατιστικά στοιχεία της Ενωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδας, η συνολική παραγωγή για την περίοδο Ιανουάριους-Μάϊος του τρέχοντος έτους εμφανίζει αύξηση κατά 3,8% (1,65 δις ευρώ), σε αντιστοιχία με το προηγούμενο διάστημα του 2018.
Την μερίδα του λέοντος στις ασφαλίσεις κατέχουν οι Ζωής (αύξηση 9,4%)  781.766.004,45 ευρώ, ενώ οι Ασφαλίσεις κατά Ζημιών (-0,8%) και αστικής ευθύνης οχημάτων (-2,6%) κινήθηκαν αρνητικά.
Στην έρευνα της ΕΑΕΕ  ανταποκρίθηκαν 51 ασφαλιστικές επιχειρήσεις οι οποίες συγκέντρωσαν το 94,8% της παραγωγής ασφαλίστρων στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών και το 99,9% των ασφαλίσεων Ζωής σύμφωνα με τα στοιχεία του έτους 2018. Από τις ανωτέρω επιχειρήσεις, οι 45 δραστηριοποιήθηκαν στις ασφαλίσεις Ζωής και 19 στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών.
Η ανωτέρω καταγραφή της παραγωγής ασφαλίστρων των ασφαλίσεων Ζωής ακολουθεί την μεθοδολογία αποτίμησης των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, για τους κλάδους ΙΙΙ. Ασφαλίσεις Ζωής συνδεδεμένες με επενδύσεις και VII. Διαχείριση Συλλογικών Συνταξιοδοτικών Κεφαλαίων, σύμφωνα με την οποία αθροίζονται στον ίδιο λογαριασμό: α) η παραγωγή ασφαλίστρων περιοδικών καταβολών εντός του έτους και β) το 1/10 της παραγωγής ασφαλίστρων των εφάπαξ καταβολής συμβολαίων (δεκαετής προσέγγιση μέσης διάρκειας συμβολαίων εφ’άπαξ καταβολής). Επισημαίνεται ότι τα στοιχεία της έρευνας προκύπτουν από τις δηλώσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, οι οποίες δεν έχουν ελεγχθεί από ορκωτούς ελεγκτές.
Οι ασφαλίσεις Ζωής εμφανίζουν αύξηση 1,1% (553 εκ. ευρώ), ενώ μεγάλη αύξηση παρατηρείται στα Συλλογικά συνταξιοδοτικά κεφάλαια 9,7%, ενώ αρνητικά -15,6% είναι τα συνταξιοδοτικά προγράμματα που είναι συνδεδεμένα με επενδύσεις.
Ως προς τη συμμετοχή στους ασφαλιστικούς κλάδους, τη μεγαλύτερη πίτα κατέχουν οι ασφαλίσεις αστικής ευθύνης χερσαίων οχημάτων (36,5%), οι ασφαλίσεις για πυρκαγιά και άλλα στοιχεία της φύσης (18%), οι ασφαλίσεις κατά ασθενειών 11,3% και τα χερσαία οχήματα (9,5%)/.

Αντώνης Βασιλόπουλος
antonpaper@yahoo.com

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS