Ανέλαβε καθήκοντα το νέο Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Ανέλαβε καθήκοντα το νέο Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
Τα καθήκοντά του ανέλαβε στις 5/9, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Επ. Κεφαλαιαγοράς
Τα καθήκοντά του ανέλαβε, μετά τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης του Υπουργείου Οικονομικών, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, στις 5 Σεπτεμβρίου 2019, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Το επταμελές Δ.Σ. της Επιτροπής διαμορφώνεται ως ακολούθως:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βασιλική Λαζαράκου
Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νικόλαος Κονταρούδης.
Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αναστασία Στάμου.
ΜΕΛΟΣ: Χριστίνα Παπακωνσταντίνου - Εκπρόσωπος της Τράπεζας της Ελλάδος.
ΜΕΛΟΣ: Νικόλαος Πορφύρης - Εκπρόσωπος του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
ΜΕΛΟΣ: Σπυρίδων Σπύρου.
ΜΕΛΟΣ: Αναστάσιος Βιρβιλιός.
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς είναι πενταετής

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS