Έρχονται κατακόρυφη πτώση στα επιτόκια καταθέσεων από τις ελληνικές τράπεζες… και αρνητικά επιτόκια στα δάνεια στην ΕΕ

Έρχονται κατακόρυφη πτώση στα επιτόκια καταθέσεων από τις ελληνικές τράπεζες… και αρνητικά επιτόκια στα δάνεια στην ΕΕ
Οι ελληνικές τράπεζες προετοιμάζονται για μεγάλη μείωση των επιτοκίων καταθέσεων και οι ευρωπαϊκές τράπεζες για αρνητικά επιτόκια στα δάνεια που χορηγούν σε εταιρίες ή φυσικά πρόσωπα.
Σημαντικές αλλαγές εντός και εκτός Ελλάδος στα επιτόκια καταθέσεων και δανείων αναμένεται προσεχώς με χαρακτήρα ανατρεπτικό.
Συγκεκριμένα οι ελληνικές τράπεζες πολύ σύντομα θα προχωρήσουν σε μεγάλες μειώσεις στα επιτόκια καταθέσεων προνομιακών λογαριασμών και από 0,50% με 0,60% θα μειωθούν στα 0,15% με 0,20%.
Η μείωση των επιτοκίων προθεσμιακών καταθέσεων κατά 50% έχει ένα βασικό στόχο να βελτιώσει την κερδοφορία η οποία εμφανίζει σημάδια κόπωσης.
Με βάση ενδείξεις οι ελληνικές τράπεζες θα εξοικονομήσουν έξοδα εκ τόκων περίπου 90 με 100 εκατ ετησίως.
Σε γενικές γραμμές πρέπει να ειπωθεί ότι δεν αναμένονται αλλαγές στις λογιστικές καταστάσεις γ΄ και δ΄ τριμήνου του 2019 στις ελληνικές τράπεζες, το 2019 θα είναι ουδέτερη χρονιά για τις επιδόσεις κερδοφορίας των τραπεζών παρά τα κεφαλαιακά κέρδη από τα ομόλογα.
Το βασικό ερώτημα είναι εάν η μεγάλη μείωση των επιτοκίων καταθέσεων θα οδηγήσει σε εκροές καταθέσεων ή στην στροφή των επενδυτών σε άλλα assets.
Με βάση τραπεζικά στελέχη, στην παρούσα φάση δεν αναμένονται ουσιώδεις μετακινήσεις αντιθέτως το 2019 οι καταθέσεις επιχειρήσεων και νοικοκυριών εκτιμώνται σε 142 δισεκ. από 138 δισεκ. την τρέχουσα περίοδο.
Το 2019 οι καταθέσεις θα αυξηθούν κατά 10 δισεκ.
Ελλείψει λοιπόν εναλλακτικών επιλογών, οι τράπεζες δεν αναμένουν εκροές καταθέσεων λόγω της μεγάλης μείωσης των επιτοκίων καταθέσεων.
Πάντως για την ιστορία υπενθυμίζεται ότι στο παρελθόν στην αρχή της κρίσης οι μικρές τράπεζες λόγω έλλειψης ρευστότητας είχαν φθάσει να δίνουν επιτόκια καταθέσεων 14% (βλέπε Aspis bank).
Από τότε έχουν συμβεί πολλά και φθάνοντας στο φθινόπωρο του 2019… οι μεγάλες τράπεζες θα προσφέρουν επιτόκια καταθέσεων στο 0,20%.
Και ενώ οι ελληνικές τράπεζες επιλέγουν την εναλλακτική της κατακόρυφης μείωσης των επιτοκίων καταθέσεων από 0,50% με 0,60% σε 0,15% με 0,20% στο εξωτερικό οι τράπεζες αρχίζουν να μελετούν… το εξής παράδοξο.
Ορισμένες τράπεζες με πλεονάζουσα ρευστότητα και στην προσπάθεια τους να την διοχετεύσουν σχεδιάζουν να χορηγούν δάνεια με αρνητικό επιτόκιο.
Πρακτικά δεν χάνουν καθώς συμψηφίζουν το αρνητικό επιτόκιο στα δάνεια με το ακόμη πιο χαμηλό αρνητικό επιτόκιο της ΕΚΤ στο αποδοχής καταθέσεων.
Θα φθάσουμε στο σημείο λοιπόν για κάποιες εταιρίες π.χ. οι τράπεζες στην ευρωζώνη θα χορηγούν δάνεια με αρνητικό επιτόκιο.
Στην Ελλάδα το επιτόκιο βάσης ορίζεται με βάση το Euribor 3 μηνών που βρίσκεται σήμερα στο -0,44%.
Θεωρητικά όταν μια ελληνική τράπεζα χορηγεί δάνειο με βάση το Euribor 3 μηνών συν spread 300 μονάδες βάσης σημαίνει 300 μονάδες βάσης μείον 44 μονάδες λόγω του αρνητικού επιτοκίου Euribor δηλαδή 2,56%.
Οι ελληνικές τράπεζες – παραδόξως – λογίζουν το Euribor 3 μηνών ως 0% ενώ στην πραγματικότητα είναι -0,44% και ουσιαστικά μεταθέτουν την απώλεια του Euribor στους δανειολήπτες.

Το συμπέρασμα είναι ότι οι ελληνικές τράπεζες προετοιμάζονται για μεγάλη μείωση των επιτοκίων καταθέσεων και οι ευρωπαϊκές τράπεζες για αρνητικά επιτόκια στα δάνεια που χορηγούν σε εταιρίες ή φυσικά πρόσωπα.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS