Για τους μετόχους… η πρόταση της Eurobank για τα NPEs είναι πιο συμφέρουσα από το APS… λόγω μερίσματος σε είδος

Για τους μετόχους… η πρόταση της Eurobank για τα NPEs είναι πιο συμφέρουσα από το APS… λόγω μερίσματος σε είδος
Όσες τράπεζες χρησιμοποιήσουν το APS δεν θα μπορούν να δίνουν ως bonus το μέρισμα σε είδος τα μεσαία ομόλογα που δίνει η Eurobank στους μετόχους της.
Για τους μετόχους… η πρόταση της Eurobank είναι πιο συμφέρουσα από το APS… λόγω μερίσματος σε είδος
Η Eurobank ως γνωστό έχει ανακοινώσει και αναμένεται έως τέλη Σεπτεμβρίου να ολοκληρώσει το deal με την Pimco για την διαχείριση των NPEs.
Ταυτόχρονα έως τα μέσα Οκτωβρίου η DGcomp η Επιτροπή Ανταγωνισμού θα έχει εγκρίνει το APS ή Ιταλικό μοντέλο όπου το κράτος θα εγγυάται τα κύρια ομόλογα senior bond που θα εκδίδουν οι τράπεζες στο πλαίσιο διαχείρισης 20 δισεκ. προβληματικών ανοιγμάτων NPEs.
Στις επόμενες 10-15 ημέρες θα ζητήσει τις τελευταίες διευκρινήσεις η DGcomp με στόχο έως τα μέσα Οκτωβρίου να έχει εγκριθεί το APS ή Ιταλικό μοντέλο.
Όμως ποια από τις δύο προτάσεις είναι πιο συμφέρουσα για τους μετόχους;
Της Eurobank ή το APS;
Η απάντηση είναι της Eurobank γιατί η τράπεζα δίνει ως bonus μέρισμα σε είδος τα μεσαία ομόλογα που θα εκδώσει σε αντίθεση με το APS που πρέπει να πωληθούν σε τρίτους επενδυτές.
Όσες τράπεζες χρησιμοποιήσουν το APS δεν θα μπορούν να δίνουν ως bonus το μέρισμα σε είδος τα μεσαία ομόλογα που δίνει η Eurobank στους μετόχους της.

Τι περιλαμβάνει το bonus μέρισμα της Eurobank;

Η Eurobank θα δώσει μέρισμα σε είδος δωρεάν ένα μεσαίο ομόλογο (mezzanine bond) στους μετόχους στο πλαίσιο της εμπροσθοβαρούς λύσης για τα προβληματικά δάνεια.
Ως γνωστό η Eurobank υλοποιεί ένα σχέδιο επιτάχυνσης στην μείωση των προβληματικών ανοιγμάτων.
Το σχέδιο περιλαμβάνει
-τιτλοποίηση 2 δισεκ. προβληματικών στεγαστικών δανείων το γνωστό ως πρόγραμμα pillar
-Την πώληση 7,2 δισεκ. ευρώ προβληματικών επιχειρηματικών δανείων και λιανικής 44% προς 56% γνωστό και ως πρόγραμμα Cairo
-Θα πωλήσει την FPS η οποία είναι η εταιρία διαχείρισης της Eurobank προβληματικών δανείων με στόχο τελικώς να διαχειρίζεται 26 δισεκ. προβληματικά ανοίγματα.
Η Eurobank για το πρόγραμμα Cairo θα εκδώσει 2 δισεκ. senior bond το οποίο θα διακρατήσει η τράπεζα με πιθανότητα – ίσως το 1 δισεκ. να το πάρει το Fairfax –
Επίσης θα εκδώσει 1,25 δισεκ. mezzanine bond καθώς και 3,8 με 3,9 δισεκ. junior bond
Τα 3,8 με 3,9 δισεκ. junior bond έχουν μηδενική αξία.
Τα mezzanine bond 1,25 δισεκ. το 20% δηλαδή 250 εκατ θα πληρώσει ο επενδυτής που θα αγοράσει το Cairo και θα αποκτήσει και την FPS.
Εκτιμάται ότι η Pimco που είναι ο στρατηγικός επενδυτής θα πληρώσει
100 εκατ για το pillar
200 εκατ για το Cairo
300 εκατ για την FPS
Συνολικά 600 εκατ ευρώ στο βέλτιστο σενάριο.
Από το μεσαίο ομόλογο mezzanine bond του Cairo συνόλου 1,25 δισεκ. τα 250 εκατ θα τα αγοράσει ο επενδυτής που θα αναλάβει όλη την διαχείριση των προβληματικών δανείων και το 1 δισεκ. που απομένει από το μεσαίο ομόλογο θα δοθεί δωρεάν ως μέρισμα εις είδος στους μετόχους.
Ως γνωστό η Eurobank έχει 3,709 δισ μετοχές μετά την ολοκλήρωση της απορρόφησης της Grivalia.
Το ερώτημα λοιπόν που πρέπει να απαντηθεί είναι το 1 δισεκ. mezzanine bond που χαρίζει η τράπεζα στους μετόχους ποια είναι η πραγματική του αξία και τι πρέπει να κάνει ο μέτοχος όταν το αποκτήσει;
Πρωτίστως να τονιστεί ότι όλοι οι μέτοχοι θα πάρουν κατ΄ αναλογία το mezzanine bond.
Όμως δεν θα πάρουν ομόλογο που η συνολική του αξία είναι 1 δισεκ. η πραγματική του αξία σήμερα του ομολόγου ονομαστικής αξίας 1,250 δισεκ. ευρώ αξίζει τα 250 εκατ που θα πληρώσει ο επενδυτής και όλο το υπόλοιπο ομόλογο έχει αξία μηδέν.
Θα σκεφθεί ο επενδυτής εάν έχει αξία μηδέν τότε γιατί δίνει μέρισμα σε είδος η Eurobank;
Η σωστή στρατηγική είναι η εξής.
Ο μέτοχος πρέπει να είναι υπομονετικός και να περιμένει 2-3 χρόνια έως ότου αποκτήσει αξία το mezzanine bond.
Με βάση την ιεραρχία πρώτα θα πρέπει να εξασφαλιστούν τα 2 δισεκ. από τα έσοδα της διαχείρισης των προβληματικών δανείων της Eurobank που αφορούν τα senior bond.
Θα ακολουθήσει το mezzanine bond που έχει αποκτήσει ο επενδυτής τα 250 εκατ αυτό προηγείται και πρέπει να πληρωθεί.
Οτιδήποτε πάνω από 2,25 δισεκ. ευρώ από την διαχείριση θα είναι το κέρδος των μετόχων.
Το επόμενο ερώτημα είναι εάν το mezzanine bond (οι μέτοχοι θα πάρουν mezzanine bond αρίθμησης 1) έχει αξία μηδέν ποια μπορεί να είναι η αξία του στο μέλλον;
Το 1 δισεκ. ευρώ mezzanine bond έχει σήμερα αξία μηδέν.
Το αισιόδοξο σενάριο είναι αυτό να φθάσει στα 300 εκατ ποτέ δεν θα έχει αξία 1 δισεκ. ευρώ και το χειρότερο σενάριο είναι να παραμείνει στο μηδέν.
Ο μέτοχος χωρίς να έχει πληρώσει οτιδήποτε άρα δεν έχει ρίσκο ή ζημία θα πρέπει να κάνει υπομονή, να περιμένει να αποκτήσει αξία το mezzanine.
Εάν π.χ. αποκτήσει αξία στο άριστο σενάριο 300 εκατ σημαίνει 0,08 ευρώ κέρδος ανά μετοχή.
Εάν ένας επενδυτής της Eurobank έχει 100.000 μετοχές Χ 0,08 ευρώ δυνητικού κέρδους από το mezzanine σημαίνει τελικό κέρδος 8.000 ευρώ.
Τα ομόλογα διαπραγματεύονται σε αγορές και όταν εκδοθούν προφανώς και δεν μπορούν να πωληθούν αλλά όσο διαφαίνεται βελτίωση τόσο θα αποκτούν αξία τα mezzanine.
Βέβαια υπάρχει και το κακό σενάριο που δεν είναι αμελητέο.
Το κακό σενάριο είναι η αξία των mezzanine να παραμείνει μηδέν και ο μέτοχος να μην κερδίσει απολύτως τίποτε.
Αυτό το ενδεχόμενο δεν είναι βασικό αλλά είναι πιθανό.
H Eurobank δίνει ένα δώρο στους μετόχους της υπό την αίρεση ότι το δώρο αυτό σήμερα έχει αξία μηδέν αλλά στο μέλλον μπορεί να αποκτήσει αξία.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS