Σε φάση σταθερότητας η Εθνική τράπεζα, χωρίς διοικητικές αλλαγές για την επόμενη διετία

Σε φάση σταθερότητας η Εθνική τράπεζα, χωρίς διοικητικές αλλαγές για την επόμενη διετία
Παρά τις κατά καιρούς διαρροές, δεν αναμένονται άλλες αλλαγές στην Εθνική πέραν της δρομολογημένης αποχώρησης Καποτόπουλου από το διοικητικό συμβούλιο και την αναβάθμιση του Β. Καραμούζη ως Γενικού Διευθυντή εταιρικής τραπεζικής.
Σε φάση σταθερότητας έχει εισέλθει η Εθνική τράπεζα καθώς μετά τις τρικυμιώδεις σχέσεις με το ΤΧΣ τον βασικό μέτοχο με ποσοστό 40,3%... το κλίμα έχει αποκατασταθεί.
Πλέον οι σχέσεις βασικού μετόχου και Εθνικής συνεχώς βελτιώνονται.
Επικρατεί ικανοποίηση και τον SSM για τις θεσμικές αλλαγές που σημειώθηκαν.
Οι σχέσεις Μιχαηλίδη (Πρόεδρος) και Μυλωνά (CEO) επίσης είναι καλές.
Κατά καιρούς αναφέρονται και ανακυκλώνονται ότι το ΤΧΣ θέλει να ολοκληρώσει τις αλλαγές στην Εθνική… αλλάζοντας τον Πρόεδρο.
Κάποια στιγμή στο παρελθόν αυτό όντως ήταν στόχος…αλλά πλέον έχει εγκαταλειφθεί.
Το ΤΧΣ θεωρεί ότι έχει διαμορφωθεί μια διοικητική ομάδα στην Εθνική που αντιπροσωπεύει τις επιδιώξεις του βασικού μετόχου.
Να σημειωθεί επίσης ότι ο Μιχαηλίδης ο Πρόεδρος της Εθνικής έχει εγκριθεί από τον SSM και χαίρει την υποστήριξης του όπως και ο Μυλωνάς ο διευθύνων σύμβουλος.
Ποιο είναι το συμπέρασμα;
Παρά τις κατά καιρούς διαρροές, δεν αναμένονται άλλες αλλαγές στην Εθνική πέραν της δρομολογημένης αποχώρησης Καποτόπουλου από το διοικητικό συμβούλιο και την αναβάθμιση του Β. Καραμούζη ως Γενικού Διευθυντή εταιρικής τραπεζικής.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS