Θετικά υποδέχτηκαν το κλιμακωτό αρνητικό επιτόκιο της ΕΚΤ οι γερμανικές τράπεζες, αλλά δεν είναι «αρκετό»

Θετικά υποδέχτηκαν το κλιμακωτό αρνητικό επιτόκιο της ΕΚΤ οι γερμανικές τράπεζες, αλλά δεν είναι «αρκετό»
Υπάρχουν ανησυχίες ότι ένα τέτοιο σύστημα θα ευνοούσε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε μέρη όπως η Γερμανία και η Γαλλία
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προσέφερε στις τράπεζες της Ευρωζώνης μερική ελάφρυνση από τα αρνητικά επιτόκια - τα οποία περικόπηκαν πάλι σήμερα - αλλά δεν ήταν αρκετό για να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στον κλάδο.
Αυτή είναι η πρώτη αντίδραση των αναλυτών για την απόφαση της ΕΚΤ να εισάγει ένα σύστημα δύο επιπέδων για αποθεματικά στα οποία ένα μέρος της πλεονασματικής ρευστότητας των τραπεζών θα απαλλάσσεται από τα έξοδα καταθέσεων της ΕΚΤ.
Η ΕΚΤ βελτίωσε επίσης τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση μακροπρόθεσμων δανείων σε τράπεζες, γνωστά ως TLTROs, με τη μείωση του επιτοκίου.
"Υπήρξε καθυστέρηση στην απόφαση η ΕΚΤ να εισάγει ένα βαθμιαίο σύστημα για το αρνητικό επιτόκιο καταθέσεων", δήλωσε ο Hans-Walter Peters, πρόεδρος του Συνδέσμου Γερμανικών Τραπεζών.
«Αλλά αυτό το θετικό βήμα αντισταθμίζεται σε μεγάλο βαθμό από την περαιτέρω μείωση των επιτοκίων» και τις αγορές περιουσιακών στοιχείων.
Η απαλλαγή ορισμένων από τις καταθέσεις από το αρνητικό επιτόκιο, μια διαδικασία γνωστή ως tiering, θα ανακουφίσει κάποια από την πίεση στα κέρδη.
Σε σύσκεψη την περασμένη εβδομάδα κορυφαία στελέχη της Deutsche Bank AG, της ABN Amro Bank NV και της UBS Group AG ήταν μεταξύ εκείνων που ζήτησαν δράση.
Ωστόσο, υπάρχουν ανησυχίες ότι ένα τέτοιο σύστημα θα ευνοούσε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε μέρη όπως η Γερμανία και η Γαλλία, όπου οι καταθέσεις τείνουν να υπερβαίνουν τα δάνεια, παρά στην Ιταλία, όπου οι τράπεζες είναι συχνότερα καθαροί δανειολήπτες.
Το νέο σύστημα που εισήγαγε ο Draghi στην τελευταία συνάντηση πολιτικής του ως πρόεδρος της ΕΚΤ, έχει ήδη εφαρμοστεί στην Ιαπωνία κα την Ελβετία.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS