Δύο συντελεστές επιτοκίου καταθέσεων για τη ρευστότητα των τραπεζών στην ΕΚΤ – Με 0% η overnight κατάθεση για το μέρος που θα απαλλάσσεται

Δύο συντελεστές επιτοκίου καταθέσεων για τη ρευστότητα των τραπεζών στην ΕΚΤ – Με 0% η overnight κατάθεση για το μέρος που θα απαλλάσσεται
Η απόφαση αυτή αποσκοπεί στην υποστήριξη της μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής
Το σύστημα δύο επιπέδων στοχεύει στην υποστήριξη της μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, με την πλεονάζουσα ρευστότητα να απαλλάσσεται από το επιτόκιο της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων.
Αυτό αναφέρει σε διευκρινιστική ανακοίνωσή της ΕΚΤ, τονίζοντας ότι το σχέδιο θα εφαρμοστεί από 30 Οκτωβρίου 2019.
Το μέρος των καταθέσεων που απαλλάσσεται θα διαθέτει ετήσιο επιτόκιο 0%.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) αποφάσισε σήμερα να θεσπίσει ένα σύστημα δύο επιπέδων για τις αποθεματικές απολαβές, το οποίο απαλλάσσει μέρος των πλεονασμάτων ρευστότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων (δηλαδή των αποθεματικών που υπερβαίνουν τα ελάχιστα αποθεματικά) από το αρνητικό επιτόκιο αποδοχής που εφαρμόζεται.
Η απόφαση αυτή αποσκοπεί στην υποστήριξη της μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής από την τράπεζα, διατηρώντας παράλληλα τη θετική συμβολή των αρνητικών επιτοκίων στη διευκόλυνση της διευκόλυνσης της νομισματικής πολιτικής και στη συνεχιζόμενη σταθερή σύγκλιση του πληθωρισμού προς τον στόχο της ΕΚΤ.
Όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που υπόκεινται στην υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεματικών βάσει του κανονισμού ΕΚΤ / 2003/9 θα είναι επιλέξιμα για το σύστημα δύο επιπέδων.
Το σύστημα δύο επιπέδων θα εφαρμοστεί στην πλεονάζουσα ρευστότητα που διατηρείται σε τρεχούμενους λογαριασμούς στο Ευρωσύστημα, αλλά δεν θα ισχύει για συμμετοχές στη διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων της ΕΚΤ.
Ο όγκος των αποθεματικών που υπερβαίνουν τα όρια υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών που θα απαλλάσσονται από το επιτόκιο της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων - η απαλλασσόμενη κατηγορία - θα καθοριστεί ως πολλαπλάσιο των υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών ενός ιδρύματος.
Ο πολλαπλασιαστής θα είναι ο ίδιος για όλα τα ιδρύματα.
Το Διοικητικό Συμβούλιο θα καθορίσει το συντελεστή πολλαπλασιασμού έτσι ώστε να μην επηρεάζονται αδικαιολόγητα τα βραχυπρόθεσμα επιτόκια της αγοράς χρήματος.
Ο πολλαπλασιαστής μπορεί να προσαρμοστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα μεταβαλλόμενα επίπεδα της πλεονάζουσας ρευστότητας.
Οποιαδήποτε προσαρμογή του πολλαπλασιαστή θα ανακοινωθεί και θα ισχύσει από την επόμενη περίοδο τήρησης μετά την απόφαση αυτή.
Το μέγεθος της απαλλασσόμενης βαθμίδας καθορίζεται βάσει των μέσων υπολοίπων στο τέλος της ημερολογιακής ημέρας στους λογαριασμούς αποθεματικών των ιδρυμάτων κατά τη διάρκεια μιας περιόδου τήρησης.
Η απαλλασσόμενη κατηγορία πλεονάζουσας ρευστότητας θα διαθέτει ετήσιο επιτόκιο 0%.
Η μη απαλλασσόμενη κατηγορία εξόφλησης ρευστότητας θα εξακολουθήσει να αμείβεται με μηδενικό ποσοστό ή με το επιτόκιο της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων, ανάλογα με το ποια είναι η χαμηλότερη.
Το σύστημα δύο επιπέδων θα εφαρμοστεί αρχικά κατά την έβδομη περίοδο τήρησης του 2019, αρχής γενομένης από τις 30 Οκτωβρίου 2019.
Ο συντελεστής που θα εφαρμοστεί κατά την περίοδο τήρησης θα οριστεί σε 6.
Το ποσοστό αποδόσεων της απαλλασσόμενης βαθμίδας και του πολλαπλασιαστή μπορεί να αλλάξει με την πάροδο του χρόνου.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS