Επιβεβαίωση BN από τα ΕΛΠΕ: Εξετάζουμε νέα έκδοση ομολόγου εντός του 2019

Επιβεβαίωση BN από τα ΕΛΠΕ: Εξετάζουμε νέα έκδοση ομολόγου  εντός του 2019
Τα ΕΛΠΕ εξετάζουν όλες τις εναλλακτικές, ενώ σημειώνουν ότι έχουν ενημερώσει το επενδυτικό κοινό από τις 29 Αυγούστου για το ενδεχόμενο έκδοσης ομολόγου
Στις πληροφορίες του bankingnews.gr για την έκδοση νέου ομολόγου απαντούν τα Ελληνικά Πετρέλαια, με ανακοίνωσή τους, κατόπιν σχετικού αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Τα ΕΛΠΕ τονίζουν ότι εξετάζουν όλες τις εναλλακτικές, ενώ σημειώνουν ότι έχουν ενημερώσει το επενδυτικό κοινό από τις 29 Αυγούστου για το ενδεχόμενο έκδοσης ομολόγου εντός του 2019 και πιθανής εξαγοράς μέρους του ομολόγου λήξεως 14/10/2021 μέσω δημόσιας πρότασης .

Η ανακοίνωση των ΕΛΠΕ:
 
Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (η «Εταιρεία), με αφορμή δημοσιεύματα που είδαν κατά τις τελευταίες ημέρες το φως της δημοσιότητας αναφορικά με την έκδοση νέου ομολόγουαπό αυτήνκαι κατόπιν σχετικού αιτήματοςτης Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό γιατα εξής:
1. Η Εταιρεία στο πλαίσιο τουχρηματοοικονομικού της σχεδιασμούεξετάζει όλες τις εναλλακτικές δυνατότητες βελτίωσης της οικονομικής της απόδοσης.
Μάλιστα, κατά τηνανακοίνωση των αποτελεσμάτων του Α’ Εξαμήνου στις 29 Αυγούστου 2019, ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό καιγια το ενδεχόμενο πραγματοποίησης νέας ομολογιακής έκδοση εντός του έτους, ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς.
2. Η Εταιρεία παρακολουθεί τις εξελίξεις στις διεθνείς κεφαλαιαγορές καιεξετάζει την έκδοση νέου ευρωομολόγου με σκοπό την αναχρηματοδότηση υφισταμένων δανειακών υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένης και πιθανής εξαγοράς μέρους του ομολόγου λήξεως 14/10/2021 μέσω δημόσιας πρότασης, καθώς και τη βελτίωση της ρευστότητας του Ομίλου χωρίς, μέχρι σήμερα, να έχει ληφθεί οποιαδήποτε θεσμική έγκριση ή οριστικήαπόφαση σχετικά με αυτές.
Μόλις ολοκληρωθούν οι διαδικασίες και ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις από τις οποίες θα προκύπτει σχετική υποχρέωση βάσει της κείμενης νομοθεσίας, θα υπάρξει αμέσως η δέουσα ενημέρωση του επενδυτικού κοινού.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS