Έγκριση της Κομσιόν στη χορήγηση κρατικής βοήθειας 47,3 εκατ. για κατασκευή νέας αποβάθρας στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας

Έγκριση της Κομσιόν στη χορήγηση κρατικής βοήθειας 47,3 εκατ. για κατασκευή νέας αποβάθρας στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τη χορήγηση κρατικής βοήθειας 47,3 εκατ. για την κατασκευή νέας αποβάθρας στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας
Το κρατικό κονδύλι 47,3 εκατ. ευρώ για την κατασκευή νέας αποβάθρας στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας, ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στη βάση των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων.
Συγκεκριμένα, η Επιτροπή ενέκρινε την πρόθεση της Ελλάδας να χορηγήσει κρατική βοήθεια με στόχος τη μείωση της συμφόρησης, των επιβλαβών εκπομπών και του κινδύνου ατυχημάτων, μεταφέροντας τις διεθνείς δραστηριότητες του λιμένα σε μια νέα αποβάθρα που βρίσκεται έξω από την πόλη της Ηγουμενίτσας.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αξιολογήθηκε το μέτρο βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις και διαπίστωσε ότι η δημόσια στήριξη ήταν αναγκαία για την υλοποίηση της επένδυσης.
Επιπλέον, η Επιτροπή έκρινε ότι η Ηγουμενίτσα, αν και είναι ένα σχετικά μικρό λιμάνι με περιορισμένο όγκο μεταφορών σε επίπεδο ΕΕ, αποτελεί μέρος του βασικού διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών.
Ως εκ τούτου, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η δημόσια στήριξη είναι σύμφωνη με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, δεδομένου ότι θα προωθήσει την κατασκευή των μεταφορικών υποδομών πρωταρχικής σημασίας για την ΕΕ και θα μειώσει τους κινδύνους για τους επιβάτες χωρίς να στρεβλώσει αδικαιολόγητα τον ανταγωνισμό στην ενιαία αγορά.


www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS