Τέρνα Ενεργειακή: Από 16/10 έως 18/10 η δημόσια προσφορά

Τέρνα Ενεργειακή: Από 16/10 έως 18/10 η δημόσια προσφορά
Ανώτατο όριο εγγραφής για κάθε επενδυτή είναι το σύνολο της Δημόσιας Προσφοράς, δηλαδή έως 150.000 Ομολογίες
Την 16.10.2019 θα ξεκινήσει η Δημόσια Προσφορά των ομολογιών της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή και θα ολοκληρωθεί την 18.10.2019.
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, κάθε επενδυτής μπορεί να εγγράφεται και υποβάλλει Αίτηση Κάλυψης για την αγορά Ομολογιών, μέσω της διαδικασίας Η.ΒΙ.Π., για μία (1) τουλάχιστον προσφερόμενη Ομολογία ή για ακέραιο αριθμό Ομολογιών.
Ανώτατο όριο εγγραφής για κάθε επενδυτή είναι το σύνολο της Δημόσιας Προσφοράς, δηλαδή έως 150.000 Ομολογίες.
Ελάχιστο όριο συμμετοχής είναι η μία (1) Ομολογία, ονομαστικής αξίας €1.000.
Μετά τον προσδιορισμό της τελικής απόδοσης, του Επιτοκίου και της Τιμής Διάθεσης, οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι θα καθορίσούν το ύψος της Έκδοσης και στη συνέχεια, θα πραγματοποιηθεί η κατανομή των Ομολογιών στους επενδυτές, ως εξής:
•Ποσοστό  30%  των  Ομολογιών  της  Δημόσιας  Προσφοράς  (ήτοι  κατ’  ελάχιστο  45.000 Ομολογίες σε ενδεχόμενη πλήρη κάλυψη του ΚΟΔ, ήτοι έκδοση 150.000 Ομολογιών) θα διατεθεί για την ικανοποίηση των εγγραφών των Ιδιωτών Επενδυτών, και
•Το υπόλοιπο 70% των Ομολογιών (ήτοι κατά μέγιστο 105.000 Ομολογίες σε ενδεχόμενη πλήρη κάλυψη του ΚΟΔ, ήτοι έκδοση 150.000 Ομολογιών) θα κατανεμηθεί μεταξύ των Ειδικών Επενδυτών και των Ιδιωτών Επενδυτών.
Εφόσον έχουν ικανοποιηθεί οι εγγραφές των Ιδιωτών Επενδυτών για το 30% των Ομολογιών της Δημόσιας  Προσφοράς,  για  τον  τελικό  προσδιορισμό  του  ποσοστού  κατανομής  ανά  κατηγορία επενδυτών  θα  ληφθούν  υπόψη:  α)  η  ζήτηση  από  τους  Ειδικούς  Επενδυτές,  β)  η  ζήτηση  στο υπολειπόμενο του 30% τμήμα των Ιδιωτών Επενδυτών,
γ) το πλήθος των Ιδιωτών Επενδυτών, καθώς και 
δ)  η  ανάγκη δημιουργίας  συνθηκών  για  την  ομαλή  διαπραγμάτευση  των  Ομολογιών  στη δευτερογενή αγορά
 
Αναλυτικά η πρόσκληση της Τέρνα Ενεργειακή προς τους επενδυτές για τη δημόσια πρόσφορά

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS