Είκοσι μετοχές με ελκυστικούς δείκτες – Ποιες διαθέτουν χαμηλό p/e, p/bv και μικρή μόχλευση

Είκοσι μετοχές με ελκυστικούς δείκτες – Ποιες διαθέτουν χαμηλό p/e, p/bv και μικρή μόχλευση
Υπό την προϋπόθεση της καλής πορείας στο δεύτερο εξάμηνο οι εν λόγω μετοχές θα έχουν ελκυστική αποτίμηση στο ταμπλό του XA
Τουλάχιστον είκοσι μετοχές ξεχωρίζουν με βάση τα αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου του 2019 για τους ελκυστικούς δείκτες που διαθέτουν.
Οι μετοχές των εν λόγω εταιρειών έχουν αυξημένες πιθανότητες να εμφανίσουν χαμηλό p/e για το σύνολο της τρέχουσας χρήσης, ενώ την ίδια ώρα διαπραγματεύονται με χαμηλό p/bv αλλά και χαμηλή σχέση καθαρού δανεισμού προς ίδια κεφάλαια.
Πιο αναλυτικά, η Ευρωπαϊκή Πίστη εντυπωσίασε με τα κέρδη εξαμήνου τα οποία ανήλθαν στα 12,4 εκατ. ευρώ.
Η κερδοφορία αυτή δίνει p/e κάτω από 12 φορές στο εξάμηνο και p/bv 1,12 φορές.
Επιπλέον ο καθαρός δανεισμός (δάνεια μείον ταμειακά διαθέσιμα) είναι αρνητικό κατά 7,7 εκατ. ευρώ.
Η Revoil μετά τη διακοπή της δραστηριότητας στην ποντοπόρο, η οποία έδωσε τα προηγούμενα χρόνια μεγάλες ζημιές και μείωσε την καθαρή θέση, αυξάνοντας και το δανεισμό, εμφάνισε καθαρά κέρδη 1,6 εκατ. ευρώ, τα οποία δίνουν p/e 11,8 φορές και p/bv 1,39 φορές.
Ο καθαρός δανεισμός προς τα ίδια κεφάλαια είναι στις 2,27 φορές με το στοίχημα για την εταιρεία να είναι η απομόχλευση.
Η διοίκηση της Μυτιληναίος έχει πει αρκετές φορές στο παρελθόν πως το 2019 θα είναι εξαιρετική χρονιά και το πρώτο εξάμηνο επιβεβαίωσε την εκτίμηση.
Η μετοχή έχει p/e 16,5 φορές στο εξάμηνο και p/bv 0,88 φορές, ενώ ο καθαρός δανεισμός προς τα ίδια κεφάλαια είναι στις 0,27 φορές.
Η ΕΛΒΕ Ενδυμάτων έχει εξαιρετικά μικρό δανεισμό και διαπραγματεύεται κάτω από την καθαρή της θέση ενώ στο εξάμηνο το p/e είναι στις 17,8 φορές.
Η Μύλοι Κεπενού έχουν p/e 18 φορές, p/bv 0,57 φορές και net debt/ίδ. Κεφάλαια 0,48 φορές.
Η Πλαστικά Κρήτης έχει αρνητικό καθαρό δανεισμό, p/e 19 φορές και p/bv 1,31 φορές.
Η Intercontinental International έχει p/e 20 φορές, p/bv 0,9 φορές και καθ.δανεισμό/ίδ.κεφάλαια 0,31 φορές.
Image
Τα ΕΛΠΕ έχουν αποτίμηση όση περίπου και η καθαρή θέση και 0,69 φορές καθ.δανεισμό/ίδ.κεφάλαια ενώ η εκτίμηση ότι τα περιθώρια διύλισης βελτιώθηκαν στο δεύτερο εξάμηνο δίνει αυξημένες πιθανότητες για μικρό p/e στο σύνολο του 2019 καθώς στο εξάμηνο είναι στις 20,3 φορές.
Χαμηλό p/e αναμένεται να έχει και η Καράτζης, η οποία επίσης έχει χαμηλό καθαρό δανεισμό και p/bv 0,80 φορές.
Η Πλαστικά Θράκης αν και είχε μειωμένη κερδοφορία η υποχώρηση της αποτίμησης δίνει ελπίδες για χαμηλό p/e στο σύνολο της χρήσης (στο εξάμηνο 20,5 φορές) ενώ ο δείκτης p/bv είναι στις 0,62 φορές και ο καθ.δανεισμός προς τα ίδια κεφάλαια είναι στις 0,65 φορές.
Η Autohellas παίζει 1,38 φορές την καθαρή θέση έχει καθαρό δανεισμό προς ίδια κεφάλαια 1,62 φορές και  p/e στο εξάμηνο 21,4 φορές αλλά το τρίτο τρίμηνο λόγω τουρισμού είναι το ισχυρό τρίμηνο για την εισηγμένη, επομένως το p/e για το σύνολο της χρήσης αναμένεται χαμηλό.
Χαμηλό p/e αναμένεται να έχει και η AS Company, η οποία έχει αρνητικό καθαρό δανεισμό και παίζει με p/bv 1,29 φορές.
Τα κέρδη της Inform Λύκος στο εξάμηνο ήταν εξαιρετικά και η μετοχή διαπραγματεύεται με p/e 0,75 φορές ενώ το p/e στο εξάμηνο είναι στις 21,8 φορές.
Χαμηλή μόχλευση, χαμηλό p/bv και χαμηλό p/e παρά τη μείωση της κερδοφορίας στο εξάμηνο αναμένεται να έχει και η Έλτον.
Η Flexopack δε βελτίωσε την κερδοφορία της αλλά έχει χαμηλό καθαρό δανεισμό, p/e στο εξάμηνο  23,3 φορές και p/bv 1,15 φορές.
Αρνητικό καθαρό δανεισμό έχει ο ΑΔΜΗΕ και p/bv 0,81 φορές ενώ το p/e στο εξάμηνο είναι κοντά στις 27 φορές, όσο περίπου και της ΕΥΑΘ λόγω των μειωμένων κερδών στο εξάμηνο, το οποίο όμως γίνεται σημαντικά χαμηλότερο αν αφαιρεθεί ο καθαρός δανεισμός που ήταν αρνητικός κατά 81 εκατ. ευρώ.
Αυξημένη ρευστότητα έχει και η Καρέλιας, η οποία παίζει με p/bv 1,56 φορές.
Τέλος η ΙΑΣΩ παίζει με p/bv 1,15 φορές και p/e 30,8 φορές αλλά οι εξαγορές στον κλάδο έχουν γίνει στο παρελθόν σε υψηλότερες τιμές.

Γιώργος Κατικάς
george.katikas@gmail.com
www.bankingnews.gr

Γιώργος Κατικάς

BREAKING NEWS