Από τις 18 εταιρίες διαχείρισης NPEs στο τέλος θα μείνουν 5 ή 6 - Έρχεται μεγάλη μείωση

Από τις 18 εταιρίες διαχείρισης NPEs στο τέλος θα μείνουν 5 ή 6 - Έρχεται μεγάλη μείωση
Δεν μπορεί να έχουν απομείνει 5-6 τράπεζες στην Ελλάδα και να υπάρχουν 18 εταιρίες διαχείρισης NPEs.
Από τις 18 εταιρίες διαχείρισης NPEs (servicers) στο τέλος θα συρρικνωθούν σε 5 ή 6 εκτιμάει πολύ έμπειρο στέλεχος.
Δεν μπορεί να έχουν απομείνει 5-6 τράπεζες στην Ελλάδα και να υπάρχουν 18 εταιρίες διαχείρισης NPEs.
Εάν δει κανείς με προσοχή και τον νέο νόμο για τα προβληματικά δάνεια με την παροχή εγγυήσεων από το κράτος... ή σχέδιο Ηρακλής... οι εταιρίες διαχείρισης NPEs βρίσκονται στο επίκεντρο αλλά με αρνητικό τρόπο.
Ουσιαστικά μπορεί το κράτος... να τους αντικαθιστά εάν π.χ. δεν διασφαλίζουν τα senior bond κα.
Τραπεζικά στελέχη πάντως προβλέπουν ότι στην επόμενη διετία δεν θα αντέξουν 18 εταιρίες διαχείρισης NPEs στην Ελλάδα.
 
-Η Εθνική φαίνεται να προσανατολίζεται να ενταχθεί στον Ηρακλή με τιτλτοποίηση 5 δισεκ. NPEs

-Στον SSM φαίνεται να έχουν βάλει στο μικροσκόπιο την δανειακή έκθεση στην MIG και στην οικογένεια Φράγκου

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS