Καμία αλλαγή στους δείκτες MSCI στις 7/11, μόνο αναδιαρθρώσεις χαρτοφυλακίων

Καμία αλλαγή στους δείκτες MSCI στις 7/11, μόνο αναδιαρθρώσεις χαρτοφυλακίων
Οι αλλαγές που αφορούν στις τράπεζες θα πραγματοποιηθούν είτε το Μάιο είτε το Νοέμβριο του 2020
Καμία αλλαγή στους δείκτες Morgan Stanley Capital International (MSCI) δεν θα υπάρξει στην προγραμματισμένη αναθεώρηση των δεικτών στις 7 Νοεμβρίου 2019, με ημερομηνία εκτέλεσης στις 26 Νοεμβρίου.
Οι αναφορές θα εισέρχονταν ο Μυτιληναίος ή η Πειραιώς δεν ευσταθούν ούτε θα υπάρξουν ουσιώδεις αλλαγές πλην της περίπτωσης του ΟΠΑΠ που λόγω της μείωσης του free float (διασπορά μετοχών) αναμένονται σημαντικές εκροές.
Να σημειωθεί ότι οι αλλαγές που αφορούν στις τράπεζες θα πραγματοποιηθούν είτε το Μάιο είτε το Νοέμβριο του 2020.
Επίσης η αναβάθμιση του ελληνικού χρηματιστηρίου σε ώριμη αγορά από αναδυόμενη που είναι σήμερα θα λάβει χώρα είτε το Νοέμβριο του 2020 είτε κατά το πιθανότερο το Νοέμβριο του 202.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS