Αποκλειστικό: Έρχονται νέες ενοποιήσεις των «κρυφών» αυτοτελών ασφαλιστικών Ταμείων και Κλάδων

Αποκλειστικό: Έρχονται νέες ενοποιήσεις των «κρυφών» αυτοτελών ασφαλιστικών Ταμείων και Κλάδων
Το σχέδιο για περεταίρω ενοποιήσεις τόσο στο διοικητικό κομμάτι, όσο και στο επίπεδο των παροχών θα συνδυαστεί με την αναδιάρθρωση και τον περαιτέρω εκσυγχρονισμό του συστήματος.
Σχέδιο περαιτέρω ενοποιήσεων των «κρυφών» ασφαλιστικών ταμείων κύριας και επικουρικής ασφάλισης, αλλά και των παροχών που εξακολουθούν ως ενταγμένοι - ανεξάρτητοι φορείς στον ΕΦΚΑ - να παρέχουν, σχεδιάζει η κυβέρνηση.
Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του ΒΝ το σχέδιο για περαιτέρω ενοποιήσεις τόσο στο διοικητικό κομμάτι, όσο και στο επίπεδο των παροχών (επικουρικές συντάξεις και εφάπαξ) θα συνδυαστεί και με την αναδιάρθρωση και τον περαιτέρω εκσυγχρονισμό του συστήματος.
Για παράδειγμα στον ΟΑΕΕ είναι ενταγμένα το ΤΕΒΕ, το ΤΑΕ και το ΤΣΑ τα οποία λειτουργούν ως αυτόνομα ταμεία. 
Στο Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ), είναι ενταγμένα τα ταμεία των γιατρών, του νοσηλευτικού προσωπικού, των μηχανικών και των δικηγόρων, ενώ στο  Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΕΤΑΠ – ΜΜΕ), είναι ενταγμένοι 10 τομείς ασφάλισης από τα ταμεία του Τύπου.
Όλα τα παραπάνω θα αποκτήσουν ενιαίο διοικητικό οργανόγραμμα, ενώ εξετάζεται η συγχώνευση ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ, χωρίς στο θέμα αυτό να έχουν ληφθεί αποφάσεις λόγω των πολλών ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζουν τα εν λόγω ταμεία, ιδιαίτερα στο κομμάτι των εισφορών.
Πολύ πιο σύνθετη είναι η κατάσταση στον ΕΤΕΑΕΠ, όπου όλα σχεδόν τα επικουρικά των «ευγενών» ταμείων ΔΕΚΟ-Τραπεζών, φαρμακευτικών επιχειρήσεων, λειτουργούν ως αυτόνομοι λογαριασμοί με υψηλότερες παροχές (επικουρικές συντάξεις), από τις αντίστοιχες-ενοποιημένες πλέον επικουρικές – των μεγάλων ταμείων (ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ).
Ολα τα ενταγμένα επικουρικά, ΕΤΕΑΜ, ΤΕΑΙΤ, ΤΑΥΤΕΚΩ, ΤΕΑΔΥ και ΤΕΑΠΑΣΑ, - ενταγμένοι τομείς- διατήρησαν την οικονομική και λογιστική τους αυτοτέλεια.
Οι ασφαλισμένοι έχουν περιουσιακά δικαιώματα στα ταμεία και αυτά σε καμία περίπτωση δεν τα έθιξε η ασφαλιστική μεταρρύθμιση.
Το ασφαλιστικό κεφάλαιο, ωστόσο, δέχτηκε κάποια επέμβαση μιας και υπήρξε κατανομή των πόρων και της υφιστάμενης περιουσίας των παλαιών ταμείων στους κλάδους των νέων ταμείων και επιπλέον η περιουσία αυτή πέρασε στα χέρια των νέων ταμείων και στη διαχείριση της από τα ΔΣ τους.
Στόχοι των περαιτέρω  συγχωνεύσεων ταμείων επικουρικής ασφάλισης είναι:
1. Ουσιαστικότερη και πιο αποτελεσματική άσκηση εποπτείας και ελέγχου από την Κεντρική Διοίκηση.
2. Κοινά και σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα, οπότε να βρίσκονται ευκολότερα στοιχεία. Πάταξη της χαώδους γραφειοκρατίας και απλοποίηση διαδικασιών.
3. Σταδιακή μείωση του χρόνου εξυπηρέτησης των πολιτών.
4. Λειτουργικότητα με επίλυση δομικών και λειτουργικών προβλημάτων, αποτελεσματική και ευέλικτη διοίκηση.
5. Αναλογιστικές μελέτες που αφορούν τα υπό ένωση ταμεία για να γίνουν οι σωστοί χειρισμοί με βάση ορθά στοιχεία.
6. Εφαρμογή ενιαίων κανόνων διοίκησης και λειτουργίας. Η συγχώνευση διοικητικά προβληματικών φορέων με άλλους ασφαλώς πιθανόν θα συμβάλουν σε απλούστευση των διαδικασιών και στη σύντμηση των χρόνων χορήγησης των παροχών και συντάξεων.

Αντώνης Βασιλόπουλος
antonpaper@yahoo.com
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS