Η Fitch υποβάθμισε την αξιολόγηση της Intralot σε «CCC» από «CCC +»

Η Fitch υποβάθμισε την αξιολόγηση της Intralot σε «CCC» από «CCC +»
Η Fitch Ratings υποβάθμισε την αξιολόγηση της Intralot σε «CCC» από «CCC +» .
Η Fitch Ratings υποβάθμισε την αξιολόγηση της Intralot σε «CCC» από «CCC +» .
Όπως αναφέρει ο οίκος αξιολόγησης η υποβάθμιση αντικατοπτρίζει την υψηλότερη μόχλευση, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η εισηγμένη στην ανανέωση των συμβάσεων λόγω του αυξανόμενου ανταγωνισμού και τις προσδοκίες για συνεχιζόμενη αρνητικές ταμειακές ροές (FCF).
Όλοι αυτοί οι παράγοντες σύμφωνα με τη Fitch  αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο αναχρηματοδότησης για το μη εγγυημένο ομολογιακό ύψους 250 εκατ. ευρώ της Intralot που λήγει το 2021.
Η Fitch εκτιμάει ότι η καθαρή μόχλευση της Intralot θα παραμείνει υψηλή σε περίπου 8,5 φορές μέχρι το 2021.
Η σταδιακή αύξηση των αμερικανικών δραστηριοτήτων της εισηγμένης θα αντισταθμίσει τις απώλειες από τις μειωμένες δραστηριότητες και ανανεώσεις συμβολαίων που υπογράφηκαν με λιγότερο ευνοϊκούς όρους.
Ωστόσο, η Intralot θα πάψει να λαμβάνει μερίσματα από τη Gamenet (εκτιμάται περίπου 4 εκατομμύρια ευρώ - 5 εκατομμύρια ευρώ p.a.), μειώνοντας το FFO.
Κατά την άποψή της Fitch, εάν η Intralot δεν είναι σε θέση να βελτιώσει σημαντικά το λειτουργικό της προφίλ και να μειώσει το ακαθάριστο χρέος και τη μόχλευσή της τους επόμενους 12 έως 18 μήνες, θα δυσκολευτεί να αναχρηματοδοτήσει το ομολογιακό ύψους 250 εκατ. ευρώ που λήγει τον Σεπτέμβριο του 2021.
Από τις αρχές του 2019, η Intralot αντιμετώπισε σοβαρές δυσκολίες στο χαρτοφυλάκιο συμβολαίων της.
Η εταιρεία έχασε την προσφορά για την επέκταση της σύμβασής της στην Inteltek, η οποία έληξε τον Αύγουστο του 2019.
Αυτό αντιπροσωπεύει το 15% του ενοποιημένου EBITDA του 2018 της Intralot.
Η επέκταση της σύμβασής της Bilyoner στην Τουρκία (11% του ενοποιημένου EBITDA του 2018) - η οποία βρίσκεται τώρα σε τριμηνιαία περίοδο παράτασης λήγει τον Δεκέμβριο του 2019 - παραμένει αβέβαιη και η Fitch εκτιμάει ότι οποιαδήποτε ανανέωση θα λάβει χώρα με χαμηλότερα περιθώρια κέρδους.
Στο Μαρόκο, η Intralot επέκτεινε την άδεια αθλητικού στοιχήματος για άλλα 10 χρόνια, αν και με χαμηλότερα περιθώρια κέρδους.
Η Fitch αναμένει ότι η Intralot θα παράγει περίπου το 40% των ενοποιημένων EBITDA από τις ΗΠΑ.
Παράλληλα εκτιμά ότι η Αργεντινή (CC) και η Τουρκία (BB-/Stable) θα αντιπροσωπεύουν περίπου το 15% -20% των ενοποιημένων EBITDA μέχρι το 2022.
Παρόλο που βλέπουμε κάποιες αναπτυξιακές προοπτικές στις αναδυόμενες χώρες και στη Βουλγαρία (BBB/Positive) η σημαντική έκθεση της Intralot στην Τουρκία και την Αργεντινή μπορεί να προκαλέσει σημαντικές συναλλαγματικές προκλήσεις και θα μπορούσε να επηρεάσει την ικανότητα εξυπηρέτησης του χρέους της Intralot σε ξένο νόμισμα μέσω των ασθενέστερων εσόδων και κερδών όταν μετατραπούν σε ευρώ.
Η Intralot έχει εδραιωθεί στον διεθνή τομέα τυχερών παιχνιδιών ως αξιόπιστος πάροχος προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων διαχείρισης λαχειοφόρων αγορών μέσω πλατφορμών λογισμικού και τερματικών υλικού και σε στοιχήματα μέσω ενός μεγάλου αλγορίθμου με βάση τα αθλητικά στοιχήματα. Αυτό επέτρεψε στην Intralot να κερδίσει σημαντικά συμβόλαια για την παροχή τεχνολογίας και τη διαχείριση των λαχειοφόρων αγορών στις ΗΠΑ και την Ελλάδα και για τα αθλητικά στοιχήματα στη Γερμανία. Ωστόσο, πιστεύουμε ότι η εταιρεία δεν διαθέτει κλίμακα σε σχέση με μεγαλύτερους ανταγωνιστές όπως η IGT ή η Scientic Games.
Η πρόσφατη αλλαγή της στρατηγικής για συμβάσεις ελαφρού ενεργητικού - που υπαγορεύεται από την έλλειψη πρόσβασης στη χρηματοδότηση του κεφαλαίου - σημαίνει ότι η Intralot είναι απίθανο να κερδίσει μεγάλες συμβάσεις και να κερδίσει ουσιαστικά το μέγεθος μεσοπρόθεσμα.


www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS