Μεγάλο ενδιαφέρον για κατασκευή αιολικών και φωτοβολταϊκών μονάδων

Μεγάλο ενδιαφέρον για κατασκευή αιολικών και φωτοβολταϊκών μονάδων
Αιτήσεις για κατασκευή αιολικών και φωτοβολταϊκών μονάδων, ισχύος πάνω από 630 μεγαβάτ, υπεβλήθησαν στο πλαίσιο της νέας ανταγωνιστικής διαδικασίας που προκήρυξε η ΡΑΕ
Αιτήσεις για κατασκευή αιολικών και φωτοβολταϊκών μονάδων, ισχύος πάνω από 630 μεγαβάτ, υπεβλήθησαν στο πλαίσιο της νέας ανταγωνιστικής διαδικασίας που προκήρυξε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.
Συγκεκριμένα, στην κατηγορία 1 (Φωτοβολταϊκές  εγκαταστάσεις ισχύος έως 20 MW) προτάθηκαν 44 έργα συνολικής ισχύος 148,64 MW, ενώ για την κατηγορία 2 (Αιολικές εγκαταστάσεις ισχύος έως 50 MW) συμμετέχουν 16 έργα ισχύος 491 MW.
Η ανταγωνιστική διαδικασία αφορά την τιμή απορρόφησης της ενέργειας που θα παράγουν οι μονάδες όταν τεθούν σε λειτουργία. Η διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων είναι σε εξέλιξη.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS