Με «χαράτσι» 5 δισ. ευρώ πλήρωσαν την… Δημόσια Υγεία το 2018 οι φτωχοί Έλληνες

Με «χαράτσι» 5 δισ. ευρώ πλήρωσαν την… Δημόσια Υγεία το 2018 οι φτωχοί Έλληνες
Τι δείχνει έρευνα του ΙΟΒΕ για το κοινωνικό και οικονομικό «αποτύπωμα» της ιδιωτικής ασφάλισης
Με προσωπικό χαράτσι που αγγίζει το 63,5% της κρατικής χρηματοδότησης (8 δισ ευρώ) επιβαρύνθηκαν οι Έλληνες πληρώνοντας για την υγεία από την τσέπη τους αντίστοιχες παροχές.
Τα χρήματα ύψους 5 δισ ευρώ που έβγαλαν προκειμένου να έχουν πιο ανθρώπινες παροχές υγείας από την τσέπη τους οι φτωχοί Έλληνες είναι διπλάσια του Ευρωπαϊκού μέσου όρου, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο πρόεδρος της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, με αφορμή την παρουσίαση έρευνας του ΙΟΒΕ, για το «κοινωνικό και οικονομικό αποτύπωμα της Ιδιωτικής Ασφάλισης στην Ελλάδα».
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε ενόψει της 11ης Νοεμβρίου, που έχει χαρακτηριστεί ως ημέρα ασφάλισης.
Ο κ. Σαρρηγεωργίου επεσήμανε την απόσταση που υπάρχει ως προς την απόκτηση ασφαλιστικής και αποταμιευτικής συνείδησης των Ελλήνων σε σχέση με τους Ευρωπαίους.
Τόνισε πως οι δαπάνες των ασφαλιστικών εταιριών για την υγεία ανέρχονται μόλις στα 500 εκ. ευρώ.
Σημείωσε ότι οι ασφαλιστικές πλήρωσαν 500.000 ζημιές σε αυτοκίνητα, που αν δεν ήταν ασφαλισμένα ακόμη οι δικαιούχοι θα «έτρεχαν στα δικαστήρια».
Επίσης, ο κ. Σαρρηγεωργίου τόνισε ότι από τη μελέτη προέκυψε πως για κάθε 1 ευρώ προστιθέμενης αξίας του κλάδου ιδιωτικής ασφάλισης δημιουργούνται συνολικά άλλα 3,6 ευρώ στην ελληνική οικονομία. Και επίσης το γεγονός ότι δεν υπάρχουν άλλες επιχειρήσεις με 4 δις ευρώ ετήσιο τζίρο και 3,8 δις ίδια κεφάλαια.
Από τη σχετική ανάλυση των στοιχείων της έρευνας του ΙΟΒΕ ανέκυψαν τα εξής βασικά συμπεράσματα:
1. Η άμεση και έμμεση συμβολή του κλάδου της ιδιωτικής ασφάλισης εκτιμάται σε 2,4 δισ. σε όρους ΑΕΠ το 2018 και αντιστοιχεί στο 1,3% του ΑΕΠ της χώρας το 2018.
2. Μαζί με την προκαλούμενη επίδραση, η συνολική συμβολή του κλάδου ιδιωτικής ασφάλισης σε όρους ΑΕΠ εκτιμάται σε 4,1 δισ. ή 2,2% του ΑΕΠ το 2018, πέραν των αποζημιώσεων που παρέχει ο κλάδος στους ασφαλισμένους.
3. Η άμεση και έμμεση επίδραση στην απασχόληση το 2018 εκτιμάται σε 33,8 χιλ. θέσεις εργασίας και ισοδυναμεί με το 0,9% της συνολικής απασχόλησης στην Ελλάδα. Αυτό συνεπάγεται ότι κάθε άμεση θέση εργασίας στον κλάδο ιδιωτικής ασφάλισης υποστηρίζει άλλες 3 θέσεις εργασίας στην ελληνική οικονομία.
4. Σε όρους απασχόλησης, η συνολική συνεισφορά του κλάδου της ιδιωτικής ασφάλισης εκτιμάται σε 70,9 χιλ. θέσεις εργασίας (ή 1,9% της απασχόλησης στη χώρα).
5. Τα συνολικά έσοδα από φόρους και εισφορές που προκύπτουν από τη δραστηριότητα του κλάδου ιδιωτικής ασφάλισης εκτιμώνται σε €1,65 δισ.
Επιπλέον, από τη μελέτη προκύπτει επίσης ότι ακόμα και αν ληφθούν υπόψη οι διαφορές στο επίπεδο του εισοδήματος, η απόσταση του βαθμού διείσδυσης της Ιδιωτικής Ασφάλισης στην Ελλάδα, σε σύγκριση με άλλα ευρωπαϊκά κράτη, παραμένει μεγάλη. Αυτό οφείλεται σε παράγοντες, όπως :
-Η αντίληψη της κοινωνίας για το «δίχτυ» προστασίας που οφείλει να παρέχει το κράτος σε περίπτωση συμβάντων που προκαλούν μεγάλες ζημιές.
-Η έλλειψη εφαρμογής φορολογικών κινήτρων
-Οι λιγότερες ρυθμίσεις για υποχρεωτική ασφάλιση σε κλάδους εκτός των οχημάτων
-Η μη θεσμοθέτηση συμπληρωματικού ρόλου της ιδιωτικής ασφάλισης στα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης

Αντώνης Βασιλόπουλος
antonpaper@yahoo.comwww.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS