Φορολογικό νομοσχέδιο: Επιχειρηματίες, ελεύθεροι επαγγελματίες και διευθυντικά στελέχη οι μεγάλοι κερδισμένοι των αλλαγών που θα ισχύσουν από το 2020

Φορολογικό νομοσχέδιο: Επιχειρηματίες, ελεύθεροι επαγγελματίες και διευθυντικά στελέχη οι μεγάλοι κερδισμένοι των αλλαγών που θα ισχύσουν από το 2020
Το νομοσχέδιο των 40 άρθρων έχει υποστεί σημαντικές παρεμβάσεις στο επίμαχο θέμα των ηλεκτρονικών αποδείξεων
Ελαφρύνσεις για όλους, άνισα όμως κατανεμημένες, με τις επιχειρήσεις και τα υψηλότερα εισοδήματα να είναι οι μεγάλοι ευνοούμενοι των νέων διατάξεων, προβλέπει το νέο φορολογικό νομοσχέδιο που θα παραμείνει σε δημόσια διαβούλευση ώς τις 15 Νοεμβρίου.
Το νομοσχέδιο των 40 άρθρων έχει υποστεί σημαντικές παρεμβάσεις στο επίμαχο θέμα των ηλεκτρονικών αποδείξεων για το οποίο το προηγούμενο διάστημα διεξήχθη πόλεμος πληροφοριών και διαρροών σε δύο κατευθύνσεις: το όριο του 30% των απαιτούμενων αποδείξεων, που προβλήθηκε ως οριζόντιο μέτρο, δεν θα ισχύσει για όλους, αφού οι έχοντες εισοδήματα πάνω από 66.700 ευρώ έχουν μόνο υποχρέωση συλλογής ηλεκτρονικών αποδείξεων αξίας 20.000 ευρώ.
Μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε το μέτρο η κυβέρνηση αναγκάστηκε να «κουρέψει» στο 20% από 30% το όριο για τους φορολογούμενους με στεγαστικά δάνεια αλλά και για όσους ζουν στο ενοίκιο, αφού εκ των πραγμάτων ήταν δύσκολο να πιάσουν τον νέο στόχο των e-αποδείξεων. Με το ίδιο νομοσχέδιο μειώνεται στα 300 από 500 ευρώ το όριο των συναλλαγών με μετρητά, ενώ θεσπίζεται νέα ακριβότερη πάγια ρύθμιση για τις οφειλές προς την Εφορία και τα Τελωνεία.
Μεγάλοι κερδισμένοι από τη νέα φορολογική κλίμακα που θα ισχύσει από το 2020 και τη νέα έκπτωση φόρου είναι οι έχοντες εισοδήματα από 10.000 έως και 15.000 ευρώ. Μισθωτοί και συνταξιούχοι σε αυτά τα όρια εισοδήματος θα ωφεληθούν έως και 177 ευρώ τον χρόνο αν δεν έχουν παιδιά, έως και κατά 160 ευρώ αν έχουν ένα παιδί, έως και κατά 200 ευρώ αν έχουν δύο παιδιά και έως και κατά 320 ευρώ αν έχουν τρία παιδιά.
Για τα μεσαία εισοδήματα έως και 50.000 ευρώ τα κέρδη θα είναι μικρά ενώ μεγάλα οφέλη θα προκύψουν για όσους έχουν υψηλές αποδοχές άνω των 80.000 ευρώ. Ελεύθεροι επαγγελματίες - αυτοαπασχολούμενοι θα δουν τον φόρο να μειώνεται από 650 έως και πάνω από 2.000 ευρώ τον χρόνο.

Αναλυτικότερα:
1.Συναλλαγές με μετρητά: Μείωση του ορίου στα 300 ευρώ από 500 ευρώ για τις συναλλαγές με μετρητά. Οι αγορές άνω των 300 ευρώ πρέπει να πραγματοποιούνται αποκλειστικά με ηλεκτρονικές συναλλαγές.
 
2.Ηλεκτρονικές αποδείξεις: Μισθωτοί, συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες και εισοδηματίες θα πρέπει να πραγματοποιούν δαπάνες ίσες με το 30% του πραγματικού τους εισοδήματος με ηλεκτρονικά μέσα, με ποινή 22% επί της διαφοράς, σε περιπτώσεις που δεν επιτευχθεί το ανωτέρω όριο. Για τον υπολογισμό του 30% λαμβάνεται υπόψη το πραγματικό εισόδημα του φορολογούμενου αλλά δεν περιλαμβάνεται το ποσό της εισφοράς αλληλεγγύης. Σε περίπτωση που έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες που αφορούν καταβολές φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων και ΕΝΦΙΑ, δανειακές υποχρεώσεις προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και ενοίκια, οι οποίες υπερβαίνουν το 60% του πραγματικού εισοδήματος, το απαιτούμενο ποσοστό δαπανών περιορίζεται από το 30% στο 20%.  Επίσης στο  φορολογούμενο του οποίου έχει κατασχεθεί ο λογαριασμός, το όριο δαπανών περιορίζεται στις 5.000 ευρώ.  Ακόμα προβλέπονται εξαιρέσεις για φορολογούμενους που έχουν αντικειμενικές δυσκολίες χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής όπως φορολογούμενους ηλικίας 70 ετών και άνω, άτομα με αναπηρία, κατοίκους μικρών χωριών και νησιών.
3.Επιχειρήσεις: Μείωση του συντελεστή φορολογίας των επιχειρήσεων από το 28% που είναι σήμερα στο 24% για το 2019, ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις.
4.Φυσικά πρόσωπα: Ελαφρύνσεις φέρνει η νέα φορολογική κλίμακα που θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου 2020 κυρίως στους έχοντες χαμηλά εισοδήματα και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Μικρές έως μηδαμινές είναι οι μειώσεις φόρων για φορολογούμενους με μεσαία εισοδήματα από 20.000 – 50.000 ευρώ. Συγκεκριμένα ο πρώτος συντελεστής της φορολογικής κλίμακας  μειώνεται από το 22% στο 9% για το τμήμα του εισοδήματος έως τις 10.000 ευρώ. Διατηρείται ο συντελεστής 22% για το τμήμα του εισοδήματος από τα 10.000 έως τα 20.000 ευρώ, ενώ μειώνεται στο 28% ο συντελεστής για τα εισοδήματα από 20.000 έως 30.000 ευρώ, στο 36% για εισοδήματα από 30.000 έως  40.000 ευρώ και ο ανώτατος συντελεστής διαμορφώνεται στο 44% για υψηλότερα εισοδήματα άνω των 40.000 ευρώ.  Τα μεγαλύτερα οφέλη από την νέα φορολογική κλίμακα και την νέα έκπτωση φόρου θα έχουν οι έχοντες εισοδήματα από 10.000 έως και 15.000 ευρώ. Μισθωτοί και συνταξιούχοι σε αυτά τα όρια εισοδήματος, θα ωφεληθούν έως και 177 ευρώ τον χρόνο αν δεν έχουν παιδιά, έως και κατά 160 ευρώ αν έχουν ένα παιδί, έως και κατά 200 ευρώ αν έχουν δύο παιδιά και έως και κατά 320 ευρώ αν έχουν τρία παιδιά. Για τα μεσαία εισοδήματα από έως και 50.000 ευρώ τα οφέλη θα είναι μικρά ενώ μεγάλα οφέλη θα προκύψουν για όσους έχουν υψηλές αποδοχές άνω των 80.000 ευρώ. Ελεύθεροι επαγγελματίες - αυτοαπασχολούμενοι θα δουν τον φόρο να μειώνεται από 650 ευρώ τον χρόνο  έως και πάνω από 2.000 ευρώ τον χρόνο.
5. Νέα αφορολόγητα όρια: Το αφορολόγητο όριο διατηρείται στα 8.636 ευρώ και αυξάνεται στα 9.000 ευρώ για όσους έχουν 1 παιδί, τα 10.000 ευρώ για φορολογούμενους με δυο παιδιά, 11.000 ευρώ για τρία παιδιά, 12.000 ευρώ για φορολογούμενους με τέσσερα παιδιά. 13.000 ευρώ για όσους έχουν πέντες παιδιά, 14.000 ευρώ για τους φορολογούμενους με πέντε παιδιά.
6.Καθιέρωση χαμηλού φορολογικού συντελεστή 10% για τα αγροτικά συνεταιριστικά σχήματα.
7.Μείωση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος στο 95% του φόρου που προκύπτει για τα Νομικά πρόσωπα (για το 2018).
8.Φορολογικά κίνητρα σε όσους μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικίας στην Ελλάδα. Προβλέπεται φόρος κατ’ αποκοπή, ανεξαρτήτως του ύψους εισοδήματος που αποκτήθηκε στην αλλοδαπή, ποσού 100.000 ευρώ για κάθε φορολογικό έτος υπό τις εξής προϋποθέσεις:
-  δεν είναι φορολογικοί κάτοικοι της Ελλάδος τα προηγούμενα 7 από τα 8 έτη πριν τη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας του στην Ελλάδα  και αποδεικνύει ότι επενδύει o ίδιος ή συγγενικό του πρόσωπο την πλειοψηφία των μετοχών ή μεριδίων, σε ακίνητα ή επιχειρήσεις ή κινητές αξίες ή μετοχές ή μερίδια σε νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες με έδρα την Ελλάδα. Το ποσό της επένδυσης αυτής δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 500.000 ευρώ.
9.Απαλλαγή από την εισφορά αλληλεγγύης όλων των ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας άνω του 80% ανεξαρτήτως της μορφής της αναπηρίας.
10.Μείωση του ΦΠΑ για τα βρεφικά είδη από το 24% που είναι σήμερα στον μειωμένο συντελεστή 13%.
11. Μείωση του ΦΠΑ για τα κράνη των μοτοσικλετιστών και  τα παιδικά καθίσματα από το 24%  που είναι σήμερα στον  μειωμένο  συντελεστή 13%.
12. Μειώνεται ο συντελεστής φορολόγησης των μερισμάτων από 10% σε 5% και θεσπίζεται η υπό όρους απαλλαγή νομικών προσώπων που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας από το φόρο υπεραξίας μεταβίβασης τίτλων συμμετοχής.
13. Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος και την εισφορά αλληλεγγύης των τόκων εταιρικών ομολόγων εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά.
14. Νέα ακριβότερη πάγια ρύθμιση για τις οφειλές προς την Εφορία και τα Τελωνεία. Χωρίς εισοδηματικά κριτήρια η ρύθμιση τακτικών οφειλών σε έως 24 δόσεις. Με  εισοδηματικά κριτήρια και έως 48 δόσεις ρυθμίζονται οι έκτακτες  οφειλές. Προσαύξηση 15% στο επιτόκιο της ρύθμισης για όσους επιλέγουν πάνω από τις 12 δόσεις.
15. Αναστέλλεται η επιβολή ΦΠΑ στις οικοδομές με άδεια από 1-1-2006 και εφεξής και του φόρου υπεραξίας στη μεταβίβαση ακινήτων.
16. Εισάγονται κίνητρα για την πραγματοποίηση εργασιών που σχετίζονται με την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση κτιρίων, με τη χορήγηση έκπτωσης φόρου 40% για δαπάνες των σχετικών εργασιών.
17. Μείωση φορολογίας παροχών σε είδος και συγκεκριμένα για εταιρικά αυτοκίνητα, κατοικίες και δικαιώματα προαίρεση μετοχών stock options για τα ανώτερα στελέχη των επιχειρήσεων στα οποία δίνεται η δυνατότητα να φορολογηθούν  μόνο όταν ασκήσουν τα δικαιώματα ή τα μεταβιβάσουν.     

Μάριος Χριστοδούλου
www.bankingnews.gr


www.bankingnews.gr

Μάριος Χριστοδούλου

BREAKING NEWS