ΕΑΕΕ: Αύξηση 45,3% στα ομαδικά συνταξιοδοτικά προγράμματα το 9μηνο

ΕΑΕΕ: Αύξηση 45,3% στα ομαδικά συνταξιοδοτικά προγράμματα το 9μηνο
Η έρευνα έγινε μεταξύ 52 ασφαλιστικών επιχειρήσεων
Μεγάλη αύξηση παρουσιάζει (45,3%) παρουσιάζουν τα συλλογικά συνταξιοδοτικά προγράμματα στα ασφαλιστήρια συμβόλαια, κατά το οχτάμηνο Ιανουαρίου- Αυγούστου 2019, σύμφωνα με την  καταγραφή της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών (ΕΑΕΕ), για την πορεία του ασφαλιστικού κλάδου.
Η έρευνα της ΕΑΕΕ για την παραγωγή ασφαλίστρων, οι 52 ασφαλιστικές επιχειρήσεις οι οποίες συγκέντρωσαν το 94,8% της παραγωγής ασφαλίστρων κατά Ζημιών και το 99,9% των ασφαλίσεων Ζωής, παρουσιάζει αύξηση κατά 4,9% (2,6 δις).  
Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά (κατόπιν προσαρμογής των δεδομένων του προηγούμενου χρονικού διαστήματος με νεότερες απαντήσεις), από τη σύγκριση των δηλώσεων παραγωγής ασφαλίστρων των μηνών Ιανουαρίου έως Αυγούστου του 2019, προκύπτει μία μείωση στα ασφάλιστρα οχημάτων κατά - 3%, όσον αφορά την αστική ευθύνη, γεγονός που δεν δικαιολογεί την αύξηση των πωλήσεων αυτοκινήτων.
Επίσης σημαντική μείωση παρατηρείται στα ασφάλιστρα για την κάλυψη φυσικών καταστροφών (-11,4%), και στην ευθύνη αγαθών, όπως επίσης και στα συμβόλαια αστικής ευθύνης αεροσκαφών και πλοίων.
Επισημαίνεται ότι τα στοιχεία της έρευνας προκύπτουν από τις δηλώσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, οι οποίες δεν έχουν ελεγχθεί από ορκωτούς ελεγκτές.
Image

Αντώνης Βασιλόπουλος
antonpaper@yahoo.com
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS