Τι αλλάζει στους ελέγχους των εταιριών με την ΕΡΓΑΝΗ 2 και την ηλεκτρονική Κάρτα

Τι αλλάζει στους ελέγχους των εταιριών με την ΕΡΓΑΝΗ 2 και την ηλεκτρονική Κάρτα
Ο σχεδιασμός του υπουργείου Εργασίας περιλαμβάνει την έναρξη και εφαρμογή του νέου συστήματος, μέσα στο 1ο τρίμηνο του 2020
Η αναβάθμιση της ΕΡΓΑΝΗΣ, σε «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» και η διασύνδεσή της με τα υπόλοιπα συστήματα πληροφοριακά συστήματα του ΕΦΚΑ και της ΑΑΔΕ, σε συνδυασμό με την ηλεκτρονική κάρτα για κάθε εργαζόμενο θα δίνει ανά πάσα στιγμή την ευχέρεια για on line έλεγχο σε οιαδήποτε επιχείρηση, με στόχο την πάταξη της παράνομης και ανασφάλιστης εργασίας.
Ο σχεδιασμός του υπουργείου Εργασίας περιλαμβάνει την έναρξη και εφαρμογή του νέου συστήματος, μέσα στο 1ο τρίμηνο του 2020, ένα σύστημα που ο υπουργός Γιάννης Βρούτσης χαρακτηρίζει «τομή στη σχέση πολιτείας, επιχειρήσεων και εργαζομένων», υποστηρίζοντας παράλληλα την νέα ανταγωνιστική τροχιά της ελληνικής οικονομίας.
Το νέο σύστημα θα βασίζεται στους παρακάτω άξονες προτεραιότητας:   
1.    Στην ενοποίηση των επιμέρους λειτουργιών, καθώς και στην ενσωμάτωση νέων ψηφιακών λειτουργιών, όπως το ψηφιακό ωράριο και την ηλεκτρονική κάρτα εργασίας.
2.    Στην κωδικοποίηση και απλοποίηση του σχετικού νομοθετικού και κανονιστικού περιεχομένου
3.    Στην ενίσχυση των επιχειρησιακών και αναλυτικών δυνατοτήτων του, για την  παροχή ολοκληρωμένης πληροφόρησης στους κοινωνικούς εταίρους, τα ερευνητικά κέντρα και την πολιτεία
4.    Στη βελτίωση της διαλειτουργικότητάς του με άλλες κρίσιμες βάσεις δεδομένων της πολιτείας, ιδίως δε του Ε.Φ.Κ.Α. και της Α.Α.Δ.Ε. για τη ριζική αντιμετώπιση παθογενών συμπεριφορών όπως η αδήλωτη, η υποδηλωμένη και η ανασφάλιστη εργασία, την αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων και τη μείωση του κόστους συμμόρφωσης των εργοδοτών.
5.    Στην ανάπτυξη και ενσωμάτωση στο σύστημα νέων ψηφιακών λειτουργιών, όπως το ψηφιακό ωράριο που θα ελέγχεται μέσω και της κάρτας εργασίας.
6.    Στην αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων και τη μείωση του κόστους συμμόρφωσης των εργοδοτών

Αντώνης Βασιλόπουλος
antonpaper@yahoo.com

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS