Η Fitch αποκλείει αναβαθμίσεις χωρών στη ζώνη ΒΒ και Β το 2020, παρά την πτώση των αποδόσεων των ομολόγων - Τι σημαίνει αυτό για την Ελλάδα

Η Fitch αποκλείει αναβαθμίσεις χωρών στη ζώνη ΒΒ και Β το 2020, παρά την πτώση των αποδόσεων των ομολόγων - Τι σημαίνει αυτό για την Ελλάδα
Ο δημοσιονομικός χώρος και ο βαθμός άρσης των κινήτρων ανάπτυξης θα είναι σημαντικοί για την επανεκτίμηση των αξιολόγησεων
Η παγκόσμια οικονομία εισέρχεται στο 2020 με επιβράδυνση με τους υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικής να συζητούν πως να το αντιμετωπίσουν.
Και αυτό διότι οι περισσότερες χώρες εκτίθενται στην εμπορική διαμάχη μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ, καθιστώντας δυσκολότερες τις ρυθμίσεις εσωτερικής πολιτικής που θα πρέπει να κάνουν, δεδομένων των διεθνών αβεβαιοτήτων.
Αυτό αναφέρει η Fitch στην τελευταία της ανάλυση για το outlook των κρατών το 2020, στην οποία τονίζει ότι η μέση εκτίμηση είναι να παραμείνει η ευρεία νομισματική χαλάρωση, η οποία θα έχει διαφορετικούς βαθμούς επέκτασης το 2020.
Ο δημοσιονομικός χώρος και ο βαθμός άρσης των κινήτρων ανάπτυξης θα είναι σημαντικοί για την επανεκτίμηση των αξιολόγησεων, καθώς ενδέχεται να ακολουθούν αλλαγές πολιτικής.

Αξιολόγηση Outlook: Σταθερό

Περίπου το 75% των χωρών βρίσκονται σε Σταθερή Προοπτική, σύμφωνα με τον μακροπρόθεσμο μέσο όρο.
Ωστόσο, υπάρχουν σημαντικές διαφορές ανά περιφέρεια, ενώ η Λατινική Αμερική θεωρείται ότι έχει δυσανάλογα υψηλό μερίδιο στην αρνητική πρόβλεψη, ενώ την ίδια ώρα οι αναδυόμενες χώρες της Ασίας, δεν έχουν κανένα αρνητικό outlook.
Η ανοδική πορεία των ευρωπαϊκών αξιολογήσεων των τελευταίων ετών είναι πιθανό να επιβραδυνθεί, ενώ η Μέση Ανατολή και η Αφρική έχουν περισσότερες Αρνητικές από Θετικές Προοπτικές, αλλά με μικρότερο περιθώριο από οποτεδήποτε από το 2014.
Οι προοπτικές στις ανεπτυγμένες αγορές είναι περίπου ομοιόμορφα κατανεμημένες μεταξύ θετικών και αρνητικών.

Βαθμοί αξιολόγησης: Η κατηγορία Β είναι η μεγαλύτερη, αλλά η «ΑΑΑ» μπορεί να επεκταθεί

Δύο παράγοντες έχουν οδηγήσει στην αύξηση της κατηγορίας «Β», καμία από τις οποίες δεν θα αναστραφεί το 2020.
Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι η Ελλάδα βρίσκεται στη ζώνη του «Β», με τη Fitch να την βαθμολογεί με ΒΒ- που απέχει 3 κλίμακες χαμηλότερα από την κατηγορία επενδυτικής βαθμίδας.
Υπενθυμίζεται ότι η Moody's βαθμολογεί την Ελλάδα με B1, η Standard and Poor’s με ΒΒ-, η DBRS με ΒΒ Low και η Scope με ΒΒ.
Πολλές από τις χώρες που υποβαθμίστηκαν από την κατηγορία «BB» κατά τη διάρκεια και μετά τη διόρθωση των βασικών εμπορευμάτων το 2014 δεν έχουν ακόμη καθορίσει μια πορεία προς ένα ισχυρότερο πιστωτικό προφίλ, κάτι που θα σημάνει και κάποια αναβάθμιση.
Οι νέες εντολές διαβάθμισης εξακολουθούν να βρίσκονται στο κάτω άκρο της κλίμακας, παρά το γεγονός ότι τα κράτη επωφελούνται από τα χαμηλά επιτόκια και την όρεξη των επενδυτών για υψηλότερες αποδόσεις.
Η κατηγορία «AAA» είναι πιθανό να επεκταθεί το επόμενο έτος για πρώτη φορά από το 2011, καθώς η Αυστρία (ΑΑ +) και η Φινλανδία (ΑΑ +) είναι και οι δύο σε θετική τροχιά για αναβάθμιση από το 2018.
Θα είναι και τα πρώτα  κράτη που θα ανακτήσουν τις αξιολογήσεις του "ΑΑΑ".

Οι αβεβαιότητες της εμπορικής πολιτικής συμβάλλουν στην αλλαγή της μακροοικονομικής πολιτικής

Υπάρχουν αρκετοί λόγοι για τα κράτη να χαλαρώσουν τη δημοσιονομική πολιτική το 2020.
Το πιο σημαντικό είναι το γεγονός ότι η εμπορική διαμάχη μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ παραμένει αναποτελεσματική και συνεπώς οι προοπτικές παγκόσμιας ανάπτυξης περιβάλλονται από υψηλότερη από την συνηθισμένη αβεβαιότητα.
Οι επενδυτικές δαπάνες του ιδιωτικού τομέα επηρεάζονται αντιστρόφως από τις αβεβαιότητες που σχετίζονται με τις οικονομικές πολιτικές και τις προοπτικές, προκαλώντας δυσχέρειες στη νομισματική πολιτική.
Οι αντικυκλικές μακροοικονομικές πολιτικές δεν πρέπει να επηρεάζουν τις αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας, οι οποίες πρέπει να είναι ανθεκτικές στις κυκλικές εξελίξεις.
Παρόλα αυτά, η χαλάρωση που αναμένεται το 2020 δεν είναι πρωτίστως για να αντισταθμίσει έναν κύκλο, αλλά για να αντισταθμίσει μια άλλη σειρά πολιτικών, η διάρκεια της οποίας είναι άγνωστη.
Έτσι, η Fitch δεν πιστεύει ότι τα δημοσιονομικά ή νομισματικά κίνητρα θα είναι σε θέση να αντισταθμίσουν πλήρως τις αρνητικές επιπτώσεις των διαταραχών του εμπορίου στην ανάπτυξη.
Εάν υποθέσουμε ότι τα παγκόσμια επιτόκια παραμένουν σχετικά χαμηλά, η δυναμική του δημόσιου χρέους θα οδηγήσει σε περισσότερα κίνητρα για την οικονομική ανάπτυξη, οπότε η αποτελεσματικότητα των δημοσιονομικών πολιτικών θα είναι καθοριστική για το αν οι δείκτες χρέους αυξηθούν ή μειωθούν.
Εκτός από την κατεύθυνση στις μεταβολές του χρέους, οι αξιολογήσεις θα μπορούσαν να επηρεαστούν από το βαθμό στον οποίο τα κράτη έχουν - και αντλούν δημοσιονομικό χώρο.

Πολιτική και δυσαρέσκεια

Οι αντιλήψεις σχετικά με την εισοδηματική ανισότητα και την ευρύτερη οικονομική κατάσταση θα συνεχιστούν έως το 2020, διαμορφώνοντας την πολιτική ατζέντα σε έναν αυξανόμενο αριθμό χωρών.
Είναι πολύ απλοϊκό να εκτιμήσει κανείς το αποτέλεσμα ενός νέου μεγαλύτερου δημόσιου τομέα ή ασθενέστερα δημόσια οικονομικά, αλλά αυτό ασφαλώς αποτελεί κίνδυνο.
Ομοίως, η αύξηση των κρατικών δαπανών για περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα, που πολλοί θεωρούν ότι παραβλέφθηκαν για πολύ καιρό, θα μπορούσε να έχει δημοσιονομικές επιπτώσεις και επιπτώσεις στην αξιολόγηση, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα.
Οι φορολογικές πολιτικές θα μπορούσαν επίσης να επικεντρωθούν σε αυτά τα ζητήματα, με σκοπό τον περιορισμό των συμπεριφορών ή τη χρήση ορισμένων
προϊόντων, με λιγότερες σαφείς δημοσιονομικές επιπτώσεις και επιπτώσεις στην αξιολόγηση.
Εν τω μεταξύ, ο κίνδυνος κοινωνικών αναταραχών με πολιτικές συνέπειες παραμένει υψηλός.
Επίσης, οι ροές του εμπορίου μειώνονται και οι κεφαλαιακές ροές είναι πολύ μεγαλύτερες, παρά το γεγονός ότι η άνοδος του εμπορικού προστατευτισμού συνοδεύτηκε από μια σαφή επιβράδυνση των παγκόσμιων ροών κεφαλαίων.
Ο Fitch αναμένει την τάση που ξεκίνησε το 2019 να μειώσει τις εκροές ξένων επενδύσεων από τις μεγαλύτερες ανεπτυγμένες χώρες θα συνεχίσουν το 2020.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS