Αλλάζει η σχεδίαση των επιδομάτων κοινωνικής προστασίας

Αλλάζει η σχεδίαση των επιδομάτων κοινωνικής προστασίας
Τι λέει ο προϋπολογισμός
Ισοσκελισμένες είναι οι δαπάνες κοινωνικής πρόνοιας και προστασίας που πρόκειται να καταβληθούν σε ευάλωτες ομάδες εντός του 2020, γεγονός που δείχνει τη σχεδίαση διαφορετικού μοντέλου καταβολής των συγκεκριμένων κοινωνικών ενισχύσεων.  
Στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας προβλέπονται πιστώσεις, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων θα διατεθεί σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ) για τη στήριξη του ασφαλιστικού συστήματος της χώρας, στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) για την κάλυψη των ανέργων και την ενίσχυση των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης και στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).
Πιο συγκεκριμένα, μέσω της ενίσχυσης του ΟΠΕΚΑ προβλέπεται να καταβληθούν :

- το επίδομα παιδιού,
- το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ),
- το επίδομα στέγασης,
- το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων και η παροχή σε ανασφάλιστους υπερήλικες,
- οι προνοιακές παροχές σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία,
- η καταβολή επιδόματος 2.000 ευρώ σε νέες οικογένειες για κάθε νέα γέννηση παιδιού από την 1/1/2020, και
- λοιπά προγράμματα, δράσεις και ενέργειες που αφορούν προνοιακές πολιτικές του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Στον τομέα της κοινωνικής προστασίας επίσης, χρηματοδοτείται η λειτουργία παιδικών σταθμών, γηροκομείων και συναφών δομών. Τέλος, από το ΠΔΕ του Υπουργείου καλύπτονται δαπάνες στο μεταναστευτικό τομέα στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς του.

Αντώνης Βασιλόπουλος
antonpaper@yahoo.com
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS