Τι μας έδειξε το 9μηνο 2019 των τραπεζών – Χωρίς έκτακτα και εξωτερικό η εικόνα θα ήταν απογοητευτική – Η Πειραιώς θέλει κεφάλαια, για τα NPEs

Τι μας έδειξε το 9μηνο 2019 των τραπεζών – Χωρίς έκτακτα και εξωτερικό η εικόνα θα ήταν απογοητευτική – Η Πειραιώς θέλει κεφάλαια, για τα NPEs
Οι τράπεζες στα αποτελέσματα 9μήνου 2019 εμφάνισαν κέρδη 631 εκατ που είναι η υψηλότερη επίδοση πολλών χρόνων αλλά με τα έκτακτα να ανέρχονται σε 580 εκατ ευρώ.
Τι μας έδειξε το 9μηνο του 2019 των ελληνικών τραπεζών;
Τα πρώτα συμπεράσματα είναι μεικτά αν και μπορεί να ειπωθούν τα εξής
-Τα έκτακτα κέρδη ήταν καθοριστικής σημασίας για την πορεία της κερδοφορίας της Εθνικής και Alpha bank
-Το εξωτερικό συνεχίζει να αποτελεί σοβαρό στυλοβάτη της κερδοφορίας της Eurobank σε αντίθεση με την Εθνική που στο γ΄ τρίμηνο εμφάνισε ζημίες.
-Οι προμήθειες αυξήθηκαν, ωστόσο το NIM το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο σχεδόν σε όλες τις τράπεζες μειώθηκε.
Η Πειραιώς εμφάνισε την δεύτερη καλύτερη επίδοση σε προμήθειες μεταξύ των 4 τραπεζών.
-Τα κεφάλαια βελτιώθηκαν στις τράπεζες ειδικά σε Εθνική και Eurobank με την Εθνική να το επιτυγχάνει από εσωτερική δημιουργία κεφαλαίου.
Η Πειραιώς συνεχίζει να έχει αδύναμους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας αν και βρίσκεται σε καλύτερη θέση σε σχέση με το παρελθόν.  
-Σημειώθηκε μείωση NPEs εύλογη, αλλοιώθηκε ο δείκτης κάλυψης μη εξυπηρετουμένων ανοιγμάτων με προβλέψεις.
Η Πειραιώς δεν σημείωσε μείωση NPEs αλλά μειώθηκε ο δείκτης κάλυψης μη εξυπηρετουμένων ανοιγμάτων με προβλέψεις.  

Εθνική αξιόλογα κέρδη αλλά τα έκτακτα καθόρισαν τις επιδόσεις

Η Εθνική Τράπεζα στο 9μηνο του 2019 εμφάνισε κέρδη 379 εκατ ευρώ εκ των οποίων 146 εκατ στο γ΄ τρίμηνο και 192 εκατ στο β΄ τρίμηνο του 2019.
Στην Ελλάδα πέτυχε κέρδη 216 εκατ στο γ΄ τρίμηνο του 2019 σε σχέση με τα 186 εκατ το β΄ τρίμηνο του 2019.
Στο εξωτερικό οι ζημίες 66 εκατ στο γ΄ τρίμηνο 2019 επηρέασε συνολικά τις επιδόσεις από το εξωτερικό σε ζημίες -52 εκατ ευρώ.
Ο ισχυρός καταλύτης στην κερδοφορία της Εθνικής είναι ξεκάθαρα τα έκτακτα που ανήλθαν σε 257 εκατ ευρώ εκ των οποίων τα 106 εκατ επιτεύχθηκαν στο γ΄ τρίμηνο του 2019.
Το πολύ ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι τα έκτακτα μπορεί να μην είναι επαναλαμβανόμενα αλλά βραχυπρόθεσμα βοηθούν στην εσωτερική δημιουργία κεφαλαίου, ώστε η Εθνική να επιταχύνει την εξυγίανση της.
Να σημειωθεί ότι η Εθνική εγγράφει 113 εκατ από ομόλογα που προήλθαν από το Tiltos και επίσης ζημιώνεται 36 εκατ. ως επιβάρυνση από την συμμετοχή στην χρηματοδότηση του ΛΕΠΕΤΕ.
Τα καθαρά προ προβλέψεων κέρδη core PPI διαμορφώθηκαν σε 461 εκατ εκ των οποίων 151 εκατ στο γ΄ τρίμηνο έναντι 165 εκατ στο β΄ τρίμηνο του 2019.
Τα καθαρά προ προβλέψεων έσοδα της Εθνικής είναι χαμηλότερα από τα αντίστοιχα της Eurobank.
Τα συνολικά προ προβλέψεων κέρδη ανήλθαν σε 719 εκατ αισθητά βελτιωμένα σε σχέση με το παρελθόν κυρίως λόγω εκτάκτων.
Οι προβλέψεις για επισφαλή δάνεια διαμορφώθηκαν στα 303 εκατ επηρεάζοντας λιγότερο από τις άλλες τράπεζες τα τελικά κέρδη.
Η Εθνική διενεργεί τις μικρότερες προβλέψεις στο σύστημα με ρυθμό 100 εκατ σε τριμηνιαία βάση.
Τα προβληματικά ανοίγματα NPEs διαμορφώνονται σε 34,2% ή 11,4 δισεκ. με στόχο για το 2019 στα 11,1 δισεκ. και 8,9 δισεκ. για το 2020.
Ο δείκτης κάλυψης με προβλέψεις των μη εξυπηρετουμένων ανοιγμάτων στο 54,8% είναι μαζί με την Eurobank οι υψηλότεροι.
Με όρους κεφαλαίων τα tangible book ανέρχονται σε 5,88 δισεκ. και το CET1 6,2 δισεκ. ή 16,4% με το DTA σταθερό στα 4,90 δισεκ. ευρώ.

Τα ισχυρά χαρτιά της Eurobank είναι το εξωτερικό και οι προμήθειες

Τα ισχυρά χαρτιά της Eurobank με βάση τις επιδόσεις στο 9μηνο του 2019 είναι το εξωτερικό και οι προμήθειες.
Στο 9μηνο του 2019 εμφάνισε κέρδη 82 εκατ ευρώ και ειδικά στο γ΄ τρίμηνο 56,3 εκατ ευρώ.
Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι από το εξωτερικό πέτυχε κέρδη 139 εκατ ευρώ εκ των οποίων 46 εκατ στο γ΄ τρίμηνο του 2019.
Ανάκαμψη σημείωσαν και οι προμήθειες στα 250 εκατ στο 9μηνο του 2019 από 217 εκατ στο 9μηνο του 2018.
Τα προ προβλέψεων έσοδα και τα καθαρά και τα συνολικά σημείωσαν μείωση μεταξύ 9μήνου 2019 και 9μήνου 2018.
Συγκεκριμένα τα καθαρά προ προβλέψεων έσοδα διαμορφώθηκαν στα 608 εκατ με τις προβλέψεις για προβληματικά δάνεια στα 429,7 εκατ εκ των οποίων τα 145 εκατ στο γ΄ τρίμηνο του 2019.
Θετικό στοιχείο για την Eurobank ήταν η μείωση του cost of risk σε 1,57 στο γ΄ τρίμηνο του 2019.
Τα tangible book κεφάλαια της Eurobank ανέρχονται σε 6,128 δισεκ. ή 16,3% η τράπεζα ενίσχυσε τα κεφάλαια της λόγω της απορρόφησης της Grivalia.
Ωστόσο για το πρόγραμμα εξυγίανσης που ακολουθεί αναμένεται να υποστεί κεφαλαιακή ζημία 1,5 δισεκ. ευρώ.
Τα NPEs ανέρχεται σε 31,1% των δανείων ή 13,8 δισεκ. ευρώ με στόχο τέλος του 2019 να έχουν διαμορφωθεί στα 6,4 δισεκ. ευρώ
Από τα 13,8 δισεκ. προβληματικά ανοίγματα NPEs τα 1,2 δισεκ. είναι καταναλωτικά, τα στεγαστικά 3,8 δισεκ. των μικρομεσαίων 3,3 δισεκ. και των μεγάλων επιχειρήσεων 4,8 δισεκ.

Παραπλήσιες επιδόσεις με τον κλάδο αλλά με πιο αδύναμα κεφάλαια και NPEs για την Πειραιώς

Τι μας έδειξε το 9μηνο του 2019 της τράπεζας Πειραιώς;
Καταρχήν σημείωσε η τράπεζα κέρδη 78 εκατ εκ των οποίων 20 εκατ στο β΄ τρίμηνο και 44 εκατ στο γ΄ τρίμηνο.
Τα προ προβλέψεων έσοδα στα 648 εκατ μπορεί να είναι τα χαμηλότερα στον κλάδο αλλά δεν απέχουν ουσιωδώς σημαντικά από τις υπόλοιπες τράπεζες.
Αξιόλογη εξέλιξη είναι η διενέργεια προβλέψεων στα 489 εκατ ευρώ όταν η Alpha bank στο 9μηνο του 2019 διενήργησε προβλέψεις 750 εκατ και η Eurobank 430 εκατ ευρώ.
Η Πειραιώς διενήργησε 157 εκατ προβλέψεις στο γ΄ τρίμηνο και 146 εκατ στο β΄ τρίμηνο του 2019.
Η Πειραιώς είχε την δεύτερη καλύτερη επίδοση σε προμήθειες στο σύστημα μετά την Eurobank αλλά πολύ χαμηλά έκτακτα κέρδη σε αντίθεση π.χ. με την Εθνική και Alpha bank που οφείλουν τις επιδόσεις τους στα έκτακτα κέρδη.
Μπορεί να ειπωθεί ότι η Πειραιώς δεν απέχει ουσιαστικά από τις υπόλοιπες τράπεζες.
Ωστόσο φαίνεται ότι στο σκέλος των κεφαλαίων και των NPEs οι διαφορές με τις άλλες τράπεζες είναι σημαντικές ειδικά Εθνική και Eurobank.
Η Πειραιώς εμφανίζει 25,7 δισεκ. NPEs σε επίπεδο ομίλου και 24,83 δισεκ. στην Ελλάδα που αντιστοιχούν στο 52% των δανείων και είναι η υψηλότερη επίδοση στο σύστημα, η Alpha bank βρίσκεται στο 45,5% με μεγάλη μείωση να ακολουθεί λόγω του σχεδίου GALAXY των 12 δισεκ. ευρώ NPEs.
Ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι το coverage ratio NPEs διαμορφώνεται στο 46% με μόλις 28% στα προβληματικά στεγαστικά δάνεια και 49% στα επιχειρηματικά.
Η Πειραιώς στοχεύει σε 22,9 δισεκ. NPEs το 2019, σε 16,5 δισεκ. το 2020 και 11,3 δισεκ. το 2021.
Η Πειραιώς θα τιτλοποιήσει 3 δισεκ. NPEs ου θα εντάξει στο σχέδιο Ηρακλής το Phoenix 2 δισεκ. και το Bridge 1 δισεκ. ευρώ.
Το βασικό ζήτημα της Πειραιώς – αλλά όχι τόσο πιεστικό όσο στο παρελθόν – είναι τα κεφάλαια.
Τα κεφάλαια ανέρχεονται σε 7 δισεκ. ή 15,1% CET1 αλλά με full loaded δηλαδή πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας διαμορφώνεται στο 13,3% κάτω από το ελάχιστο όριo SREP το οποίο θα φθάσει στο 14,5% τα επόμενα χρόνια.
Η Πειραιώς χρειάζεται νέα κεφάλαια παρ΄ ότι άντλησε 400 εκατ νέα κεφάλαια μέσω του ομολογιακού tier 2 στο 9,75% με το εν λόγω ομόλογο να διαπραγματεύεται στο 7%.

Τα έκτακτα και οι υψηλές προβλέψεις επέδρασαν στις επιδόσεις της Alpha bank στο 9μηνο του 2019 αλλά το Galaxy είναι μεγάλο βήμα προς τα εμπρός

Στο 9μηνο του 2019 η Alpha bank εμφάνισε κέρδη 92 εκατ ευρώ εκ των οποίων 4,8 εκατ στο γ΄ τρίμηνο 2019 από 59 εκατ στο β΄ τρίμηνο του 2018.
Από το εξωτερικό εμφάνισε οριακές ζημίες λόγω Κύπρου -24,6 εκατ προ φόρων έναντι κερδών 10,7 εκατ από την Ρουμανία.
Τα έσοδα από trading δηλαδή από αγοραπωλησίες ομολόγων και άλλα ανήλθαν σε 296 εκατ ευρώ εκ των οποίων 86 εκατ επιτεύχθηκαν στο γ΄ τρίμηνο και 135 εκατ στο β΄ τρίμηνο του 2019.
Τα tangible book κεφάλαια της Alpha bank ανέρχονται σε 8 δισεκ. ευρώ ή 18% το common equity tier 1 με το κεφαλαιακό μαξιλάρι να ανέρχεται σε 2,1 δισεκ.
Λόγω του προγράμματος εξυγίανσης η Alpha bank θα χάσει όλο το κεφαλαιακό της μαξιλάρι θα υποστεί κεφαλαιακή επίπτωση έως 2,5 δισεκ. αλλά θα το αναπληρώσει μεταξύ άλλων από έκδοση tier 2 έως 700 εκατ με επιτόκιο κάτω από 5%.
Τα NPEs τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα διαμορφώνονται στο 45,5% ή 19,2 δισεκ. με 22,4 δισεκ. ο όμιλος αλλά με το πρόγραμμα Galaxy που αφορά τιτλοποίηση 12 δισεκ. NPEs να αλλάζει εμπροσθοβαρώς τα δεδομένα.

Συμπέρασμα

Οι τράπεζες στα αποτελέσματα 9μήνου 2019 εμφάνισαν κέρδη 631 εκατ που είναι η υψηλότερη επίδοση πολλών χρόνων αλλά με τα έκτακτα να ανέρχονται σε 580 εκατ ευρώ.
Σε γενικές γραμμές μπορεί να ειπωθεί ότι τα έκτακτα βοηθούν στην εσωτερική δημιουργία κεφαλαίου αλλά επειδή είναι έκτακτα δεν θα επαναληφθούν το 2020 ή στα επόμενα τρίμηνα.
Τα καθαρά προ προβλέψεων έσοδα ανήλθαν σε 2,35 δισεκ. για τις 4 μεγάλες τράπεζες.
Οι τράπεζες δεν εμφάνισαν χάλια αποτελέσματα στο 9μηνο του 2019 αλλά δεν επικρατεί και ενθουσιασμός για τις επιδόσεις.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS