Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Σφακιανάκης: Συμμετοχή στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη

Σφακιανάκης: Συμμετοχή στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη
Συμμετοχή της Σφακιανάκης στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη/Αρχηγείο ΕΛΑΣ
Tη συμμετοχή της στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη/Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, ανακοίνωσε η Σφακιανάκης.
Ειδικότερα, γίνεται γνωστό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 82/96 (Α'-66), όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3310/2005, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 3414/2005 (Α'-279), ότι η εταιρεία ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. πρόκειται να συμμετάσχει στο διενεργούμενο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη/Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας για την προμήθεια «Επιβατικών αυτοκινήτων & οχημάτων ειδικής χρήσης» και συγκεκριμένα για το «Α' υποείδος: επιβατικά αυτοκίνητα υπηρεσιακού χρωματισμού, τεμάχια 283» σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 27/2019 Διακήρυξη, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 20.12.2019, ως και στις τυχόν μεταθέσεις της ημερομηνίας διενέργειας ή και στις επαναλήψεις του εν λόγω διαγωνισμού.
Υπενθυμίζεται στις ανώνυμες εταιρείες που είναι μέτοχοι της εταιρείας ότι εφόσον δεν έχουν ονομαστικοποιήσει, κατά τα οριζόμενα στο ανωτέρω Π.Δ., τις μετοχές τους μέχρι φυσικού προσώπου δεν μπορούν να ασκήσουν τα απορρέοντα από τις μετοχές αυτές δικαιώματα παράστασης και ψήφου στις Γ.Σ. της εταιρείας καθώς και τα κάθε είδους σχετικά περιουσιακά δικαιώματα.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης