ΕΑΕΕ: Αύξηση 3,9% στα ασφάλιστρα ζωής συνδεδεμένα με επενδύσεις στο 6μηνο του 2019

ΕΑΕΕ: Αύξηση 3,9% στα ασφάλιστρα ζωής συνδεδεμένα με επενδύσεις στο 6μηνο του 2019
Τα υπόλοιπα συμβόλαια εμφανίζουν μικρή κάμψη σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2018
Αύξηση στις ασφαλίσεις ζωής κατά 3,9% και ιδιαίτερα σε συμβόλαια που είναι συνδεδεμένα με επενδύσεις παρουσιάζει ο ασφαλιστικός κλάδος το Α’ εξάμηνο του 2019.
Τα υπόλοιπα συμβόλαια εμφανίζουν μικρή κάμψη σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2018, όπως παρουσιάζεται σε έρευνα που διεξήγαγε η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών.
Από το σύνολο της παραγωγής ασφαλίστρων του Α’ εξαμήνου του 2019, ποσό 365,6 εκατ. ευρώ αντιστοιχεί στις νέες εργασίες του κλάδου (320,3 εκατ στις ατομικές ασφαλίσεις και 45,3 εκατ στις ομαδικές).
Τα αντίστοιχα ποσά του Α’ εξαμήνου του 2018 ήταν 322,3 εκατ ευρώ (291,8 εκατ. στις ατομικές και 30,5 εκατ. € στις ομαδικές).
Επίσης, καταγράφηκε παραγωγή από αντασφαλίσεις ύψους 887.000 ευρώ (ατομικές ασφαλίσεις 12,1%, ομαδικές ασφαλίσεις 87,9%).
Στην έρευνα του Α΄ εξαμήνου του 2019 περιλαμβάνονται τα στοιχεία 17 ασφαλιστικών επιχειρήσεων με καθεστώς εγκατάστασης, οι οποίες συγκέντρωσαν το 98,4% της παραγωγής ασφαλίστρων (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων συμβολαίων) στις ασφαλίσεις Ζωής και Υγείας1 , σύμφωνα με τα πλήρη στοιχεία της ασφαλιστικής
αγοράς που αφορούσαν στο 2018.
Από τις ανωτέρω επιχειρήσεις, οι 5 δραστηριοποιούνται μόνο στις ασφαλίσεις Ζωής ενώ 12 δραστηριοποιούνται σε ασφαλίσεις Ζωής, Ατυχημάτων, Ασθενειών και
άλλων ασφαλίσεων.
Τα δεδομένα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την παρούσα αναφορά προήλθαν από ερωτηματολόγιο στο οποίο κλήθηκαν να απαντήσουν οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις-μέλη.
Τα σύνολα των εξαμήνων δεν είναι άμεσα συγκρίσιμα μεταξύ τους, καθώς δεν προέρχονται απαραίτητα από τις ίδιες ακριβώς ασφαλιστικές επιχειρήσεις.
Τα στοιχεία της έρευνας που παρουσιάζονται και αφορούν προγενέστερη χρονική περίοδο έχουν ενημερωθεί σε κάποια σημεία με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία για ορισμένες ασφαλιστικές επιχειρήσεις, σύμφωνα με μεταγενέστερες δηλώσεις τους.

Αντώνης Βασιλόπουλος
Antonisvasilopoulos1@gmail.com

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS