Νίκας: Μερική αλλαγής χρήσης αντληθέντων κεφαλαίων από την ΑΜΚ ενέκρινε η τακτική Γ.Σ.

Νίκας: Μερική αλλαγής χρήσης αντληθέντων κεφαλαίων από την ΑΜΚ ενέκρινε η τακτική Γ.Σ.
Η Γ.Σ. της Νίκας ενέκρινε τη μερική αλλαγής χρήσης αντληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, με μετρητά
Τη μερική αλλαγής χρήσης αντληθέντων κεφαλαίων από την ΑΜΚ ενέκρινε η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχω της Νίκας.
Ειδικότερα, η "Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε." ανακοινώνει ότι, στις 9 Δεκεμβρίου 2019, πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο 22ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, στον Άγιο Στέφανο Αττικής, η οποία συνεδρίασε με απαρτία 93,36% του μετοχικού κεφαλαίου και στην οποία παρέστησαν, αυτοπροσώπως και δι’ αντιπροσώπου, μέτοχοι εκπροσωπούντες συνολικά 111.655.730 μετοχές.
Η Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε ομόφωνα (με 111.655.730 έγκυρες ψήφους) τις ακόλουθες αποφάσεις για τα θέματα 1 και 3 και κατά πλειοψηφία (με 111.652.630 έγκυρες ψήφους) την απόφαση για το θέμα 2:
1. Ενέκρινε την εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρείας με τις διατάξεις του νέου εταιρικού νόμου 4548/2018 όπως ισχύει σήμερα.
2. Ενέκρινε την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του Νόμου 4548/2018 όπως ισχύει σήμερα.
3. Ενέκρινε τη μερική αλλαγής χρήσης αντληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, με μετρητά, που έγινε, δυνάμει της από 02.02.2017 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και πιστοποιήθηκε με την από 26.05.2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS