Στις 24 Απριλίου 2020 η πρώτη αναβάθμιση της Ελλάδος στην κλίμακα ΒΒ από ΒΒ- από Standard and Poor's και DBRS

Στις 24 Απριλίου 2020 η πρώτη αναβάθμιση της Ελλάδος στην κλίμακα ΒΒ από ΒΒ- από Standard and Poor's και DBRS
Εκτιμάται ότι η Ελλάδα θα αναβαθμιστεί μόνο κατά μια κλίμακα το 2020 σε ΒΒ από ΒΒ- με εξαίρεση την Scope που θα μπορούσε να αναβαθμίσει την Ελλάδα σε ΒΒ+ από ΒΒ
Στις 24 Απριλίου 2020 – έκπληξη θα είναι 24 Φεβρουαρίου 2020 από την Fitch – αναμένεται να σημειωθεί η πρώτη αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από τους οίκους αξιολόγησης.
Εκτιμάται ότι η Ελλάδα θα αναβαθμιστεί μόνο κατά μια κλίμακα το 2020 σε ΒΒ από ΒΒ- με εξαίρεση την Scope που θα μπορούσε να αναβαθμίσει την Ελλάδα σε ΒΒ+ από ΒΒ 

Το bankingnews παρουσιάζει όλες τις ημερομηνίες αξιολόγησης της ελληνικής οικονομίας για το 2020.
Συνολικά 11 φορές θα αξιολογήσουν οι 5 οίκοι πιστοληπτικής διαβάθμισης την Ελλάδα.
Η πρώτη γεύση όχι αξιολόγησης αλλά ανάλυσης και εκτιμήσεων για την ελληνική οικονομία θα δοθεί στις 28 Ιανουαρίου 2020 όπου πραγματοποιείται το συνέδριο της Fitch στην Αθήνα.
Η πρώτη επίσημη αξιολόγηση έχει προγραμματιστεί 24 Φεβρουαρίου 2020 από την Fitch όπου δεν αναμένεται να αλλάξει η πιστοληπτική ικανότητα.
Η πιθανότερη ημερομηνία αναβάθμισης είναι 24 Απριλίου όπου δύο οίκοι η Standard and Poor’s και ο καναδικός οίκος DBRS θα αξιολογήσουν την Ελλάδα.
Είναι πολύ πιθανό να αναβαθμιστεί η ελληνική οικονομία σε ΒΒ από ΒΒ- δηλαδή αναβάθμιση κατά μια κλίμακα.
Με βάση ισχυρές ενδείξεις μόνο η Scope ο γερμανικός οίκος αξιολόγησης που δεν αναγνωρίζεται – ακόμη – από την ΕΚΤ θα αναβαθμίσει την Ελλάδα σε ΒΒ+ στις 17 Ιουνίου 2020 από ΒΒ που ήδη βαθμολογεί την Ελλάδα.
Η Moody’s είναι πολύ πιθανό να μην αναβαθμίσει την Ελλάδα το 2020.
Με βάση τις αξιολογήσεις των διεθνών οίκων πιστοληπτικής διαβάθμισης η Ελλάδα βαθμολογείται ως εξής
Fitch ΒΒ- ή 3 κλίμακες χαμηλότερα από investment grade
Moody’s Β1 ή 4 κλίμακες χαμηλότερα από την επενδυτική βαθμίδα ή investment grade
Standard and Poor’s ΒΒ- ή 3 βαθμίδες χαμηλότερα από investment grade
Scope ΒΒ ή 2 βαθμίδες χαμηλότερα από investment grade
DBRS ΒΒ Low ή 3 βαθμίδες χαμηλότερα από investment grade
Εκ των πραγμάτων η Ελλάδα είναι αδύνατο να αναβαθμιστεί σε επενδυτική βαθμίδα πριν τα μέσα ή τέλη του 2021, ουσιαστικά αποκλείεται να αναβαθμιστεί μέσα στο 2020.
Τι σημαίνει επενδυτική βαθμίδα;
Τα ομόλογα που βαθμολογούνται σε επενδυτική βαθμίδα
1)Δεν είναι junk bond δηλαδή σκουπίδια
2)Θεωρούνται ομόλογα αξιόπιστα και χαμηλού ρίσκου
3)Η ΕΚΤ τα κάνει αποδεκτά για πράξεις νομισματικής πολιτικής, εντάσσονται αυτόματα σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης
4)Ομόλογα που βαθμολογούνται σε επενδυτική βαθμίδα μπορούν να προσελκύσουν μακροπρόθεσμους επενδυτές όπως pension funds τα οποία εκ του καταστατικού τους δεν μπορούν να επενδύσουν σε junk bond.
Η επενδυτική βαθμίδα θα βοηθήσει και τις ελληνικές τράπεζες να προβαίνουν σε εκδόσεις διαφόρων τίτλων με πολύ χαμηλά επιτόκια π.χ. εκδόσεις Tier 2 ή Tier 1

Πιθανή αναβάθμιση της Ελλάδος κατά μία κλίμακα σε ΒΒ από την DBRS

Δύο αξιολογήσεις στις 24 Απριλίου 2020 και 23 Οκτωβρίου 2020 θα πραγματοποιήσει για την ελληνική οικονομία ο καναδικός οίκος DBRS.
Με βάση ενδείξεις η DBRS θα μπορούσε να αναβαθμίσει την Ελλάδα μέσα στο 2020 μόνο κατά μια βαθμίδα σε ΒΒ από BB low.
Οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας παραμένουν θετικές.
Πιθανότερη ημερομηνία αναβάθμισης είναι στις 24 Απριλίου, ωστόσο αυτό που έχει σημασία είναι η Ελλάδα όσο πλησιάζει προς την πιστοληπτική διαβάθμιση τόσο θα καθίσταται πιο δύσκολη η αναβάθμιση.
Μέχρι τώρα τρεις οίκοι αξιολόγησης η DBRs και οι αμερικανικοί οίκοι Fitch και Standard and Poor’s βαθμολογούν την Ελλάδα στην κλίμακα ΒΒ- ή BB low που αντιστοιχεί στην ίδια βαθμολογία.
Μόνο η Moody’s βαθμολογεί την Ελλάδα στην κατηγορία Β1 που είναι μια κλίμακα χαμηλότερη από την ΒΒ-.
Αξίζει να αναφερθεί ότι μόνο ο γερμανικός οίκος Scope βαθμολογεί την Ελλάδα σε ΒΒ δηλαδή μια κλίμακα υψηλότερα όλων αλλά με την ιδιαιτερότητα ότι δεν έχει αναγνωριστεί από την ΕΚΤ.
Η ΕΚΤ αναγνωρίζει μόνο τους οίκους Standard and Poor’s, Fitch, Moody’s και DBRs.
H αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας στην κλίμακα ΒΒ με θετικό outlook από τον οίκο DBRS θα αποδοθεί στην σταδιακή βελτίωση της οικονομίας και στην μείωση των NPEs των προβληματικών ανοιγμάτων των ελληνικών τραπεζών.
Το 2020 δεν αναμένονται θεαματικές αλλαγές στην ελληνική οικονομία, στον ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ, το πρωτογενές πλεόνασμα, τις επενδύσεις ή την κατανάλωση, οπότε δεν θα είναι έτος επιθετικών αναβαθμίσεων της ελληνικής οικονομίας.

Οίκοι αξιολόγησης και ημερομηνίες για την Ελλάδα το 2020

Οίκοι αξιολόγησης Ημερομηνίες αξιολόγησης
Moody’s 8 Μαΐου 2020
6 Νοεμβρίου 2020
Standard and Poor’s 24 Απριλίου 2020
23 Οκτωβρίου 2020
Fitch

24 Ιανουαρίου 2020
24 Ιουλίου 2020
DBRS 24 Απριλίου 2020
23 Οκτωβρίου 2020
Scope 6 Μαρτίου 2020
17 Ιουνίου 2020
4 Δεκεμβρίου 2020
Επεξεργασία στοιχείων bankingnews

Σημειώνεται ότι η επενδυτική βαθμίδα είναι από την βαθμολογία ΒΒΒ- (κατά Fitch ή Standard and Poor's) ή Baa3 (κατά Moody's) και υψηλότερα, η σομόν απόχρωση στον πίνακα που ακολουθεί και υψηλότερα.
Η επενδυτική βαθμίδα έχει διάφορες διαβαθμίσεις με μέγιστη ΑΑΑ που είναι π.χ. η βαθμολογία της Γερμανίας ή των ΗΠΑ.
Ο στόχος της Ελλάδος είναι να βαθμολογείται στο τέλος του 2021 σε lower medium grade
Image
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS