Δημ. Καταρέλλος (Οικονομολόγος): Τρείς ευχές και μια ιστορία για τη ΔΕΗ

Δημ. Καταρέλλος (Οικονομολόγος): Τρείς ευχές και μια ιστορία για τη ΔΕΗ
Άρθρο του Δημήτρη Κατσαρέλλου, Οικονομολόγου - Συμβούλου Επιχειρήσεων και Πιστοποιημένου Μέντορα Έγκαιρης Προειδοποίησης Επιχειρήσεων.
Ο διπλασιασμός της τιμής της μετοχής της ΔΕΗ και η αναρρίχηση της κεφαλαιοποίησης της στα επίπεδα του 1 δις € κατά το δεύτερο  εξάμηνο του 2019 αποτέλεσαν μια ευχάριστη έκπληξη για του μετέχοντες στα δρώμενα της λεωφόρου Αθηνών.
Η ΔΕΗ, συστημικός γίγαντας  του είδους Τoo big to fail (πολύ μεγάλος για να αποτύχει), αποτελεί  για το 2020 και τα χρόνια που θα ακολουθήσουν ένα καθαρόαιμο στοίχημα εταιρικού μετασχηματισμού αυτό που οι αναλυτές συχνά αρέσκονται να ονομάζουν  ως “pure restructure play”.
Το εταιρικό αφήγημα, με μοναδικά χαρακτηριστικά sui generis Ελληνικής ιδιορρυθμίας, αρχίζει να κερδίζει ακροατές μεταξύ της επενδυτικής κοινότητας. Σε πρόσφατη τηλεδιάσκεψη 92 αναλυτές παρακολούθησαν με ανανεωμένο ενδιαφέρον τη παρουσίαση του νέου επιχειρησιακού πλάνου της  ΔΕΗ με τους οίκους αξιολόγησης όπως ο S&P Global Ratings να ακολουθούν από κοντά και να «καλοβλέπουν» το εγχείρημα.
Η επιτυχής κατάληξη του εγχειρήματος μετασχηματισμού εξαρτάται  κατά τη γνώμη μας από τη ταυτόχρονη υλοποίηση των κάτωθι 3 στόχων ή ευχών (ανάλογα με την οπτική γωνία του αναγνώστη):

1. Επίλυση των πιεστικών προβλημάτων ρευστότητας
2. Υλοποίησης και Χρηματοδότησης  του μεγαλεπήβολου σχεδίου της απολιγνιτοποίησης και αναδιαμόρφωσης του ενεργειακού μίγματος της επιχείρησης
3. Επιστροφή στη κερδοφορία και τη διανομή μερισμάτων

1. Επίλυση των πιεστικών προβλημάτων ρευστότητας: Το πιεστικό, για την επιβίωση της εταιρείας, άνοιγμα των αρνητικών κεφαλαίων κίνησης (Κυκλοφορούν Ενεργητικό – Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις) ύψους 541 εκ € που απεικονίσθηκε στις λογιστικές καταστάσεις του πρώτου  6μηνου 2019, αντιμετωπίζεται επαρκώς με μια σειρά μέτρων, με σημαντικότερα κατά τη γνώμη μας, την αύξηση τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας, μείωση των εκπτώσεων συνέπειας και προπληρωμής και εισαγωγή «ρήτρας CO2» στα τιμολόγια των πελατών Χαμηλής Τάσης.
Τα παραπάνω αναμένεται να αποφέρουν ρευστότητα ύψους  € 532 εκατ. για το 2020 ενώ έξτρα βραχυπρόθεσμη ρευστότητα θα αντληθεί με, μια αδόκιμη (sic) κατά τη διεθνή βιβλιογραφία, προσφυγή σε δανειακά κεφάλαια μακροπρόθεσμης διάρκειας συνολικού ύψους €238,1 εκατ (βλ έκθεση εξαμήνου σελ 58).

2. Υλοποίησης και Χρηματοδότησης  του μεγαλεπήβολου σχεδίου της απολιγνιτοποίησης και αναδιαμόρφωσης του ενεργειακού μίγματος της επιχείρησης: Η απόσυρση ή/και μετατροπή εν λειτουργία μη αποσβεσθέντων στοιχείων παραγωγικού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού (εκτιμώμενης αξίας 4 δις €), η μετακίνηση και επανειδίκευση του εργατικού δυναμικού σε συνδυασμό με προγράμματα συνταξιοδότησης και εθελούσιας εξόδου αυτοχρηματοδοτούμενα από τη ΔΕΗ, η υπεύθυνη περιβαλλοντική αποκατάσταση και ασφαλής διαχείριση επικίνδυνων υλικών αναμένεται να δημιουργήσουν σημαντικές εφάπαξ  λογιστικές ζημίες (one time write-off) αλλά και νέες χρηματοδοτικές ανάγκες  άνω των 2 δις €,  χωρίς μάλιστα να λάβουμε υπ’ όψιν μας τις χρηματοδοτικές ανάγκες για τον πενταπλασιασμό έως και δεκαπλασιασμό των επενδύσεων  σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που προβλέπονται στις μεσοπρόθεσμες στρατηγικές προτεραιότητες της ΔΕΗ (βλ παρουσίαση 16 Δεκ 2019).
Για να έχουμε στο μυαλό μας για τι μεγέθη μιλάμε, η κατασκευή της μονάδας Πτολεμαΐδα 5 που θα είναι  το μοναδικό λιγνιτικό εργοστάσιο που θα βρίσκεται σε λειτουργία μέχρι το 2028, όταν και θα σταματήσει η χρήση λιγνίτη από τη χώρα μας,  έχει ήδη στοιχίσει 1,5 δις €  με ισχύ 0,61GW, όταν οι υπό απόσυρση μονάδες λιγνίτη είναι της τάξεως των 2,74GW.

3. Επιστροφή στη κερδοφορία και στη διανομή μερισμάτων: Αυτή και αν είναι ευχή!
Με βάση τη προηγούμενη διεθνή εμπειρία οι εταιρείες σε διαδικασία  οργανωτικού και λειτουργικού μετασχηματισμού, με πιεστικές χρηματοδοτικές ανάγκες , με συρρικνούμενο μερίδιο αγοράς  αυστηρό ρυθμιστικό και  κανονιστικό πλαίσιο δύσκολα παρουσιάζουν αξιοσημείωτη κερδοφορία σε βραχυχρόνιο ορίζοντα (1 έως 3 έτη), εμπορεύονται  δε με έκπτωση (discount) έναντι του συνόλου της αγοράς.  
Τέλος θα πρέπει να σημειωθεί πως συχνά τα μεγαλεπήβολα σχέδια μετασχηματισμού βρίσκονται αντιμέτωπα με τον ίδιο τους τον εαυτό (corporate culture), αντιμετωπίζουν διαρκώς τον κίνδυνο υλοποίησης  (implementation risk) και συχνά βρίσκονται αντιμέτωπα με  φαινόμενα όπως «μεταρρυθμιστική κόπωση» και «αντίσταση στην αλλαγή».

Αποποίηση Ευθύνης

Το παρόν άρθρο  προορίζεται για γενική ενημέρωση µόνο και  δεν αποτελεί επενδυτική  συμβουλή. Δεν πρέπει να ενεργείτε βάσει των  πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό το άρθρο  χωρίς να λάβετε εξειδικευμένες επαγγελματικές συμβουλές από συμβούλους της επιλογής σας µε αποκλειστική σας ευθύνη.  Δεν παρέχεται καμία εγγύηση (ρητή ή σιωπηρή) ως προς την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό το άρθρο. Ο συντάκτης του άρθρου δεν αποδέχεται  καμία ευθύνη και αποποιείται κάθε ευθύνης, για τις συνέπειες από τις δικές σας ενέργειες ή οποιουδήποτε άλλου, ή από την αποφυγή ενέργειας σε σχέση µε τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το άρθρο ή σε οποιαδήποτε απόφαση που βασίζεται σε αυτό.

Λίγα λόγια για τον συντάκτη

O Δ. Κατσαρέλλος είναι Οικονομολόγος -Σύμβουλος Επιχειρήσεων και Πιστοποιημένος Μέντορας  Έγκαιρης Προειδοποίησης Επιχειρήσεων.
Τα τελευταία 30 έτη, στελέχωσε εταιρείες Παροχής Επιχειρηματικών Υπηρεσιών/Μικροπιστώσεων και διετέλεσε Διευθυντής Επενδύσεων σε Εταιρίες Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Χρηματιστηριακές εταιρείες.
Παράλληλα διδάσκει σε συστηματική βάση αντικείμενα που σχετίζονται με τη Διοίκηση Επιχειρήσεων & τα Χρηματοοικονομικά για μια σειρά Πανεπιστημίων στην Ελλάδα και το εξωτερικό και συμμετέχει σαν εκπαιδευτής σε ενδοεταιρικά σεμινάρια.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS